Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 listopada 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Jubileuszowy Erasmus

W roku akademickim 2015/2016 Erasmus+ umożliwił instytucjom szkolnictwa wyższego wysłanie i przyjęcie 330 tys. studentów i pracowników. Na koniec obchodów 30-lecia Erasmusa KE przedstawia sprawozdanie z osiągnięć programu. - Erasmus+ umożliwia rozwój...

Jubileuszowy Erasmus

Sprawozdanie z działalności Erasmus+ w 2016 r. potwierdza kluczową rolę, jaką ten program odgrywa w budowaniu odporniejszej Europy zjednoczonej wokół wspólnych europejskich wartości.

W porównaniu z poprzednim rokiem budżet Erasmus+ wzrósł o 7,5 proc., dzięki czemu UE przeznaczyła rekordową sumę 2,27 mld euro na wsparcie dla 725 tys. Europejczyków, którzy otrzymali dofinansowanie na rzecz mobilności umożliwiające im naukę, szkolenie, nauczanie, pracę lub wolontariat za granicą. W ten sposób liczba beneficjentów obecnego programu, od jego startu w 2014 r., wzrosła do ponad 2 mln. W 2016 r. z programu zainwestowano też środki w 21 tys. projektów z udziałem 79 tys. organizacji prowadzących działalność w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży – o 15 proc. więcej niż w 2015 r.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics powiedział: - Erasmus+ osiągnął półmetek swojej siedmioletniej podróży. Jestem dumny, widząc, jak program ten sprzyja jedności Europy, przyczyniając się do wzmocnienia odporności poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa. Mobilność Erasmus+ umożliwia rozwój umiejętności i kompetencji oraz umacnia europejską tożsamość, która uzupełnia i wzbogaca tożsamość narodową i regionalną. Dlatego zachęcaliśmy przywódców UE na spotkaniu w Göteborgu 17 listopada, aby dążyli do stworzenia europejskiego obszaru edukacji i zapewnienia, by do 2025 r. mobilność była realna dla wszystkich, poprzez podwojenie liczby uczestników Erasmus+ i dotarcie do osób ze środowisk defaworyzowanych.

Dane wskazują, że Erasmus+ powinien osiągnąć cel zakładający wsparcie 3,7 proc. wszystkich młodych ludzi w UE w latach 2014–2020. Pokazują też, że program może przyczynić się do otwartej Europy, w której mobilność edukacyjna jest normą. Taki scenariusz nakreśliła Komisja w komunikacie pt. „Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze”, który był przedmiotem dyskusji przywódców UE podczas obiadu roboczego w Göteborgu w Szwecji, w dniu 17 listopada.

W roku akademickim 2015/2016 Erasmus+ umożliwił instytucjom szkolnictwa wyższego wysłanie i przyjęcie 330 tys. studentów i pracowników, w tym 26 tys. osób, które wyjechały do krajów partnerskich lub z nich przyjechały. Trzy państwa, które wysłały najwięcej uczestników programów mobilności, to Francja, Niemcy i Hiszpania, zaś trzema najpopularniejszymi państwami przyjmującymi były Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.

Opublikowane sprawozdanie ilustruje też, w jaki sposób Erasmus+ przyczynił się w 2016 r. do rozwiązywania bardziej ogólnych problemów społecznych. Było to możliwe dzięki działaniom wspierającym włączenie społeczne i zapewniającym, by młodzież zdobywała kompetencje społeczne, obywatelskie i międzykulturowe oraz uczyła się krytycznego myślenia.

  • W 2016 r. z programu Erasmus+ 200 mln euro przeznaczono na wsparcie 1200 projektów współpracy mających na celu promowanie tolerancji, niedyskryminacji i włączenia społecznego.
  • Szczególnie aktywny w tej dziedzinie był sektor młodzieży realizujący projekty skierowane do uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów.
  • Ogłoszono specjalne zaproszenie do składania wniosków (13 mln euro) dotyczących opracowywania polityk i strategii zapobiegających radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy oraz sprzyjających włączeniu osób uczących się, pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, w tym migrantów. W wyniku tego konkursu dofinansowanie otrzymało 35 projektów z udziałem 245 organizacji.

30. rocznica programu Erasmus: udana kampania

Publikacja sprawozdania zbiega się z końcem kampanii zorganizowanej dla uczczenia 30. rocznicy powstania programu Erasmus oraz z ogłoszeniem deklaracji pokolenia Erasmus+ w sprawie przyszłości Erasmus+. W 2017 r. ponad 750 tys. osób uczestniczyło w przeszło 1 900 imprezach zorganizowanych w 44 krajach, aby uczcić rocznicę programu Erasmus oraz dyskutować o wpływie i przyszłości Erasmus+. Pojawiło się 65 tys. artykułów poświęconych programowi, które rozpowszechniono dalej w mediach społecznościowych (ponad 2 mln udostępnień) i do których dotarło ponad 90 mln osób. Nową aplikację mobilną Erasmus+, którą udostępniono w czerwcu 2017 r., ściągnięto już ponad 22 tys. razy.

W Göteborgu przewodniczący Juncker wezwał przywódców UE, aby do 2025 r. podwoili liczbę młodych Europejczyków uczestniczących w programie Erasmus+ (z 3,7 do 7,5 proc.). Wymagać to będzie budżetu w wysokości 29,4 mln euro na lata 2021–2027. Podczas spotkania przywódcy UE zgodzili się zwiększyć mobilność i programy wymian, w tym za pośrednictwem znacznie wzmocnionego i rozszerzonego oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu programu Erasmus+ dla wszystkich kategorii osób uczących się.

Komisja zaprosiła też pokolenie Erasmus+ do udziału w debacie i stworzyła dla niego internetowy punkt spotkań. Dyskusje zaowocowały wydaniem 30 zaleceń, jak sprawić, by Erasmus+ był „większym programem” i „miał większy wpływ na przyszłość Europy”. Deklaracja sporządzona przez pokolenie Erasmus+ zostanie dziś oficjalnie przedstawiona i poddana pod dyskusję podczas uroczystości zamykającej kampanię rocznicową.

Kontekst

Erasmus+ i jego poprzednicy należą do najbardziej udanych programów Unii Europejskiej. W ciągu trzech dziesięcioleci zapewniały one w szczególności młodym ludziom możliwości zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia horyzontów dzięki wyjazdom za granicę. Niegdyś skromny program na rzecz mobilności studentów, który zapoczątkowano w 1987 r. i który w pierwszym roku miał zaledwie 3 200 uczestników, stał się programem flagowym, z którego rocznie korzysta prawie 300 tys. studentów.

Obecny program Erasmus+ na lata 2014–2020 dysponuje budżetem w wysokości 14,7 mld euro. Zgodnie z założeniami ma on zapewnić 3,7 proc. młodych mieszkańców UE możliwości nauki, szkolenia, zdobywania doświadczeń i udziału w wolontariacie za granicą (w sumie około 3,3 mln młodych ludzi w planowanym okresie). Zakres geograficzny programu zwiększył się z 11 państw w 1987 r. do 33 państw obecnie (wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Program jest też otwarty dla krajów partnerskich na całym świecie.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 listopada 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce