Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 maja 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 20 min

Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości

Organizacja Global Citizen wraz z Komisją Europejską i innymi darczyńcami przystępują do ogólnoświatowej kampanii mającej wesprzeć reakcję na pandemię koronawirusa. Oprócz organizacji i państwa dołączą do niej również artyści m.in. Coldplay, Dionne...

Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości

Komisja Europejska poinformowała o kolejnych działaniach podejmowanych na szczeblu międzynarodowym w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – inicjatywy na rzecz powszechnego dostępu do niedrogich szczepionek, metod leczenia i badań pod kątem koronawirusa. Maraton deklaracji, który rozpoczął się 4 maja, będzie teraz okazją do rozpoczęcia nowej kampanii, której pomysłodawcą jest organizacja rzecznictwa Global Citizen, pod hasłem „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”. Jej zwieńczeniem będzie światowy szczyt darczyńców, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca.

KE, wraz z organizacją Global Citizen, przyspieszy uruchamianie środków finansowych na świecie w celu przezwyciężenia obecnej i uniknięcia kolejnej pandemii.

Jest to kolejny etap mobilizowania wsparcia dla instrumentu ACT Accelerator, uruchomionego w dniu 24 kwietnia 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia wraz z rządami i partnerami w formie globalnego wezwania do działania. Kampania ma na celu mobilizację znacznych zasobów, które będą potrzebne, aby przyspieszyć opracowywanie nowych rozwiązań i zapewnić powszechny i równy dostęp do nich. Oznacza to dostęp na całym świecie dla wszystkich, którzy tego potrzebują.

Nowa kampania Nowa kampania kolejnym etapem maratonu deklaracji

Wynik osiągnięty na konferencji darczyńców 4 maja pokazuje gotowość i zdolność świata do połączenia sił i zasobów w celu przezwyciężenia pandemii. Dobrze wróży on na przyszłość i zapowiada bezprecedensową współpracę międzynarodową oraz zasoby niezbędne do zorganizowania produkcji, udzielenia zamówień i dystrybucji szczepionek, leczenia i badań.

Skala tego zadania wymaga mobilizacji obywateli na całym świecie. W ciągu najbliższych czterech tygodni organizacja Global Citizen pokieruje kampanią „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”, organizowaną z udziałem Komisji Europejskiej jako patrona, a także fundacji Bloomberg Philanthropies, Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz fundacji „Wellcome Trust” jako partnerów.

W ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa kampanię tę wspierają kraje partnerskie (Austria, Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Norwegia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Zjednoczone Królestwo) oraz Europejski Bank Inwestycyjny wspierają tę kampanię. Oczekuje się, że wkrótce dołączą inne państwa. Światowa Organizacja Zdrowia jest również kluczowym partnerem i wspiera to przedsięwzięcie. Przewodnicząca Ursula von der Leyen poprowadzi konferencję poświęconą kampanii „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”, która odbędzie się 27 czerwca.

Światowi artyści, wśród których są Adam Lambert, Chloe x Halle, Chris Rock, Coldplay, Dionne Warwick, Femi Kuti, Fher of Maná, Hugh Jackman, Idris & Sabrina Elba, J Balvin, Justin Bieber, Lady Gaga, Lang Lang, Miley Cyrus, Padma Lakshmi, Rachel Brosnahan i Shakira, ogłosili, że pomogą zmobilizować w związku z tą sprawą obywateli, aby ci z kolei mogli podjąć działania i dotrzeć do światowych liderów.

Dzięki temu kampania dostarczy impulsu organizacjom takim jak Koalicja na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI), Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (Gavi), Therapeutics Accelerator, międzynarodowa inicjatywa na rzecz zakupu leków (UNITAID), Fundacja na rzecz Innowacyjnej Nowej Diagnostyki (ang. Foundation for Innovative New Diagnostics – FIND) i Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Grupy te przewodzą wysiłkom na rzecz opracowania i udostępnienia testów, leczenia i szczepionek pracownikom służby zdrowia mającym styczność z pacjentami oraz najbardziej narażonym osobom na całym świecie.

Światowy szczyt w sprawie szczepień, organizowany przez Gavi w dniu 4 czerwca będzie kolejnym ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i zwiększenia zdolności w zakresie immunizacji w najuboższych krajach świata, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa.

Ponadto Komisja Europejska zachęca obywateli do wpłat na fundusz solidarnościowy w odpowiedzi na COVID-19 prowadzony przez Światową Organizację Zdrowia.

Dynamiczne ramy globalnej współpracy

Jak ogłoszono w dniu 4 maja, inicjatywa dotycząca globalnej reakcji na pandemię koronawirusa obejmuje trzy partnerstwa na rzecz testowania, leczenia i zapobiegania. Partnerstwa opierają się na horyzontalnych działaniach mających na celu wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej w związku z koronawirusem.

Ramy globalnej współpracy (ACT Accelerator czyli akcelerator dostępu do narzędzi walki z COVID-19) wspierają istniejące organizacje i przygotowują je do współpracy w ramach tych partnerstw, bez tworzenia nowych struktur lub instytucji. Te trzy partnerstwa określają swoje strategie, potrzeby w zakresie zasobów i zasady odpowiedzialności, zdając sobie sprawę z nadzwyczajnych okoliczności i z konieczności współpracy oraz zapewnienia przejrzystości.

W ramach inicjatywy „ACT Accelerator”, powołano grupę ds. moderacji z udziałem krajów partnerskich i globalnych organizacji działających w dziedzinie zdrowia w celu wspierania pracy partnerstw, mobilizowania dodatkowych zasobów oraz opracowywania wspólnych rozwiązań służących realizacji ich zadań. Dzięki ośrodkowi koordynacji WHO grupa ta zapewni spójność między partnerstwami i będzie informować darczyńców i globalne fora o poczynionych postępach. Zadba ona również, aby partnerstwa były wolne od niewłaściwych wpływów i konfliktów interesów.

PARTNERZY STWIERDZILI:

Obejrzyj wideo z nagraniami wypowiedzi partnerów tutaj.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: - Im więcej zasobów zmobilizujemy i im szybciej to zrobimy, łącząc siły, tym większe mamy szanse na opracowanie szczepionki dla wszystkich. Świat powinien wyjść z tej pandemii silniejszy. Powinniśmy być lepiej przygotowani na taki kryzys w przyszłości i zapewnić sprawiedliwy dostęp do leków i silnych systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Jest to wyzwanie globalne i wymaga globalnej mobilizacji.

Współzałożyciel i dyrektor generalny organizacji Global Citizen Hugh Evans powiedział: - Ludzie na całym świecie pragną wrócić do normalnego życia – spędzać czas z przyjaciółmi i bliskimi i zarabiać na przyzwoitym poziomie. Aby tak się stało, wszyscy, na całym świecie, potrzebujemy badań, leczenia i szczepionek przeciwko COVID-19. Kluczowe prace prowadzone przez naukowców w skali globalnej, wysiłki na rzecz dystrybucji rozwiązań niezależnie od kosztów, dochodów czy położenia geograficznego oraz konieczność odbudowy gospodarek w najuboższych państwach wymagają poważnego zwiększenia środków finansowych. Nikt nie jest bezpieczny do czasu, aż wszyscy będziemy bezpieczni.

Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Tedros Adhanom dodał: - Pandemia COVID-19 jest bezprecedensowym globalnym kryzysem, który doczekał się bezprecedensowej globalnej reakcji. W dniu 24 kwietnia szefowie państw i rządów, a także główni przedstawiciele najważniejszych organizacji publicznych i prywatnych dołączyli do mnie wirtualnie, aby uruchomić „ACT Accelerator”, przełomową inicjatywę na rzecz współpracy w zakresie opracowania, produkcji i sprawiedliwej dystrybucji szczepionek, diagnostyki i terapii w odpowiedzi na COVID-19. Chociaż WHO może zwoływać i skupiać połączone uprawnienia kilku organizacji, aby podejmować działania z odpowiednią szybkością i w odpowiedniej skali, inwestując w technologię oraz badania i rozwój, to jednak potrzebujemy prawdziwie globalnego ruchu, aby zapewnić wszystkim dostęp do rozwiązań. Cieszę się, że mogę przyczynić się do realizacji globalnego celu i pracować na rzecz zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wszelkich narzędzi umożliwiających przezwyciężenie COVID-19.

Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził: - W ramach inicjatywy ACT-A połączyliśmy siły, aby przyspieszyć działania na rzecz zwalczenia COVID-19 i sprawić, by szczepionka stała się światowym dobrem publicznym. Walka trwa, a my nie możemy się poddać.

Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa powiedział: - Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, świat potrzebuje solidarności i współpracy w celu zmobilizowania i ukierunkowania inwestycji oraz umożliwienia sprawiedliwego dostępu do nowych metod diagnostycznych, terapii i szczepionek w związku z COVID-19. Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę organizacji Global Citizen i Komisji Europejskiej inicjującą kampanię „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”. Pokonamy tę pandemię jedynie wówczas, gdy będziemy działali wspólnie na arenie międzynarodowej. Możecie liczyć na partnerskie zaangażowanie i silne wsparcie tej inicjatywy ze strony Republiki Południowej Afryki i Unii Afrykańskiej.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła: - Będziemy w stanie przezwyciężyć tę pandemię jedynie wówczas, gdy uda nam się wypracować prawdziwie globalne rozwiązanie kryzysu związanego z COVID-19. Jest to próba ludzkiej dobroci dla naszego pokolenia. Próba ta będzie również okazją do wyciągnięcia ważnych wniosków na temat sposobu rozwiązywania globalnych problemów w przyszłości.

Premier Norwegii Erna Solberg powiedziała: - W najbliższych tygodniach i miesiącach świat będzie liczyć na naszą solidarność, naszą zdolność do współpracy i gotowość do jednoczenia się z myślą o naszej przyszłości. Musimy w dalszym ciągu finansować rozwój i sprawiedliwą dystrybucję szczepionki. Ponadto musimy zobowiązać się do lepszego odbudowywania po ustąpieniu obecnego kryzysu, kierując się celami zrównoważonego rozwoju.

Premier Kanady Justin Trudeau powiedział: - Prawdziwy postęp będzie możliwy jedynie w drodze światowej współpracy. Musimy zadbać o to, by dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19 był niedrogi i sprawiedliwy. Musimy dbać o siebie nawzajem, zwłaszcza o osoby najbardziej narażone, a w im większym zakresie będziemy współpracować, tym większe mamy szanse na szybkie znalezienie leku. Prowadzimy tę walkę razem i razem ją wygramy.

Premier Nowej Zelandii Jacinda Adern oświadczyła: - Pandemia COVID-19 ma dalekosiężny i niszczycielski wpływ na cały świat. Aby pokonać wirusa, potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej współpracy międzynarodowej i partnerstwa. Nowa Zelandia jest gotowa pomóc. Udostępniamy środki finansowe, aby zintensyfikować nasze krajowe badania naukowe i współpracę z naukowcami z całego świata. Będziemy też opowiadać się za powszechnym dostępem do wszelkich metod leczenia i szczepionek. Nadszedł czas, abyśmy wspólnie wypracowali globalne rozwiązanie. Jak mówimy w Nowej Zelandii: He waka eke noa, to dotyczy nas wszystkich.

Premier Włoch Giuseppe Conte stwierdził: - Konferencja darczyńców zorganizowana w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa potwierdziła, jak ważna jest współpraca międzynarodowa. Włochy dołożą wszelkich starań, aby przyczynić się do wzmocnienia naszego sojuszu na rzecz zapewnienia powszechnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionek, terapii i leków: są one naszym wspólnym, globalnym i publicznym dobrem. Rządy, organizacje międzynarodowe, społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny, naukowcy, pracownicy służby zdrowia i pracownicy socjalni, obywatele: wszyscy razem tego dokonamy.”

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez powiedział: - W Hiszpanii wierzymy w siłę solidarności. Zwłaszcza jeśli chodzi o ratowanie życia. Zapewnienie równego dostępu do niedrogich szczepionek, leczenia i diagnostyki na całym świecie jest nie tylko jedynym sposobem na pokonanie tego wirusa. Jest również naszą powinnością. Jest dokonaniem właściwego wyboru. Zdecydowanie popieramy wielostronną reakcję na pandemię, a uruchomienie inicjatywy „ACT Accelerator” jest dobrym przykładem potrzebnego wspólnego wysiłku. Dlatego też wspólnie przewodzimy tej globalnej kampanii na rzecz mobilizowania funduszy, w ramach której każdy wkład liczy się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy stawić czoła wyzwaniu, przed którym stoimy.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson stwierdził: - Pokonamy ten kryzys, łącząc siły. Ogólnoświatowa walka z koronawirusem przybrała na sile dzięki zobowiązaniom podjętym w dniu 4 maja. W przyszłym tygodniu Zjednoczone Królestwo będzie gospodarzem światowego szczytu w sprawie szczepień, na którym chcemy zebrać niezbędne środki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Nikt z nas nie wygra tej walki sam, jest to najbardziej palące wspólne zadanie, przed jakim stajemy za naszego życia.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz powiedział: - Austria jako jedno z pierwszych państw znalazła skuteczne wyjście z kryzysu związanego z COVID-19. Dokonaliśmy tego, opierając się na ocenie naukowej, innowacyjnych prognozach medycznych, przy silnym zaangażowaniu naszych obywateli. Nasza początkowa determinacja sprawiła, że teraz możemy udzielać pomocy innym potrzebującym. Dlatego też cieszymy się, że możemy poprzeć organizację Global Citizen w jej ambitnym celu, jakim jest znalezienie globalnego rozwiązania dla tej pandemii.

Wicepremier Belgii Alexander De Croo oświadczył: - Jedynie łącząc siły i działając wspólnie, możemy przezwyciężyć pandemię COVID-19. Badania nad szczepionką i wzmocnienie naszych systemów opieki zdrowotnej bez pozostawiania nikogo w tyle będą wymagać od wielu z nas podjęcia ogromnych wysiłków. Belgia jest gotowa wnieść swój wkład. Dlatego wspieramy kampanię „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”, zainicjowaną przez Global Citizen i Komisję Europejską.

Minister zdrowia Arabii Saudyjskiej dr Tawfig AlRabiah dodał: - Uważamy, że sposobem na przezwyciężenie kryzysu jest prowadzenie wspólnych międzynarodowych działań w dziedzinie gospodarki i ochrony zdrowia. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, Arabia Saudyjska zadeklarowała 500 mln dolarów amerykańskich, by wesprzeć międzynarodowe wysiłki na rzecz ochrony ludzkiego życia i zabezpieczenia osób najbardziej narażonych w związku z COVID-19.

Wiceminister ds. umów wielostronnych i praw człowieka Meksyku Martha Delgado Peralta stwierdziła: - Ta pandemia wymaga globalnej reakcji opartej na solidarności i odnowionej współpracy wielostronnej. Przystępując do współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Unią Europejską, Radą Europejską i członkami CEPI, staramy się znaleźć szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie w odpowiedzi na COVID-19. Pandemia ta unaocznia nam różne wyzwania stojące przed ludzkością. Meksyk potwierdza swoje zobowiązanie do współpracy na rzecz opracowania szczepionki przeciwko COVID-19 i zapewnienia wszystkim sprawiedliwego i równego dostępu do niej. Apelujemy również do pozostałych krajów Ameryki Łacińskiej, by przyłączyły się do tych działań. Mamy jeden globalny cel: mamy się zjednoczyć na rzecz naszej przyszłości.

Minister ds. Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Maroka Driss Ouaouicha stwierdził: - Bardziej niż kiedykolwiek przedtem decydenci kierują się wynikami badań i zaleceniami naukowców. Maroko, pod kierownictwem Jego Wysokości króla Mohammeda VI, z zaangażowaniem wspiera badania naukowe, aby przyczynić się do stawienia czoła pandemii i pokonania koronawirusa. Inicjatywa Unii Europejskiej dotycząca globalnej reakcji na pandemię koronawirusa jest godna pochwały. Zapewnia ramy nie tylko dla Europejczyków, ale również dla innych chętnych uczestników z Afryki i pozostałych kontynentów dla wspólnego działania i współpracy, a ostatecznie przywrócenia normalnego życia ludziom na całym świecie.

Oświadczenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich: Zjednoczone Emiraty Arabskie były jednym z pierwszych krajów, które zaczęły wysyłać pomoc humanitarną w celu wsparcia globalnej walki z pandemią COVID-19. To proktywne podejście utrwala rolę Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako symbolu nadziei w regionie i jest wyrazem ich głęboko zakorzenionych wartości, zwłaszcza w sytuacji trwającego obecnie kryzysu światowego. Zjednoczone Emiraty Arabskie z dumą wspierają wysiłki Global Citizen w ramach kampanii „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości” na rzecz zgromadzenia zasobów i wiedzy w celu zwalczenia pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia pozycji ludzi na całym świecie w obliczu jej skutków. Musimy ukierunkować nasze zdolności i energię na budowanie lepszej przyszłości dla ludzkości w świecie po pandemii COVID-19.”

Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer stwierdził: - W ciągu trzech tygodni składania deklaracji grupa EBI miała możliwość znacznego zwiększenia zadeklarowanego wsparcia dla ogólnych zobowiązań podjętych przez Unię Europejską. W oparciu o wstępny cel ogłoszony 4 maja grupa EBI deklaruje kwotę w wysokości 2 mld euro. Bezpośrednim priorytetem jest wsparcie przeznaczone na leczenie, szczepionki i terapie. Współdziałając z międzynarodowymi partnerami i Drużyną Europy w globalnym procesie składania deklaracji, możemy zapewnić skuteczne wykorzystanie każdego z instrumentów dostępnych w naszym arsenale.

Winnie Byanyima, dyrektor wykonawcza UNAIDS i podsekretarz generalna ONZ powiedziała: - Nadszedł czas na szczepionkę dla obywateli: wolną od opłat patentowych, bezpłatną i dostępną dla wszystkich ludzi we wszystkich krajach jako globalne dobro publiczne. Jestem dumna ze współpracy z przywódcami światowymi, ekspertami i działaczami, którzy wzywają rządy i partnerów międzynarodowych do zapewnienia właśnie takiej szczepionki. Nadszedł czas, by wyciągnąć wnioski z doświadczeń i sukcesów działaczy walczących z AIDS. Zjednoczeni musimy raz na zawsze odrzucić koncepcję, że szczepionka i posiadanie wysokiej jakości opieki zdrowotnej jest przywilejem dobrobytu. Tak nie jest – jest to prawo człowieka. Nie możemy pozwolić, aby ludzie żyjący w ubóstwie i ubogie państwa znaleźli się na końcu kolejki po szczepionkę. Jest to niewłaściwe i naraża nas wszystkich na ryzyko. Musimy zjednoczyć się wokół idei bezpłatnej opieki zdrowotnej dla wszystkich i szczepionki dla obywateli: to nasza największa szansa na zakończenie tej pandemii.

Bill i Melinda Gates, współprzewodniczący fundacji Billa i Melindy Gatesów, stwierdzili: - Świat zjednoczył się w walce z COVID-19 a ludzie udostępniają swoją pomysłowość, czas i zasoby w odpowiedzi na zagrożenie wywołane wirusem. Przypomniało nam ono, że jesteśmy wszyscy powiązani – zarówno ze względu na nasze zdrowie, jak i wspólny interes człowieka – oraz że wszyscy mamy do odegrania ważną rolę w budowaniu zdrowszej i sprawiedliwszej przyszłości.

Dyrektor Wellcome dr Jeremy Farrar powiedział: - Świat jest dopiero w początkowej fazie tego bezprecedensowego kryzysu. Poprawa zdrowia publicznego, wykorzystywanie nauk społecznych oraz opracowywanie na całym świecie badań, metod leczenia i szczepionek jest jedyną strategią wyjścia z tej pandemii. Opracowywanie, wytwarzanie i udostępnianie tych narzędzi wszystkim, którzy ich potrzebują, będzie wymagać od wszystkich krajów współpracy i wzmocnienia partnerstwa oraz większych środków finansowych. Współpraca międzynarodowa, łączenie zasobów, dzielenie ryzyka i korzyści ma kluczowe znaczenie dla zakończenia tej pandemii w możliwie najkrótszym terminie, zapobieżenia przyszłym tragediom i powrotu do jakiejś formy normalności. Nie przyjdzie to łatwo ani tanio, będzie kosztowało dziesiątki miliardów dolarów. Jest to jednak kropla w morzu w porównaniu z tym, ile ta pandemia kosztuje gospodarkę światową każdego miesiąca. Tego potrzebują pracownicy służby zdrowia, tego oczekują od nas obywatele i na to my wszyscy zasługujemy. Dlatego właśnie Wellcome z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą globalnej reakcji na pandemię koronawirusa i wspiera kampanię organizacji Global Citizen „Zjednoczeni z myślą o przyszłości”.

W imieniu fundacji Bloomberg Philanthropies jej założyciel Michael Bloomberg oświadczył: - W krajach o niskim i średnim dochodzie na całym świecie lekarze i eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego nie otrzymują środków potrzebnych do identyfikacji tego wirusa, a zbyt wiele osób nie ma dostępu do opieki zdrowotnej, która może uratować im życie. Cieszymy się, że udało nam się wesprzeć europejską inicjatywę dotyczącą globalnej reakcji na pandemię koronawirusa oraz kampanię organizacji Global Citizen, mające pomóc w jak najszybszym opracowaniu leczenia i szczepionek o podstawowym znaczeniu, a także zagwarantować każdemu na świecie dostęp do nich. COVID-19 stanowi globalne zagrożenie i jedynym sposobem na przezwyciężenie tej sytuacji jest połączenie sił.

Dr Richard Hatchett, dyrektor generalny CEPI powiedział: - Szczepionki, leczenie i testy dostępne dla tych, którzy ich najbardziej potrzebują, to nasza globalna strategia wyjścia z pandemii COVID-19. Globalne zobowiązania do sfinansowania pilnego opracowania tych narzędzi i uczynienia ich ogólnie dostępnymi mają kluczowe znaczenie dla zakończenia tej pandemii, ratowania życia i ożywienia gospodarek. CEPI cieszy się, że może wesprzeć Komisję Europejską i kampanię Global Citizen „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości” w dążeniu do zapewnienia wszędzie i wszystkim szczepionek, leczenia i testów w związku z pandemią COVID-19.”

Dr Seth Berkley, dyrektor generalny Gavi oświadczył: - COVID-19 jest problemem globalnym, który wymaga globalnego rozwiązania; żaden rząd, agencja czy organizacja nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć tej pandemii. Wytwarzanie i dystrybucja szczepionek dla wszystkich będą wymagać ścisłej współpracy międzynarodowej i znacznych nakładów finansowych, aby możliwe było zapewnienie sprawiedliwego dostępu do szczepionek na wszystkich obszarach dotkniętych chorobą, w tym w najuboższych krajach świata. Razem z przewodniczącą von der Leyen i organizacją Global Citizen mamy jeden globalny cel: zjednoczyć się na rzecz naszej przyszłości!

Dr Catharina Boehme, dyrektor generalna FIND stwierdziła: - Każdy dolar zainwestowany dzisiaj w rozwój odpowiednich testów, w budowanie zdolności niezbędnych do zarządzania nimi, a także w środki na ich zakup i wykorzystanie, jest inwestycją w bezpieczną przyszłość wszystkich ludzi na całym świecie. Wspieramy przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i organizację Global Citizen, w dążeniu aby kampania „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości” przyniosła realizację zobowiązania do przeprowadzenia testów w celu uniknięcia powtarzających się na całym świecie blokad i umożliwienia szybkiego wdrożenia szczepień, gdy tylko będzie to możliwe.

Dr Philippe Duneton, dyrektor zarządzający Unitaid, dodał: - Naturalnie potrzebujemy szczepionek przeciwko COVID-19, ale one nie będą jeszcze gotowe przez wiele miesięcy. Potrzebujemy także podstawowej wiedzy naukowej, aby lepiej zrozumieć, jak można pokonać tego wirusa. A już teraz, a przynajmniej tak szybko, jak to możliwe, potrzebujemy nowych metod leczenia oraz lepszej i szybszej diagnostyki, do czasu gdy będziemy w stanie kontrolować koronawirusa za pomocą szczepionki. Potrzebujemy też rozwiązań, które będą funkcjonować w krajach o niskim i średnim dochodzie oraz słabszych systemach opieki zdrowotnej.

Peter Alexander Sands, dyrektor wykonawczy Globalnego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, dodał: - W walce z COVID-19 nie wolno nam pozostawić nikogo w tyle. Diagnostyka, leczenie i szczepionka muszą być dostępne dla wszystkich, a pracownicy służby zdrowia, którzy ryzykują swoim życiem, aby ocalić innych, muszą być wszędzie chronieni. Istnieje realna groźba, że COVID-19 może całkowicie udaremnić wysiłki na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią, a liczba zgonów spowodowanych pośrednio przez tę chorobę przewyższy liczbę zgonów spowodowanych bezpośrednio przez zakażenie wirusem. Tylko globalna reakcja może pokonać światową pandemię i jesteśmy dumni z bycia partnerem organizacji Global Citizen, jednocząc się w walce z COVID-19 na rzecz stworzenia bezpieczniejszego świata dla wszystkich.

Elizabeth M. Cousens, prezes i dyrektor generalna Fundacji Narodów Zjednoczonych: - COVID-19 jest podręcznikowym przykładem globalnego problemu, który wymaga szybkiego wspólnego działania na świecie. Widzimy takie działania prowadzone na dużą skalę w ramach funduszu solidarnościowego w odpowiedzi na COVID-19, pierwszego i jedynego rozwiązania, umożliwiającego osobom indywidualnym, przedsiębiorstwom i filantropom wnoszenie bezpośredniego wkładu w globalną reakcję na koronawirusa, której przewodzi WHO. Jest to najszybszy sposób na pozyskanie zasobów tam, gdzie są one potrzebne. Fundacja NZ z dumą po raz kolejny jako partner Global Citizen wspiera Światową Organizację Zdrowia i jej działania na rzecz opracowania szczepionki i metod leczenia, a także dostarczania środków i pomocy tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

DODATKOWE INFORMACJE:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce