Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Handel to miejsca pracy

Handel towarami z UE ma większe znaczenie niż kiedykolwiek – obecnie wspiera 36 mln miejsc pracy w całej Europie. To o dwie trzecie więcej niż w 2000 r. 14 mln tych miejsc pracy zajmują kobiety. Unijny eksport do państw trzecich generuje w UE wartość...

Handel to miejsca pracy

Od początku kadencji obecnej Komisji, czyli od 2014 r., liczba miejsc pracy utrzymywanych dzięki eksportowi wzrosła o 3,5 mln. Te miejsca pracy są średnio o 12 proc. wyżej wynagradzane niż miejsca pracy w pozostałej części gospodarki.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: - Badanie jasno wskazuje, że handel oznacza miejsca pracy. Wywóz z UE na rynki światowe zapewnia źródło utrzymania dużej, i wciąż rosnącej, liczby obywateli w każdym zakątku Europy. Prawie 40 proc. spośród tych, których miejsca pracy utrzymywane są dzięki handlowi, to kobiety. Unijny handel wspiera również miliony miejsc pracy poza granicami UE, w tym w krajach rozwijających się. Jest to zatem kolejny dowód na to, że handel może być korzystny dla wszystkich: to, co jest dobre dla nas, jest również dobre dla naszych partnerów na całym świecie.

Opublikowane podczas Dnia Europejskiej Polityki Handlowej sprawozdanie zawiera szczegółowe zestawienia wyników dla poszczególnych państw członkowskich UE. Dzięki eksportowi powstają i są utrzymywane miejsca pracy, a ich liczba wzrasta w każdym państwie członkowskim. Największy wzrost od 2000 r. odnotowano w Bułgarii (+312 proc.), na Słowacji (+213 proc.), w Portugalii (+172 proc.), na Litwie (+153 proc.), w Irlandii (+147 proc.), w Estonii (+147 proc.) i na Łotwie (+138 proc.).

Opublikowane dane wskazują na istotne pozytywne skutki uboczne unijnego eksportu. Dobre rezultaty eksporterów w jednym państwie członkowskim przynoszą również korzyści pracownikom w pozostałych państwach członkowskich. Dostawcy towarów i usług w ramach łańcucha dostaw zyskują bowiem, gdy ich klienci końcowi sprzedadzą ostateczny produkt za granicą. Na przykład francuski eksport na rynki światowe wspiera około 627 tys. miejsc pracy w innych państwach członkowskich.

Co więcej, wywóz z UE do krajów trzecich zapewnia prawie 20 mln miejsc pracy poza jej terytorium. Od 2000 r. liczba tych miejsc pracy wzrosła ponad dwukrotnie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych produkcja amerykańskich towarów i usług, które są włączone do unijnego eksportu za pośrednictwem globalnych łańcuchów dostaw, wspiera ponad 1 mln miejsc pracy.

W badaniu przeanalizowano również kwestię równowagi płci i stwierdzono, że prawie 14 mln kobiet w UE zawdzięcza swoje miejsca pracy wymianie handlowej.

Kontekst

Komisja Europejska określiła politykę handlową jako kluczowy element unijnej strategii do 2020 r. Biorąc pod uwagę szybko zmieniającą się sytuację w gospodarce światowej, zrozumienie, w jaki sposób przepływy handlowe wpływają na zatrudnienie, jeszcze nigdy nie było tak ważne. W tym celu konieczne jest gromadzenie kompleksowych, wiarygodnych i porównywalnych danych i analiz zapewniających merytoryczne podstawy strategii politycznej.

W związku z tym Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) i Dyrekcja Generalna ds. Handlu Komisji Europejskiej podjęły się wspólnie opracowania sprawozdania, które ma być cennym narzędziem dla decydentów i naukowców.

Jego pierwszą edycję przedstawiono w 2015 r. Najnowsze sprawozdanie zawiera szereg wskaźników, które szczegółowo ilustrują związek między handlem a zatrudnieniem w odniesieniu do całej UE oraz do poszczególnych państw członkowskich przy wykorzystaniu nowej bazy danych dotyczącej przepływów międzygałęziowych na świecie za rok 2016 (World Input-Output Database, WIOD) jako głównego źródła informacji. Informacje te uzupełniono o dane dotyczące zatrudnienia według wieku, kwalifikacji i płci. Wszystkie wskaźniki odnoszą się do unijnego wywozu na rynki światowe w celu odzwierciedlenia zakresu polityki handlowej UE.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce