Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 maja 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Innowacyjne finasowanie polskich firm

- Ogłaszana w ramach Planu Junckera umowa między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a CVI Dom Maklerski pozwoli zapewnić dodatkowe 200 milionów euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska...

Innowacyjne finasowanie polskich firm

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) objął gwarancją portfel finansowania dłużnego o łącznej wartości 834 milionów złotych, które CVI Dom Maklerski (CVI), lider finansowania private debt w Polsce, może zainwestować poprzez współzarządzany przez siebie fundusz inwestycyjny, w innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz tzw. małe mid-cap. W ciągu najbliższych dwóch lat finansowanie z gwarancją InnovFin SMEG może otrzymać do 60 polskich firm.

Objęte gwarancją EFI finansowanie jest oferowane w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Dzięki przejęciu połowy ryzyka inwestycyjnego przez EFI, CVI zaoferuje przedsiębiorstwom tańsze finansowanie dłużne, w formule transakcji private debt.

Nowo zawarta umowa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, CVI i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN jest objęta Planem Inwestycyjnym dla Europy, tzw. Planem Junckera. Dotyczy instrumentu gwarancyjnego InnovFin SMEG, oferowanego przez Komisję Europejską w ramach największego unijnego programu Horyzont 2020. Umowa jest największą z podpisanych dotąd w Polsce w ramach tego instrumentu.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP: - Ogłaszana w ramach Planu Junckera umowa między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a CVI Dom Maklerski pozwoli nam zapewnić dodatkowe 200 milionów euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. CVI będzie kupować nowe obligacje od innowacyjnych przedsiębiorstw, z czego skorzysta około 60 polskich firm. Wykorzystanie unijnej gwarancji budżetowej ułatwia dostęp do finansowania jeszcze większej liczbie firm, co jest głównym celem Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Pier Luigi Gilibert, Dyrektor Generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego: - Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy z CVI, polskim liderem pozabankowego finansowania dłużnego dla małych i średnich firm. Działalność CVI jest zgodna z misją i strategią Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, którego celem jest ułatwienie dostępu do kapitału innowacyjnym przedsiębiorstwom.

CVI, jako pierwszy w Polsce, za pośrednictwem współzarządzanych funduszy, zaoferował małym i średnim przedsiębiorstwom zainteresowanym finansowaniem dłużnym, formę finansowania alternatywną w stosunku do oferty banków. W ciągu sześciu lat działalności firma zrealizowała ponad 700 transakcji finansowania długiem korporacyjnym, w tym 450 typu private debt.

Rafał Lis, Partner Zarządzający w CVI: - Pozyskanie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, jako partnera, jest dla CVI doskonałą referencją. Dzięki współpracy z EFI, fundusz współzarządzany przez CVI ma szansę zaoferować polskim przedsiębiorstwom finansowanie private debt na atrakcyjnych dla nich warunkach. Zgodnie z definicją nowego instrumentu, maksymalne zaangażowanie w jeden projekt może wynieść do 30 mln zł. Minimalne pojedyńcze zaangażowanie szacujemy na 8 mln zł, co pozostaje w zgodzie z naszą polityką inwestycyjną.

Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: - Cieszę się, że kolejna instytucja finansowa dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce. Nowa umowa EFI z CVI zmniejsza lukę finansową w kraju, dając szansę na realizację nowych projektów inwestycyjnych. Pragnę pogratulować obu instytucjom inaugurowanej dzisiaj transakcji. Należy podkreślić, że jest to największa umowa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zawarta z polską instytucją finansową w ramach programu Horyzont 2020.

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Polski Rzecznik MŚP przy Komisji Europejskiej: - Jednym z priorytetów polskiego rządu jest wsparcie rozwoju sektora MŚP, szczególnie w zakresie innowacji i technologii. Mam nadzieję, że ogłaszana dzisiaj transakcja przełoży się na realny zastrzyk inwestycyjny dla tych firm oraz na zachęcenie innych krajowych instytucji finansowych do większego zaangażowania na tym polu.

O EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe i gwarancyjne przeznaczone dla małych i średnich firm w UE pod nadzorem Komisji Europejskiej. Realizuje w ten sposób cele Unii dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Więcej: www.eif.org

O CVI

CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną, liderem w pozabankowym finansowaniu dłużnym przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie firma zarządza aktywami o łącznej wartości 5,8 miliarda zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Wsparty instrumentem unijnym Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, z aktywami 3,3 mld zł, jest jednym z największych funduszy obligacji korporacyjnych w Polsce. CVI tworzy 17 osobowy zespół inwestycyjny.

Więcej: www.cvi.pl

O InnovFin SMEG

InnovFin SMEG (InnovFin Small & Medium Enterprises Guarantee) jest instrumentem finansowym programu Horyzont 2020. Jego celem jest zapewnienie innowacyjnym przedsiębiorstwom z sektora MŚP i tzw. małym mid-cap łatwiej dostępnego finansowania zwrotnego. InnovFin SMEG jest zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej i wdrażany za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych oferujących finansowanie zwrotne dla przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE. EFI udziela gwarancji portfelowych na część ewentualnych strat pośrednika.

Więcej informacji

O Planie Junckera

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. Plan Junckera, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej. Plan koncentruje się na przełamywaniu barier w dostępie do kapitału dla europejskich przedsiębiorstw, oferując wsparcie przy wykorzystaniu nowych i istniejących na rynku instrumentów finansowych. Głównym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który dzięki zaangażowaniu środków publicznych, ma umożliwić uruchomienie dodatkowych inwestycji. Działalność Planu Inwestycyjnego dla Europy przynosi wymierne efekty. Szacuje się, że projekty i umowy zatwierdzone dotąd do finansowania w ramach EFIS umożliwią łącznie ponad 287 mld euro inwestycji, w 28 państwach członkowskich oraz wesprą rozwój około 635 tys. firm z sektora MŚP.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce