Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 marca 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Innowacje miarą przyszłości

Komisja Europejska zainaugurowała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), której budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 10 mld euro w cenach bieżących. - To najbardziej ambitna inicjatywa mająca wspierać przełomowe zmiany, których Europa potrzebuje, aby...

Innowacje miarą przyszłości

Środki te zostaną przeznaczone na opracowywanie i rozwijanie przełomowych innowacji. Nowa Europejska Rada ds. Innowacji, opierająca się na udanym programie pilotażowym w ramach programu „Horyzont 2020”, jest nie tylko nową inicjatywą w ramach programu „Horyzont Europa”, ale jest również wyjątkowa na światową skalę: łączy badania nad powstającymi technologiami z akceleratorem dla start-upów i specjalnym funduszem kapitałowym – funduszem Europejskiej Rady ds. Innowacji – w celu zwiększenia skali działalności innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na fundusz EIC zostanie przeznaczone około 3 mld euro z budżetu EIC.

Ponadto opublikowano pierwszy roczny program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji, otwierający możliwości finansowania w wysokości ponad 1,5 mld euro w 2021 r. Jednocześnie rozpoczęto przyjmowanie kandydatur do dwóch nagród: Europejskiej Nagrody dla Innowatorek oraz Europejskiej Stolicy Innowacji.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: - Mamy teraz fundusz, który wesprze MŚP wprowadzające przełomowe innowacje, ułatwi dostęp do kapitału i pomoże przedsiębiorstwom typu start-up rozwinąć skrzydła. Jest to sposób na przekształcanie wyników badań w przedsięwzięcia biznesowe i opracowanie wizji przełomowych technologii i innowacji.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: - Poprzez inwestycje w wizjonerskie badania i innowacyjne przedsiębiorstwa wzmocni ona europejską suwerenność technologiczną, rozszerzy skalę działania setek najbardziej obiecujących europejskich przedsiębiorstw typu start-up i utoruje drogę dla przyszłej europejskiej przestrzeni innowacji.

Europejska Rada ds. Innowacji wykorzystuje doświadczenia i osiągnięcia z fazy pilotażowej prowadzonej w latach 2018–2021. Z budżetu w wysokości 3,5 mld euro wsparto wtedy ponad 5 tys. MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, a także ponad 330 projektów badawczych.

Najważniejsze nowości w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) posiada szereg cech, dzięki którym w wyjątkowy sposób może wspierać pionierskie przedsięwzięcia i projekty.

 • „Akcelerator” EIC wspiera MŚP, w szczególności przedsiębiorstwa typu start-up i przedsiębiorstwa typu spin-out, w opracowywaniu i zwiększaniu skali przełomowych innowacji. „Akcelerator” EIC wprowadza nowy system składania wniosków przyjazny innowatorom, w ramach którego przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP mogą ubiegać się o finansowanie w dowolnym momencie w ramach procedury uproszczonej.
 • Zespół kierowników programów EIC będzie odpowiedzialny za opracowywanie wizji przełomowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych (takich jak terapia komórkowa i genowa, zielony wodór oraz narzędzia leczenia chorób mózgu), zarządzanie portfelami projektów EIC i łączenie zainteresowanych stron w celu urzeczywistnienia tych wizji.
 • Nowy system finansowania w ramach instrumentu „Transformacja” EIC pomoże przekształcać wyniki badań (z instrumentu „Pionier” EIC i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych) w innowacje (przedsiębiorstwa typu spin-out, partnerstwa handlowe itp.).
 • Wprowadzono nowe środki w celu wsparcia innowatorek, w tym program przywództwa kobiet. We współpracy z Europejską Siecią Przedsiębiorczości wspierane będą utalentowane innowatorki, a także wszystkie innowacyjne MŚP z mniej znanych regionów, co pomoże przezwyciężyć przepaść innowacyjną.

Rada doradcza EIC, złożona z czołowych innowatorów, realizuje strategię Europejskiej Rady ds. Innowacji i doradza w kwestiach związanych z jej wdrażaniem (zob. dzisiejsze oświadczenie rady doradczej EIC).

Możliwości finansowania w 2021 r.

Możliwości finansowania zapowiedziane dziś w pierwszym programie prac Europejskiej Rady ds. Innowacji obejmują:

 • Finansowanie w ramach instrumentu „Akcelerator” EIC, o wartości 1 mld euro, dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Środki te mają być przeznaczone na rozwijanie i zwiększanie skali innowacji o dużym wpływie, które mają potencjał, by tworzyć nowe rynki lub zakłócać istniejące. Instrument ten zapewnia wyjątkowe finansowanie mieszane, które łączy kapitał własny (lub quasi-kapitał własny, np. pożyczki zamienne) o wartości od 0,5 mln euro do 15 mln euro za pośrednictwem funduszu EIC z dotacjami w wysokości do 2,5 mln euro. Z miliarda euro dostępnego w ramach „Akceleratora” EIC kwotę 495 mln euro przeznaczono na przełomowe innowacje na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu oraz na strategiczne technologie cyfrowe i medyczne.
 • Instrument „Pionier” EIC dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych, o wartości 300 mln euro, aby prowadzić wizjonerskie badania, które mogą prowadzić do przełomowych rozwiązań technologicznych. Zespoły badawcze mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 4 mln euro. Większość środków finansowych przydzielana jest w drodze otwartych zaproszeń bez wcześniej określonych priorytetów tematycznych, natomiast 132 mln euro przeznaczono na pięć wyzwań w ramach instrumentu „Pionier”: samoświadoma sztuczna inteligencja, narzędzia do pomiaru aktywności mózgu, terapia komórkowa i genowa, zielony wodór i materiały ELM (z ang. engineered living materials).
 • Finansowanie w ramach instrumentu „Transformacja” EIC w celu przekształcania wyników badań w możliwości innowacji, o wartości 100 mln euro. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach „Transformacji” EIC skoncentruje się na wynikach projektów pilotażowych „Pionier” EIC oraz projektów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dotyczących weryfikacji poprawności projektu, aby dopracowywać technologie i tworzyć uzasadnienie biznesowe dla konkretnych zastosowań.

Wszystkie projekty Europejskiej Rady ds. Innowacji mają dostęp do usług z zakresu przyśpieszenia rozwoju przedsiębiorstw, które zapewniają trenerów, mentorów i wiedzę fachową, partnerstwo z przedsiębiorstwami, inwestorami i innymi podmiotami oraz szereg usług i wydarzeń.

Nagrody Europejskiej Rady ds. Innowacji

Kilka nagród zostało włączonych do Europejskiej Rady ds. Innowacji, aby uczcić tych, którzy kształtują przyszłość innowacji w Europie.

 • Europejska Nagroda dla Innowatorek przyznawana jest najbardziej utalentowanym przedsiębiorczyniom z całej UE i krajów stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa”, które z sukcesem założyły przedsiębiorstwo i wprowadziły na rynek innowacje.
 • Nagroda Europejskiej Stolicy Innowacji (iCapital) uznaje rolę miast w kształtowaniu lokalnego ekosystemu innowacji i promowaniu przełomowych innowacji. W tym roku pojawiła się nowa kategoria Miasto europejskie rozwijające innowacje, która jest skierowana do miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. a poniżej 250 tys.
 • Celem konkursu na europejskie innowacje społeczne jest zachęcanie do innowacji społecznych, które pomogą ludziom i organizacjom w określeniu, rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności potrzebnych im, aby dostosować się i rozwijać w zmieniającym się świecie, oraz wspieranie i nagradzanie takich innowacji.
 • Europejskie nagrody w dziedzinie zamówień publicznych na innowacje mają na celu uznanie wysiłków nabywców publicznych i prywatnych w całej Europie na rzecz propagowania innowacyjnych zamówień publicznych oraz innowacyjnych sposobów pozyskiwania nowych rozwiązań.

Europejska Nagroda dla Innowatorek i Europejska Stolica Innowacji są otwarte do składania wniosków od dziś, a pozostałe dwie nagrody zostaną otworzone jeszcze w tym roku.

Kontekst

W 2018 r. Komisja uruchomiła projekt pilotażowy Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”, aby wesprzeć najbardziej utalentowanych europejskich innowatorów w szybkim i skutecznym zwiększaniu skali przełomowych innowacji radykalnych, który dysponował budżetem w wysokości 3,5 mld euro. Więcej informacji na temat projektu pilotażowego Europejskiej Rady ds. Innowacji można znaleźć w ocenie skutków.

Po dzisiejszej inauguracji, w piątek 19 marca odbędzie się dzień dla wnioskodawców, podczas którego otrzymają oni informacje na temat funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Innowacji, sposobu składania wniosków i warunków udziału. Sesje będą obejmować informacje na temat możliwości finansowania zespołów badawczych, przedsiębiorstw typu start-up, MŚP oraz inwestorów.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 marca 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce