Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy4 grudnia 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Jubileuszowe spotkanie Europa Café

Wymiana poglądów, pomysłów na nowe działania i informacji o ciekawych projektach – to główne cele spotkań organizowanych przez Przedstawicielstwo KE w Polsce dla stowarzyszeń i fundacji tworzących Europa Café. Od 30 listopada do 1 grudnia obywał się...

Jubileuszowe spotkanie Europa Café


Czwartkowe spotkanie zostało poświęcone omówieniu spraw grupy, przygotowaniu tematów do kolejnych spotkań oraz networkingowi.

Piątkowa część rozpoczęła się prezentacją „Od partnerstwa globalnego do partnerstwa lokalnego” Grzegorza Grabowskiego z Zielonkowskiego Forum Samorządowego. Zaprezentowano założenia międzynarodowych dokumentów dotyczących strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju m.in. Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 Komisji Europejskiej. Grabowski podkreślał, jak ważna jest współpraca wszystkich 3 sektorów, przy dążeniu do efektywnego partnerstwa.

Następnie Katarzyna Gorzkowska z Fundacji IPGiTS im E. Taylora opowiedziała o istotnych dla NGO zmianach w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Od maja 2018 w życie wchodzi europejskiego rozporządzenie w tej sprawie (RODO).Dominik Niemirski z Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” podjął temat starzejącego się społeczeństwa i zastanawiał się, czy to zjawisko może być traktowane również jako szansa. Jak podkreślał, wiek środkowy ludności w Polsce wzrasta z roku na rok, a organizacje pozarządowe nie mogą pozostać wobec tego faktu obojętne.

O czynnikach wpływających na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu opowiedziała niezależna ekspertka Anna Maria Dukat, zajmująca się m.in. ocenianiem wniosków Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. Wśród istotnych elementów wymienione zostały m.in. kompletność wniosku, kwalifikowanie się do danego projektu oraz wartość projektu i poziom dofinansowania. Trzeba również pamiętać o zasadzie niedyskryminacji, równości szans kobiet i mężczyzn, zgodności z politykami horyzontalnymi UE oraz polskimi i europejskimi dokumentami strategicznymi.O obecnej sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej mówił doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej Tomasz Gibas. Podkreślał, że choć kryzys finansowy w Europie dobiegł już końca, nadal zmagamy się z problemami takimi jak wysokie bezrobocie wśród młodzieży (głównie na południu Europy), rosnący dług publiczny, ryzyka polityczne związane m.in. z Brexitem.

Izabela Wasilewska z Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT mówiła o ratyfikowanej we wrześniu 2012 przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Podkreślała, że to nie tylko akt normatywny, ale również dokument edukacyjny.Następnie Monika Łagodzińska z Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA przedstawiła wybór informacji o ciekawych wydarzeniach europejskich, otwartych dla organizacji pozarządowych. Wspomniała m.in. o zgłoszeniu sieci Europa Café do nagrody im. Altiero Spinelli, nadchodzącym przyznaniu nagrody The Innovation In Politics Awards 2017, newsletterach do których warto dołączyć i konsultacjach społecznych, w których warto brać udział.

Ostatnią część spotkania zdominowały tematy edukacyjne. O "Budzącej się szkole", promującej neurodydaktykę oraz interdyscyplinarne metody i narzędzia w pracy z uczniami w środowisku wielokulturowym mówił Jakub Niewiński z Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej. Jolanta Podwysocka z Fundacji "Twórczy, Aktywni" zastanawiała się, jak powinna wyglądać szkoła XXI wieku. Podkreślała, jak ważne jest rozwijanie umiejętności przywódczych, krytycznego myślenia, zarządzania czasem oraz aktywnego uczenia się.Alina Kierod ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży opowiedziała o wymianach młodzieżowych, dzięki którym uczniowie pracują nad zdolnościami interpersonalnymi, samooceną, edukacją międzykulturową i zdolnością odczuwania empatii.

Spotkanie zakończyła prezentacja Piotra Czekały ze Stowarzyszenie Łejery, który przedstawił szeroką koalicję NGO związanych z edukacją i opisał możliwości wprowadzenia nowych technologii do polskich szkół.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
4 grudnia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce