Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 lipca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Inicjatywy od obywateli

"Uratujmy przed głodem" oraz „Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej" – to nowe inicjatywy obywatelskie, które - decyzją kolegium komisarzy - zostaną zarejestrowane i będą podlegać dalszej procedurze. Pierwsza dotyczy m.in. ograniczenia...

Inicjatywy od obywateli

Kolegium komisarzy podjęło decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Uratujmy przed głodem 8 proc. ludności Europy!” Cele wyznaczone w ramach zaproponowanej inicjatywy obywatelskiej obejmują „zachęcenie rządów do zajęcia się problemem głodu” oraz „podkreślenie odpowiedzialności rządzących za rozwiązanie tego problemu”. Organizatorzy tej inicjatywy określili szczegółowy wykaz działań, w których wzywają Komisję do przedstawienia wniosków ustawodawczych. Obejmują one m.in. stworzenie specjalnego programu oznakowania żywności, reformę rynków rolnych instrumentów pochodnych oraz nowy system klasyfikacji odpadów spożywczych wraz z powiązanymi celami i zasadami przetwarzania.

Decyzja Komisji w sprawie rejestracji tej inicjatywy odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności zgłoszonej propozycji. Na tym etapie Komisja nie analizowała jej treści.

Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 19 lipca 2018 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów podpisów poparcia. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić swoje uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE.

Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie proponowania aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

Więcej informacji:

Załącznik – Główne wnioski w ramach inicjatywy „Uratujmy przed głodem”

Organizatorzy inicjatywy przedstawili propozycję, w której wysunęli szczegółowe wnioski dotyczące działań, których podjęcia oczekują od Komisji; propozycja ta jest dostępna online tutaj. Wnioski te podzielono na pięć pozycji:

  1. Zwalczanie marnotrawienia żywności w celu uzyskania 44 mln ton żywności w ciągu dwóch lat.
  2. Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych w celu wygenerowania 30 mld euro rocznie.
  3. Problem głodu powinien zostać rozwiązany przez organy publiczne, a nie przez organizacje charytatywne.
  4. Wniosek dotyczący spekulacji żywnością.
  5. Wniosek jakościowy.

Kolegium komisarzy podjęło również decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej”.

Głównym celem proponowanej inicjatywy jest zagwarantowanie, aby po otrzymaniu obywatelstwa europejskiego i związanych z nim praw niemożliwa była ich utrata. Organizatorzy przywołują w szczególności sytuację związaną z brexitem i utratę obywatelstwa Unii i praw przysługujących obywatelom UE przez obywateli brytyjskich w przyszłości.

Decyzja Komisji dotycząca rejestracji inicjatywy odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności wniosku. Komisja nie analizuje treści na tym etapie.

Rejestracja inicjatywy odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 r. Od tego momentu rozpocznie się roczny proces zbierania podpisów przez organizatorów. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu różnych państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Może wówczas zdecydować, czy podejmie stosowne działania w następstwie złożonego wniosku, czy też nie, i w obu wypadkach ma obowiązek przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie tej inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE.

Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie proponowania aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

Więcej informacji

Pełny tekst proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej”

Inne europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy

Strona internetowa na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 lipca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce