Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 maja 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Gospodarka o obiegu zamkniętym w Częstochowie

Podczas Dialogu Obywatelskiego z udziałem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej i Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka rozmawiano o gospodarce o obiegu zamkniętym jako sposobie prowadzącym do zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Dyskusja...

190517_do_czestochowa_main.jpg
Jako pierwszy zabrał głos Prezydent Miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk. Podkreślił, że dla rozwoju miasta istotny jest dobrze rozwijający się biznes. Wysiłki, jakie podejmuje Prezydent, aby go wspierać, bazują przede wszystkim na dialogu prowadzonym z przedsiębiorcami oraz konsultacjach dotyczących rozwoju miasta. Matyjaszczyk przybliżył istniejące formy współpracy między samorządem a środowiskiem przedsiębiorców oraz funkcjonujące fora dialogu. Przedstawił także realizowane w Częstochowie inicjatywy wspierające przedsiębiorców, w tym te prowadzące do tworzenia stref ekonomicznych i tworzenia nowych miejsc pracy.

Komisarz Elżbieta Bieńkowska rozpoczęła wystąpienie od przypomnienia, że Polska jest jednym z najbardziej euroentuzjastycznych krajów UE, co nie zmienia faktu, że ciągłe przybliżenie obywatelom informacji o działaniach UE jest niezwykle istotne. -Pomysły i działania przyjmowane przez Komisję, Parlament i Radę Europejską dotykają wszystkich obywateli. Unia to jesteście Wy! Polacy widzą UE przez pryzmat funduszy strukturalnych, natomiast rozmowa ta jest o wiele szersza – powiedziała. Jako przykład realnego wpływu decyzji podejmowanych w instytucjach UE na życie codzienne Polek i Polaków podała niedawno przyjętą przez Parlament Europejski decyzję, dotyczącą wprowadzenia za kilka lat zakazu używania jednorazowych plastików, który dotyczyć będzie każdego obywatela.
Nawiązując do bieżących kwestii gospodarczych, komisarz Bieńkowska zauważyła, że jesteśmy świadkami szybkiej rewolucji technologicznej, która ma wpływ na to jak produkujemy, jak myślimy o pracy i naszej przyszłości. Dlatego w UE dyskutowane są tematy dotyczące wpływu technologii na rynek pracy w najbliższych 5-10 latach. Komisarz dodała, że kolejnym tematem aktywnie omawianym w Brukseli jest wszystko to, co związane jest ze środowiskiem, czystym powietrzem i przyszłością planety. Pomysłem, który ma być krokiem przekładającym się na powstrzymanie zmian klimatycznych jest gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli nowy rodzaj produkcji uwzględniający ponowne użycie danego produktu. Jedną z pierwszych dyrektyw w tym zakresie jest niedawno przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa zabraniająca jednorazowych plastików. Uwzględnia ona okresy przeznaczone na stopniowe dochodzenie do zmian.
Elżbieta Bieńkowska podjęła również wątek konieczności przejęcia przez Polskę większej inicjatywy w UE. – To moment ważny dla Polski, ponieważ musi przestać być biernym członkiem wspólnoty europejskiej. Należy kłócić się, krytykować na forum UE, ale trzeba robić to w takim duchu, żeby nasi partnerzy w różnych krajach byli przekonani, że chcemy być z nimi, że naszą przyszłość za 20 lat widzimy w UE. Odbudowanie zaufania, przejście znowu do kłótni i sporów oraz narzucanie głosu polskiego jest w tej chwili bardzo ważne – powiedziała. Oboje panelistów zauważyło, że polski euroentuzjazm nie przekłada się na frekwencję w wyborów do Parlamentu Europejskiego, która do niedawna była jedną z najniższych w UE. Zachęcili do wykorzystania możliwości wywarcia wpływu na UE, jaki daje możliwość wyboru swoich reprezentantów do tej instytucji.

Podczas dyskusji pojawiła się obawa o możliwość obniżenia się konkurencyjności UE wobec gospodarek, które z mniejszą uwagą podchodzą do ochrony środowiska i optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych. Komisarz Bieńkowska zapewniła, że UE to druga po Chinach największa gospodarka światowa, która powinna postawić na rzeczywisty otwarty wspólny rynek, szczególnie w sektorze usług, co sprawiłoby, że stałaby się ogromną siłą. - Przy rozmowach brexitowych widać, jak działa UE, kiedy jest razem – niczym silny mur krajów. Po co nam jest UE? Oczywiście to pakiet demokratyczny, ale także ze względy geopolityczne, by nie być w innej unii, oraz gospodarcze, bo żaden kraj europejski samodzielnie nie ma siły by zmierzyć się z Chinami czy USA. Jeśli zdołamy podejmować się wspólnych rozwiązać przeznaczać pieniądze z budżetu na dojście do czystej gospodarki o obiegu zamkniętym, jesteśmy w stanie narzucić wolę innym gospodarkom - mówiła.
Publiczność zastanawiała się również, czy tzw. "dyrektywa plastikowa" nie obciąży polskich przedsiębiorców dużymi kosztami i czy UE stać na ograniczanie zanieczyszczeń, podczas gdy świat będzie je dalej produkować. Komisarz Bieńkowska potwierdziła, ze dyrektywa jest efektem szerokich dyskusji prowadzonych z przedsiębiorcami. – Musimy jako Europa podjąć to ryzyko, by to inni za kilka lat widzieli nasze plecy, a ni my plecy innych. Prezydent Matyjaszczyk dodał, że w Częstochowie wzrost wolumenu śmieci niedawno doprowadził do podwyższenia stawek za ich wywóz. – Jeśli tak dalej pójdzie, utoniemy w górze jednorazowych śmieci. Wyzwaniem dla UE jest zadbanie o ochronę rynku europejskiego w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.
Mówiąc o wyzwaniach dla wspólnego rynku europejskiego, komisarz Bieńkowska podkreśliła, ze najbardziej zależy jej na doprowadzeniu do otwarcia rynku usług między krajami wspólnoty. - Wspólny rynek towarów niemal ma granic gospodarczych, jesteśmy "uwspólnieni" w ok. 70%, natomiast w przypadku usług brak granic gospodarczych to tylko 20%. Mimo przyjętych dyrektyw kraje się zamykają na wolny przepływ usług - mówiła. Komisarz wspomniała o podejmowanych przez siebie działaniach w tym kierunku, wskazała jednak na brak pełnej woli politycznej przywódców krajów UE w tej kwestii.


Spotkanie zorganizowało Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu we współpracy z Politechniką Częstochowską. Dialogi Obywatelskie - otwarte dla publiczności spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej - mają na celu przybliżenie obywatelom zjednoczonej Europy problematyki unijnej. Odbywają się od 2012 roku.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 maja 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce