Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 czerwca 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Handel z Wietnamem

30 czerwca w Hanoi podpisana zostanie umowa handlowa i umowa inwestycyjna między UE a Wietnamem. Umowy mają przynieść bezprecedensowe korzyści europejskim i wietnamskim przedsiębiorstwom, konsumentom i pracownikom, a jednocześnie promować...

Handel z Wietnamem

Rada Ministrów zatwierdziła dziś umowę handlową i umowę inwestycyjną między UE a Wietnamem, co umożliwi ich podpisanie i zawarcie. Komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström oraz rumuński minister biznesu, handlu i przedsiębiorczości Ștefan-Radu Oprea podpiszą umowy w imieniu UE w Hanoi w niedzielę 30 czerwca.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył: Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejszą decyzję państw członkowskich UE. Po umowie z Singapurem umowa z Wietnamem jest drugą, która została zawarta między UE a krajem Azji Południowo-Wschodniej, i stanowi krok ku zacieśnieniu kontaktów między Europą i tym regionem. Jest to również wspólna decyzja polityczna dwóch partnerów i przyjaciół na rzecz otwartego, uczciwego i opartego na zasadach handlu.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Bardzo się cieszę, że państwa członkowskie dały zielone światło dla naszych umów handlowych i inwestycyjnych z Wietnamem. Wietnam jest dynamicznym i obiecującym rynkiem obejmującym ponad 95 mln konsumentów, a obie strony mogą na ściślejszych stosunkach handlowych wiele skorzystać. Oprócz oczywistych korzyści gospodarczych porozumienie to ma również na celu wzmocnienie poszanowania praw człowieka oraz ochronę środowiska i praw pracowniczych. Z zadowoleniem przyjmuję zaangażowanie Wietnamu w ten proces – niedawne ratyfikowanie przez ten kraj Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rokowań zbiorowych jest doskonałym przykładem na to, w jaki sposób umowy handlowe mogą zachęcać do stosowania wyższych standardów.

Umowa handlowa zniesie prawie wszystkie cła nakładane na towary będące przedmiotem wymiany handlowej między obu stronami, w stopniowy sposób i przy pełnym poszanowaniu potrzeb rozwojowych Wietnamu. Umowa zawiera również przepisy szczegółowe mające na celu usunięcie przeszkód technicznych, takich jak przeszkody w sektorze samochodowym, i zapewni ochronę w Wietnamie dla 169 tradycyjnych europejskich produktów spożywczych i napojów z uznanymi oznaczeniami geograficznymi. Dzięki umowie przedsiębiorstwa z UE będą mogły również uczestniczyć w przetargach na zamówienia publiczne w Wietnamie na takich samych zasadach jak przedsiębiorstwa krajowe.

Oprócz oferowania znacznych możliwości gospodarczych, UE i Wietnam uzgodniły solidne środki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obejmują one zobowiązanie do skutecznego wdrażania porozumienia klimatycznego z Paryża. Umowa zobowiązuje również obie strony do poszanowania i skutecznego wdrażania zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczących podstawowych praw pracowników. W tym celu Wietnam ratyfikował niedawno konwencję MOP w sprawie rokowań zbiorowych i powiadomił UE o zamiarze ratyfikowania najpóźniej do 2023 r. dwóch podstawowych konwencji MOP. Jest również w trakcie wzmacniania swoich przepisów prawa pracy. W umowie ustanowiono również specjalne platformy dla UE i Wietnamu mające na celu zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w realizację tych zobowiązań.

Umowa handlowa jest prawnie i instytucjonalnie powiązana z umową o partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem , co pozwala na odpowiednie działania w przypadku naruszenia praw człowieka.

Umowa o ochronie inwestycji zawiera nowoczesne przepisy dotyczące ochrony inwestycji za pośrednictwem nowego systemu sądów ds. inwestycji. Zachowuje ona prawo rządów po obu stronach umowy do wprowadzania regulacji w interesie ich obywateli. Zastąpi ona dwustronne umowy inwestycyjne, które obecnie obowiązują między Wietnamem i 21 państwami członkowskimi UE, wprowadzając nowe gwarancje prawne zapobiegające konfliktom interesów i zwiększające przejrzystość

Dalsze działania

Po dzisiejszym zatwierdzeniu przez Radę umowy zostaną podpisane przez UE i Wietnam i przedstawione Parlamentowi Europejskiemu w celu uzyskania jego zgody. Po wydaniu zgody przez Parlament Europejski porozumienie handlowe może zostać oficjalnie zawarte przez Radę i wejść w życie, podczas gdy umowa o ochronie inwestycji będzie musiała najpierw zostać ratyfikowana przez państwa członkowskie zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

Kontekst

Wietnam jest drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w regionie ASEAN po Singapurze, a wartość wymiany handlowej wynosi w przypadku towarów 49,3 mld euro, a w przypadku usług ponad 3 mld EUR. Choć unijne inwestycje w Wietnamie utrzymywały się w 2017 r. na niewielkim poziomie 6 miliardów euro, coraz więcej firm z Europy rozpoczyna w tym kraju działalność z myślą o stworzeniu ośrodka gospodarczego obsługującego region Mekongu. Głównymi produktami przywożonymi z Wietnamu są: sprzęt telekomunikacyjny, obuwie, wyroby włókiennicze, meble i produkty rolne. UE eksportuje do Wietnamu przede wszystkim maszyny i środki transportu, chemikalia, produkty spożywcze i napoje.

Porozumienia zawarte z Wietnamem wraz z porozumieniami podpisanymi niedawno z Singapurem przyczyniają się do stworzenia przyszłej międzyregionalnej umowy z całym Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Więcej informacji:

Strona poświęcona umowie handlowej i inwestycyjnej między UE a Wietnamem

Zestawienie informacji

Przewodnik po umowie

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 czerwca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce