Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 stycznia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Kampus EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) inauguruje „Kampus EIT” – nową inicjatywę służącą ułatwieniu dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej Instytutu, łączącej innowację z przedsiębiorczością.

Kampus EIT

Za pośrednictwem nowej kompleksowej platformy internetowej zainteresowane osoby uczące się mają obecnie dostęp do bogatych programów kształcenia i rozwoju umiejętności oferowanych przez EIT i jego dziewięć wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI EIT). Pierwsze kursy prezentowane na platformie dotyczą klimatu, żywności, zdrowia i surowców i będą wspierać zdobywanie umiejętności na rzecz bardziej ekologicznej i zamożniejszej Europy. Z czasem dodawane będą kolejne kursy, obejmujące również inne tematy, takie jak energia, technologie cyfrowe, rolnictwo, produkcja, mobilność miejska, kultura i kreatywność.

Działania edukacyjne w ramach Kampusu EIT będą również obejmować, oprócz nowych kursów, usługi świadczone za pośrednictwem różnych stron internetowych, skierowane do:

  • uczennic szkół średnich, za pośrednictwem projektu EIT Girls Go Circular, który pomaga młodym dziewczętom rozwijać umiejętności technologiczne i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości związane z transformacją ekologiczną i cyfrową;
  • studentów szkół wyższych, za pośrednictwem znaku EIT, atestu jakości przyznawanemu wybitnym programom edukacyjnym w zakresie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności i przywództwa. Pod tym znakiem EIT, wraz z siecią 200 uniwersytetów, opracował 65 programów studiów magisterskich i doktoranckich, które ukończyło już ponad 4,5 tys. absolwentów;
  • uczących się pracowników, za pośrednictwem warsztatów i kursów EIT nieprowadzących do uzyskania dyplomu. Do tej pory w tych działaniach edukacyjnych EIT online uczestniczyło ponad 100 tys. osób uczących się. Uczący się pracownicy odniosą również korzyści z ukierunkowanych programów rozwoju umiejętności, w tym nowej inicjatywy EIT na rzecz talentów w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii, której celem jest wyszkolenie miliona utalentowanych osób w dziedzinach zaawansowanych technologii, oraz z akademii europejskiego sojuszu na rzecz baterii, we współpracy z państwami członkowskimi UE i partnerami branżowymi w celu szkolenia i podnoszenia kwalifikacji 800 tys. pracowników w całym łańcuchu dostaw baterii;
  • instytucji szkolnictwa wyższego, za pośrednictwem inicjatywy EIT na rzecz instytucji szkolnictwa wyższego, która wspomaga wydziały w nauczaniu innowacji i przedsiębiorczości. Obecnie częścią inicjatywy EIT na rzecz szkolnictwa wyższego jest 50 projektów obejmujących ponad 290 instytucji szkolnictwa wyższego i 300 organizacji pozaakademickich. W samym tylko 2021 r. w ramach projektów przeszkolono ponad 9,9 tys. studentów, pracowników akademickich i nieakademickich oraz udzielono wsparcia ponad 310 przedsiębiorstwom typu start-up i scale-up.

Większość programów szkolnych będzie dostępna nieodpłatnie, zaś za bardziej zorientowane zawodowo kursy i programy trzeba będzie zapłacić.

Kontekst

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest niezależnym organem UE przyczyniającym się do zwiększania zdolności Europy do innowacji. Wspiera rozwój dynamicznych, długoterminowych partnerstw europejskich między wiodącymi przedsiębiorstwami, laboratoriami badawczymi i szkolnictwem wyższym, zwanych wspólnotami wiedzy i innowacji EIT (WWiI EIT). Każda WWiI zajmuje się poszukiwaniem rozwiązań konkretnego globalnego wyzwania, od zmiany klimatu i zrównoważonej energii po zdrowy tryb życia i żywność.

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest jednym z głównych filarów działalności EIT i WWiI, obok tworzenia przedsiębiorstw, usług w zakresie przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw i projektów innowacyjnych. W ciągu ostatniej dekady wspólnota EIT opracowała szeroką gamę najnowocześniejszych programów edukacyjnych.

Inicjatywa Kampus EIT przyczynia się do realizacji planowanego Europejskiego Roku Umiejętności przez promowanie rozwoju umiejętności i lepsze ich dopasowanie do potrzeb rynku pracy.

Dalsze informacje

Zestawienie informacji na temat Kampusu EIT

Komunikat prasowy na temat EIT

Quote(s)

Kampus EIT powstał jako centralny punkt dostępu dla uczniów, studentów i pracowników, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na różne tematy, nie tracąc z oczu innowacji i przedsiębiorczości. Oferta i możliwości szkoleń w ramach Kampusu EIT poszerzą ich horyzonty w ważnych dla naszej przyszłości dziedzinach. Chcemy, aby uczniowie, studenci i pracownicy byli jak najlepiej przygotowani, gdyż mają oni do odegrania decydującą rolę we wspieraniu ekologicznej i cyfrowej transformacji Europy.

Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży - 10/01/2023

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 stycznia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce