Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 lipca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Frontex szuka pracowników

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zwiększa zatrudnienie. Frontex, którego siedziba znajduje się w Warszawie, szuka specjalistów i stażystów chętnych do pracy zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii. Agencji zależy na ekspertach...

170718_frontex_main.jpg

W związku z kryzysem migracyjnym i koniecznością lepszego zabezpieczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej w 2016 r. podjęto decyzję o utworzeniu - na bazie Frontexu - Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Oznacza to konieczność zwiększenia personelu – z obecnych ok. 400 osób do ponad tysiąca do roku 2020. Dlatego Agencja prowadzi intensywną rekrutację specjalistów i stażystów. Poszukiwani są eksperci z dziedzin:

  • Analiza ryzyka
  • Działania operacyjne
  • Zarządzanie zasobami
  • Łączność
  • Zarządzanie kadrami
  • Prawno
  • Technologie informatyczno-komunikacyjne

Obecnie Frontex oferuje zatrudnienie na podstawie kontraktów na czas określony – jako regułę na pięć lat.

Informacje na temat aktualnych konkursów i stanowisk można znaleźć TUTAJ.

Kontekst

Frontex powstał w 2005 roku jako Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Unii. Jej zadaniami było wspomaganie krajów strefy Schengen wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej, planowanie i koordynacja wspólnych działań, organizacja powrotów obywateli państw spoza UE i strefy Schengen, przeprowadzanie analiz ryzyka.

W 2015 roku Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad rozszerzeniem kompetencji Agencji, aby lepiej poradzić sobie z kryzysem migracyjnym. W 2016 roku Frontex został przekształcony w Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W nowej odsłonie ma ona pomagać państwom UE i stowarzyszonym w ramach strefy Schengen w zarządzaniu granicami zewnętrznymi oraz ułatwiać współpracę służbom granicznym z poszczególnych krajów UE, udzielając wsparcia technicznego i zapewniając wiedzę specjalistyczną.

W ramach swoich obecnych działań Frontex m.in. zapewnia ok. 1350 oddelegowanych funkcjonariuszy straży granicznej na różnych odcinkach granicy zewnętrznej UE, którzy uzupełniają liczący ponad 100 tys. funkcjonariuszy personel straży granicznych państw członkowskich. Mimo znaczącej mobilizacji i wkładów państw członkowskich, nadal jednak występują braki, zarówno pod względem zasobów ludzkich, jak i wyposażenia technicznego.

Więcej informacji o działaniach Frontexu można znaleźć na stronie internetowej http://frontex.europa.eu/.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 lipca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce