Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 grudnia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Fundusze UE pobudzają rozwój

Do października bieżącego roku prawie dwie trzecie budżetu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 zostało przeznaczone na konkretne projekty. Komisja Europejska opublikowała wyniki w połowie okresu budżetowego 2014...

Fundusze UE pobudzają rozwój

Do końca 2017 r. 1 milion firm, w tym 74 tys. przedsiębiorstw typu start-up, otrzymało wsparcie na rozwój, innowacje, wprowadzanie nowych produktów i tworzenie nowych miejsc pracy. Łącznie do wsparcia unijnego wytypowano w całej UE 1,7 miliona projektów inwestycyjnych, a w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wsparcia udzielono 2,7 miliona beneficjentów.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: - Sprawozdanie pokazuje, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne pomagają nam w dążeniu do ogólnounijnych celów związanych ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem w kluczowych dziedzinach takich jak badania naukowe i innowacje oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Poczynione postępy dobitnie świadczą o wartości dodanej funduszy strukturalnych dla firm i obywateli.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: - Polityka spójności przynosi rezultaty. Liczby mówią same za siebie: realizacja programów przebiega bardzo sprawnie w połowie okresu budżetowego 2014–2020. Oprócz tych imponujących liczb są jednak jeszcze historie milionów Europejczyków, których życie zmienia się na lepsze dzięki unijnym inwestycjom. To jest bardzo mocny argument za kontynuowaniem dobrze działającej polityki spójności po 2020 r.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyczyniły się w całej Europie do naprawy szkód poczynionych przez kryzys gospodarczy i finansowy. Do końca 2017 r. 15,3 miliona osób – dwukrotnie więcej, niż w ubiegłym roku – otrzymało wsparcie na poszukiwanie pracy czy zdobywanie nowych umiejętności. 42,5 miliona Europejczyków uzyskało dostęp do lepszej jakości opieki zdrowotnej.

Zgodnie z unijnymi zobowiązaniami w ramach porozumienia paryskiego ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wspiera się również przejście na gospodarkę niskoemisyjną. 330 tys. gospodarstw domowych skorzystało już z finansowanych przez UE prac remontowych w celu zwiększenia swojej efektywności energetycznej, a dzięki finansowanym przez UE pracom na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych zaoszczędzone zostaną ponad 3 terawatogodziny energii, co odpowiada energii ze spalania ok. 370 tys. ton węgla.

Zaktualizowano dziś platformę otwartych danych w obszarze spójności, aby pokazać najnowsze wyniki europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Kontekst

Ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (funduszy ESI) prowadzi się w UE inwestycje rzędu 647 miliardów euro w latach 2014–2020, przy czym wkład UE wynosi 460 miliardów euro.

Celem tych funduszy jest wsparcie trwałej konwergencji społeczno-gospodarczej, odporności i spójności terytorialnej. Fundusze ESI są największym źródłem unijnego wsparcia dla kluczowych obszarów wymagających inwestycji wchodzących w zakres priorytetów politycznych Komisji Junckera.

Inwestycje te odpowiadają na potrzeby gospodarki realnej oraz wspierają zmiany strukturalne i reformy określone w procesie europejskiego semestru przez wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu, inwestycje w jednolity rynek cyfrowy i unię energetyczną, wzmacnianie jednolitego rynku i zarządzania gospodarką UE.

Sprawozdanie zawiera trzeci coroczny przegląd realizacji 531 programów krajowych i regionalnych, oparty na rocznych sprawozdaniach z realizacji programów otrzymanych w połowie 2018 r.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 grudnia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce