Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 października 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Fundusze spójności na transformację miast

Europejska inicjatywa miejska ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków o wartości 50 mln euro w celu wspierania innowacji miejskich i potencjału miast do zrównoważonego rozwoju, zgodnie z zasadami nowego europejskiego Bauhausu.

Wsparcie dla wysiedlonych naukowców z Ukrainy

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest doskonałym przełożeniem na praktykę podstawowych wartości nowego europejskiego Bauhausu, jakimi są: estetyka, zrównoważony rozwój i włączenie społeczne. Po zakończeniu pierwszych sześciu projektów finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa” zaproszenie umożliwi realizację drugiej generacji demonstrantów nowego europejskiego Bauhausu. Europejska inicjatywa miejska  jest częścią Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Innowacyjne projekty w terenie przekładające na rzeczywistość wartości nowego europejskiego Bauhausu mają kluczowe znaczenie dla ekologicznej transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, która zapewnia wysokiej jakości rozwiązania ułatwiające życie wszystkim obywatelom. Zachęcam miasta UE, aby jak najlepiej wykorzystały możliwości finansowania, jakie w ramach polityki spójności oferuje dziś Europejska inicjatywa miejska w celu poprawy życia obywateli i dawania przykładu, jak przy pomocy nowego europejskiego Bauhausu sprostać trudnym wyzwaniom stojącym przed miastami.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: Miasta odgrywają ważną rolę w zrównoważonej transformacji. Mają one nie tylko wyjątkową możliwość angażowania obywateli, lecz także wykorzystywania różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego, aby przekształcać naszą przestrzeń życiową i mentalność. Poprzez nowe zaproszenie do składania wniosków ugruntowujemy wartości nowego europejskiego Bauhausu w odniesieniu do rozwoju i funkcjonowania miast jak najbliżej społeczeństwa. Z niecierpliwością oczekuję realizacji projektów w całej Europie.

W ramach zaproszenia szczególnie oczekuje się wniosków dotyczących projektów na rzecz transformacji w miastach i projektów, które mają potencjał generowania inwestycji i które stanowią inspirację dla innych projektów realizowanych w ramach polityki spójności, zgodnie z zasadami nowego europejskiego Bauhausu. Projekty muszą być związane z następującymi czterema tematami:

  • budowanie i renowacja budynków zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego i neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla
  • zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego
  • dostosowywanie i przebudowa budynków pod kątem przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych
  • rewitalizacja przestrzeni miejskich.

Ze środków EFRR sfinansowane zostanie 80 proc. kosztów wybranych projektów. Każdy projekt może otrzymać maksymalnie 5 mln euro. Część tego przydziału przeznaczy się na wsparcie transferu innowacyjnych rozwiązań do innych miast w Europie, aby projekty wywarły jeszcze większy wpływ społeczny, zwłaszcza w miastach i regionach najbardziej potrzebujących wsparcia w zakresie transformacji w stronę ekologicznej przyszłości. W dłuższej perspektywie wspierane władze miejskie będą ustanawiać partnerstwa w zakresie transferu z trzema innymi miastami zainteresowanymi powielaniem całych projektów lub ich części. Wnioski w ramach zaproszenia można składać do połowy stycznia 2023 r.

Kontekst 

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen uruchomiła inicjatywę nowy europejski Bauhaus we wrześniu 2021 r. Inicjatywa nadaje wymiar kulturalny działaniom realizowanym w ramach Zielonego Ładu i przyspiesza zieloną transformację poprzez zmiany w terenie, które łączą elementy estetyki, zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego.

Europejska inicjatywa miejska, dysponująca specjalnym budżetem w ramach EFRR w wysokości 450 mln euro, jest nowym instrumentem wspierającym miejski wymiar polityki spójności w latach 2021–2027. Każde państwo członkowskie musi zainwestować co najmniej 8 proc. środków dostępnych w ramach EFRR w priorytetowe obszary i projekty wybrane samodzielnie przez miasta w oparciu o własne strategie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Oprócz wspierania innowacji Europejska inicjatywa miejska wspiera potencjał wszystkich obszarów miejskich w całej Europie. Dostarcza ona dowodów na potrzeby kształtowania polityki i dzielenia się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym za pośrednictwem agendy miejskiej dla UE.

Europejska inicjatywa miejska jest zarządzana przez Komisję i francuski region Hauts-de-France. Podstawę inicjatywy stanowią innowacyjne działania miejskie z okresu programowania 2014–2020, ale koncentruje się ona w jeszcze większym stopniu na innowacjach miejskich, zrównoważonym rozwoju i możliwościach powielania w innych miastach.

Więcej informacji

Europejska inicjatywa miejska

Strona internetowa nowego europejskiego Bauhausu

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce