Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 lipca 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Globalne porozumienie podatkowe

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje globalne porozumienie zatwierdzone przez ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw grupy G-20, które zapewni sprawiedliwe i stabilne międzynarodowe ramy opodatkowania osób prawnych. Ten...

Globalne porozumienie podatkowe

Obejmie to realokację praw do opodatkowania, co oznacza, że największe przedsiębiorstwa na świecie będą musiały płacić podatki niezależnie od tego, gdzie prowadzą działalność gospodarczą. Jednocześnie minimalna globalna efektywna stawka podatkowa na poziomie co najmniej 15 proc. pomoże ograniczyć agresywne planowanie podatkowe i powstrzymać „równanie w dół” podatku od osób prawnych.

Unijny komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni, który uczestniczył w obradach w Wenecji, powiedział: - Grupa G-20 zatwierdziła bezprecedensowe globalne porozumienie w sprawie reformy opodatkowania osób prawnych osiągnięte w ubiegłym tygodniu i aktualnie popierane przez 132 jurysdykcje. Podjęto odważny krok, który nieliczni uznaliby za możliwy zaledwie kilka miesięcy temu. Jest to zwycięstwo w zakresie sprawiedliwości podatkowej, sprawiedliwości społecznej i systemu wielostronnego. To jednak nie koniec. Musimy sfinalizować tę umowę do października. Wierzę, że w tym czasie będziemy w stanie osiągnąć konsensus w tej kluczowej kwestii między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Prace prowadzone pod auspicjami otwartych ram Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) koncentrują się na dwóch głównych kwestiach:

  • Dostosowaniu międzynarodowych przepisów dotyczących podziału opodatkowania zysków przedsiębiorstw między kraje, tak aby odzwierciedlały one zmieniający się charakter modeli biznesowych, w tym zdolność przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności fizycznej obecności. Zgodnie z nowymi przepisami część nadwyżki zysków największych, najbardziej rentownych przedsiębiorstw wielonarodowych byłaby przekazywana do jurysdykcji rynkowych, w których znajdują się konsumenci lub użytkownicy.
  • Zapewnieniu, aby przedsiębiorstwa wielonarodowe podlegały co roku minimalnemu efektywnemu poziomowi opodatkowania wszystkich swoich zysków. Stawka ta zostanie ustalona na poziomie co najmniej 15 proc. i będzie miała zastosowanie do wszystkich grup wielonarodowych generujących łącznie ponad 750 mln euro.

Szczegóły techniczne umowy będą negocjowane w nadchodzących miesiącach z myślą o wypracowaniu ostatecznego porozumienia w październiku przez 139 państw uczestniczących w otwartych ramach. Po osiągnięciu opartego na konsensusie globalnego porozumienia w sprawie obu filarów Komisja szybko zaproponuje środki służące ich wdrożeniu w UE, zgodnie z agendą podatkową UE i potrzebami jednolitego rynku.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 lipca 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce