Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 września 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Inwestowanie w rozwój słabszych

Europejczycy popierają większe zaangażowanie sektora prywatnego w pomoc rozwojową – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Ponad dwie trzecie ankietowanych jest przekonana, że udzielanie pomocy finansowej krajom rozwijającym się jest skutecznym...

Neven Mimica

Z najnowszego badania Eurobarometr wynika, że obywatele UE są coraz bardziej przekonani co do tego, że sektor prywatny ma ważną rolę do odegrania w międzynarodowej współpracy rozwojowej. Uważają również, że współpraca na rzecz rozwoju jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu nielegalnej migracji.

- Europejczycy popierają nasze starania, aby zwiększyć poziom inwestycji prywatnych we współpracę na rzecz rozwoju, zapewnić równość płci i zająć się pierwotnymi przyczynami nielegalnej migracji. Nasza propozycja pogłębienia stosunków gospodarczych z Afryką poprzez skoncentrowanie się na inwestycjach prywatnych odpowiada zatem oczekiwaniom naszych obywateli. To również sygnał dla nas, aby już teraz nasilać nasze działania w dziedzinie rozwoju – powiedział komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica.

Najważniejsze wyniki:

  • Ogólnie silne poparcie dla współpracy na rzecz rozwoju

89 proc. ankietowanych popiera pomoc na rzecz mieszkańców krajów rozwijających się. W porównaniu z 2016 r. wzrosła liczba zwolenników nasilenia współpracy finansowej. Ponad trzy czwarte respondentów we wszystkich państwach członkowskich UE uważa, że UE powinna dotrzymać swojej obietnicy, jeśli chodzi o kwotę pomocy dla krajów rozwijających się.

  • Równouprawnienie płci to priorytet

Poparcie dla rozwiązania problemu równości kobiet i mężczyzn jest jeszcze większe: prawie 90 proc. ankietowanych uważa, że powinien to być priorytet w polityce rozwojowej UE. Zdaniem ankietowanych najważniejsze problemy do rozwiązania to zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt (78 proc.), przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet (63 proc.) i zapewnienie kobietom i dziewczętom dostępu do edukacji (61 proc.).

  • Zwalczanie nielegalnej migracji

70 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że udzielanie pomocy finansowej krajom rozwijającym się jest skutecznym sposobem rozwiązania problemu nielegalnej migracji. W porównaniu z 2016 r. pogląd taki zyskał na poparciu mieszkańców 14 krajów, zwłaszcza Malty, Grecji i Bułgarii.

W odpowiedzi na pytanie o określenie najpilniejszych wyzwań dla krajów rozwijających się najczęściej wymieniane kwestie to pokój i bezpieczeństwo (37 proc.), edukacja (35 proc.) i zdrowie (33 proc.). Migracja jest wymieniona na 10. miejscu wśród najpilniejszych wyzwań (10 proc.). Dane te wskazują na stałą ogólną tendencję począwszy od 2010 r.

Jeśli chodzi o osobiste odczucia Europejczyków, ponad połowa z nich uważa, że ich pomoc, jako osób indywidualnych, również ma znaczenie. Przekazują oni pieniądze organizacjom non-profit, dokonują etycznych wyborów podczas zakupów oraz pracują jako wolontariusze.

Na pytanie, czy walka z ubóstwem w krajach rozwijających się powinna być priorytetem UE, pozytywnie odpowiedziało większość respondentów w 26 krajach, a ogółem 70 proc. Najbardziej sceptyczni, jeśli chodzi o współpracę na rzecz rozwoju, są Łotysze i Estończycy. Spośród 28 państw członkowskich UE jedynie Czesi i Estończycy mają wątpliwości co do tego, czy polityka rozwojowa jest skutecznym sposobem walki z ubóstwem w krajach rozwijających się.

Więcej informacji

  • Arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych państw członkowskich UE w ich językach narodowych, infografiki we wszystkich językach UE, zestawienia wyników dla UE jako całości oraz oddzielnie dla młodzieży.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 września 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce