Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 lipca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa

- Pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa są bardzo potrzebną pomocą dla naszych państw członkowskich – ocenia komisarz Elisa Ferreira. Komisja Europejska oceniła decyzje dotyczące zwiększonej elastyczność...

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa

Komisja Europejska publikuje pierwszą, wstępną ocenę tego, w jaki sposób państwa członkowskie UE wykorzystują pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa (CRII). Od czasu przyjęcia pierwszej propozycji CRII państwa członkowskie z niespotykaną szybkością zmobilizowały ogromne ilości zasobów w ramach polityki spójności w celu zwalczania kryzysu związanego z koronawirusem. Jak dotąd 26 krajów UE i Wielka Brytania skorzystały z elastyczności przewidzianej w CRII, a 18 krajów odpowiednio dostosowało swoje programy polityki spójności.

Komisarz ds. spójności i reform, ElisaFerreira, powiedziała: - Wyniki, które dziś publikujemy, pokazują, że pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa są bardzo potrzebną pomocą dla naszych państw członkowskich. Zapewniły one krajom środki prawne do ponownego dostosowania ich planów inwestycyjnych i szybkiego uruchomienia finansowania UE w obszarach najbardziej potrzebujących, takich jak sektor zdrowia, a także zatrudnienie i wsparcie dla MŚP.

Ponadto dzięki CRII i modyfikacji wewnętrznych procedur Komisji w celu umożliwienia szybkiego rozpatrywania wszystkich wniosków modyfikacje programów można było wprowadzać w rekordowym tempie. W rezultacie jest 88 potwierdzonych zmian w programach dotyczących koronawirusa z 18 krajów, a wiele innych ma pojawić się w ciągu najbliższych kilku tygodni.

  • Więcej informacji na temat dotychczasowych wyników można znaleźć w arkuszu informacyjnym.
  • Witryna internetowa inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa również przedstawia konkretne przykłady wyników z krajów UE.
  • Oczekuje się, że Komisja opublikuje raport dotyczący wyników pakietów CRII w październiku 2020 r.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 lipca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce