Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 czerwca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Jaka konkurencja na wspólnym rynku?

- Reguły konkurencji UE muszą być nadal aktualne w szybko zmieniającym się świecie i cyfrowej rzeczywistości – powiedziała komisarz Margrethe Vestager ogłaszając konsultacje dotyczące obwieszczenia w sprawie definicji rynku stosowanej w unijnym...

Jaka konkurencja na wspólnym rynku?

Zainteresowane strony mogą przedstawić swoje opinie i odpowiedzieć na otwarte konsultacje społeczne do 9 października 2020 r.

Unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager stwierdziła: - Obwieszczenie w sprawie definicji rynku zawiera kluczowe informacje dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron, które pomagają im zrozumieć podejście Komisji do sposobu funkcjonowania rynku. Ważne jest, aby wytyczne Komisji były aktualne i w przystępny sposób określały jasne i spójne podejście do definicji rynku. Pragniemy poprowadzić otwarty dialog i wymianę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Pozwoli to Komisji zrozumieć wszelkie obawy dotyczące zdefiniowania sposobu funkcjonowania rynku oraz ustalić, czy obwieszczenie wymaga aktualizacji.

Potrzeba oceny

Od kilku lat zmiany zachodzą w coraz szybszym tempie, a połączony w coraz większym stopniu świat podlega coraz intensywniejszej cyfryzacji. Zmiany, do których należą rozwój światowej wymiany handlowej, w tym z dużymi rynkami wschodzącymi, stopniowa eliminacja wewnętrznych barier utrudniających handel na jednolitym rynku, transformacja cyfrowa oraz pojawienie się nowych istotnych podmiotów w niektórych sektorach, oznaczają, że wiele rynków może funkcjonować inaczej, niż w przeszłości.

Obecne obwieszczenie w sprawie definicji rynku pochodzi z 1997 r. i może w związku z tym nie odnosić się do wszystkich istotnych kwestii pojawiających się obecnie w kontekście definiowania właściwego rynku produktowego lub geograficznego. W ciągu minionych lat Komisja zdobyła ponadto obszerne doświadczenie w definiowaniu rynku, zmieniały się techniki, a sądy UE posłużyły dodatkowymi wytycznymi.

Najlepsze praktyki, które można wyodrębnić w oparciu o te zmiany, mogą wymagać uwzględnienia w zmienionym obwieszczeniu w sprawie definicji rynku. Komisja zwraca się zatem do zainteresowanych stron o informacje zwrotne na ten temat.

Informacje zgromadzone w ramach konsultacji publicznych będą stanowiły część dowodów, które zostaną wykorzystane w ocenie. Komisja przeprowadzi również badania nad najlepszymi praktykami w zakresie definicji rynku; dokona wymiany poglądów z krajowymi organami ds. konkurencji w UE i poza nią; i zaangażuje się w aktywne rozmowy z ekspertami i przedstawicielami zainteresowanych stron.

Kolejne kroki

Komisja przeprowadzi konsultacje z zainteresowanymi stronami reprezentującymi sektor publiczny i prywatny, między innymi z przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami konsumentów, organami ds. konkurencji i organami rządowymi, środowiskiem akademickim, a także z prawnikami i przedsiębiorcami. Respondenci proszeni są o przedstawienie swoich opinii i udzielenie odpowiedzi w ramach otwartych konsultacji społecznych do 9 października 2020 r. w dowolnym języku urzędowym UE. Komisja zamierza opublikować wyniki oceny w 2021 r.

Kontekst

Definiowanie rynku jest narzędziem mającym na celu zidentyfikowanie ograniczeń konkurencji między przedsiębiorstwami. Celem określenia właściwego rynku produktowego i geograficznego jest wskazanie faktycznych konkurentów, którzy ograniczają decyzje handlowe zainteresowanych przedsiębiorstw, takie jak decyzje w sprawie cen. Definiowanie rynku umożliwia zatem między innymi obliczenie udziałów w rynku, dzięki czemu można uzyskać znaczące informacje do celów oceny siły rynkowej.

Definicje rynku odzwierciedlają realia rynkowe. W związku z tym różnią się one w zależności od sektora i mogą ewoluować w czasie. Definicje rynku geograficznego mogą sięgać od rynków krajowych takich ja np. rynek sprzedaży detalicznej towarów konsumpcyjnych po rynki światowe - takie jak na przykład sprzedaż komponentów lotniczych. Wraz z rozwojem sytuacji na rynku na przestrzeni lat zmieniają się również stosowane przez Komisję definicje rynku.

Obwieszczenie w sprawie definicji rynku zawiera wytyczne odnośnie do zasad i najlepszych praktyk dotyczących stosowania przez Komisję koncepcji właściwego rynku produktowego i geograficznego w ramach unijnego prawa konkurencji.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce