Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 kwietnia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

InvestEU dla zielonej i cyfrowej transformacji w Polsce

Komisja Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, która umożliwi dostęp do 484 mln EUR na inwestycje w zieloną i cyfrową transformację oraz innowacje

InvestEU dla zielonej i cyfrowej transformacji w Polsce

Dzisiaj w Brukseli, Komisja Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę w sprawie gwarancji InvestEU o wartości 242 mln EUR. Dzięki tej umowie BGK, polski bank rozwoju, staje się partnerem wykonawczym InvestEU, upoważnionym do oferowania bezpośrednio, nie przez pośredników, kredytu inwestycyjnego zabezpieczonego gwarancją InvestEU jako nowego produktu w ofercie BGK. Kredytem można będzie objąć do 50% kosztów całej inwestycji, z czego 50% całkowitych kosztów inwestycji może być objęte finansowaniem z gwarancją InvestEU. Umowa odblokowuje finansowanie o wartości do 484 mln EUR na inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę
i innowacje w całej Polsce.    

BGK wykorzysta gwarancję Unii Europejskiej do pobudzenia inwestycji w ramach dwóch okien Programu InvestEU: Zrównoważona infrastruktura oraz Badania, innowacje i cyfryzacja. Gwarancja zabezpieczy długoterminowe finansowanie dla szerokiej grupy podmiotów z sektora prywatnego i publicznego w kilku priorytetowych obszarach InvestEU. Należą do nich m.in. energia ze źródeł odnawialnych, transport niskoemisyjny, ICT, cyfryzacja, ochrona zdrowia i innowacje. Te inwestycje pomogą UE osiągnąć szersze cele strategiczne w kontekście zielonej i cyfrowej transformacji.

Zawarcie umowy było możliwe poprzez wsparcie ze strony Programu InvestEU, którego celem jest uruchomienie ponad 372 mld EUR na dodatkowe inwestycje w latach 2021-27. InvestEU zapewnia gwarancję budżetową UE dla partnerów wykonawczych, aby zwiększyć ich zdolność do podejmowania ryzyka. To z kolei pobudzi inwestycje publiczne i prywatne w zakresie priorytetów polityki UE.

Komisarz Unii Europejskiej ds. Gospodarczych Paolo Gentiloni powiedział: „InvestEU realizuje inwestycje, które wpłyną na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w całej UE. Cieszę się, że dzięki dzisiejszej umowie BGK został partnerem wykonawczym InvestEU. Razem będziemy ułatwiać inwestycje w zieloną i cyfrową transformację oraz innowacje w Polsce”.

Prezes zarządu BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka powiedziała: „Jesteśmy bardzo dumni, że BGK jako pierwsza instytucja finansowa w Europie, przeszedł procedurę akredytacyjną Pillar Assesment. Tym samym, bank uzyskał uprawnienie do bezpośredniego zarządzania środkami unijnymi i od tej pory może pełnić rolę partnera wykonawczego InvestEU. Kredyt z gwarancją InvestEU umożliwia realizację projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju Polski. Dzięki temu produktowi, kredytobiorca może ograniczyć ryzyko inwestycyjne oraz zmniejszyć koszt kapitału. Jednocześnie wniesie wkład w transformację energetyczną i cyfrową Polski. Na takie ryzykowne projekty ciężko jest znaleźć finansowanie na rynku, szczególnie w czasach po-covidowych i w trakcie toczącej się wojny. Stąd też niektórym inwestorom trudniej jest obecnie rozwijać zrównoważoną infrastrukturę i działalność innowacyjną. Dzięki współpracy z Komisją Europejską, wypełnimy tę lukę w ofercie finansowania”.

Więcej informacji

Poprzez skorzystanie ze znacznych środków prywatnych i publicznych, Program InvestEU zapewnia Unii Europejskiej istotne finansowanie długoterminowe pomocne w zrównoważonym wzroście. Pomaga także pobudzić inwestycje prywatne z obszaru priorytetów polityki Unii Europejskiej, takie jak Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa. Program InvestEU łączy instrumenty inwestycyjne UE, które są obecnie dostępne. Poprzez to wspiera inwestowanie w Unii Europejskiej i sprawia, że finansowanie projektów inwestycyjnych staje się prostsze, wydajniejsze i elastyczniejsze. Program składa się z trzech elementów: Funduszu InvestEU, InvestEU Advisory Hub oraz Portalu InvestEU. InvestEU Fund został wdrożony za pośrednictwem partnerów finansowych, którzy będą inwestować w projekty z wykorzystaniem gwarancji budżetowej UE w wysokości 26,2 mld EUR. Cała gwarancja budżetowa zabezpieczy projekty inwestycyjne partnerów wykonawczych, zwiększy zdolność do podejmowania ryzyka, a przez to pobudzi minimum 372 mld EUR dodatkowych inwestycji.

BGK jest polskim bankiem rozwoju, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne na poziomie lokalnym i regionalnym. Poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, BGK wspiera wzrost gospodarczy tam, gdzie rynek nie funkcjonuje skutecznie, np. poprzez finansowanie istotnych projektów obarczonych wysokim poziomem ryzyka. Współpracuje także z innymi instytucjami finansowymi na zasadzie partnerskiej, uzupełniając jednocześnie ich ofertę.

Więcej informacji

Questions and answers: InvestEU

InvestEU

BGK

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 kwietnia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce