Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 kwietnia 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Finał "Gwiezdnego Kręgu" rozstrzygnięty!

Znamy już zwycięzców XII konkursu „Gwiezdny Krąg” zorganizowanego przez miasto Słupsk i Przedstawicielstwo KE w Polsce. To największa w Polsce olimpiada wiedzy na temat integracji europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - co roku...

170411_gwiezdny_krag_main.jpg


- Poziom tegorocznego finału był naprawdę bardzo wysoki i rośnie roku na rok. Wiedza finalistów na temat Unii Europejskiej (UE) często przekracza poziom wiedzy studentów i absolwentów kierunków studiów związanych z integracją europejską – powiedział Rafał Szyndlauer z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który pełnił w tym roku rolę przewodniczącego jury konkursu. – Życzę wam wszystkim abyście zostali ambasadorami UE w swoich szkołach i wśród waszych rodzin oraz przyjaciół, bo Europa bardzo potrzebuje zaangażowania mądrych, młodych ludzi, którzy rozumieją jak wiele dobrego Unia zrobiła dla Polski i Europy oraz jaki wielkie ma ona znaczenie dla naszej pomyślnej przyszłości.

Zwycięzcą tegorocznej edycji „Gwiezdnego Kręgu” został Karol Piwoński z VIII LO w Warszawie. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Mróz z I LO w Częstochowie, a trzecie miejsce zajął Jakub Kocjan również z VIII LO w Warszawie. Laureaci są uczniami tej samej klasy warszawskiego liceum, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii konkursu. W finale olimpiady wzięło udział 11 uczniów z całej Polski, którzy zdobyli największą ilość punktów na etapie wojewódzkim.Nagrody zwycięzcom wręczyli goście honorowi finału olimpiady: Janusz Lewandowski - poseł do Parlamentu Europejskiego oraz były unijny komisarz ds. programowania finansowego i budżetu, Róża Thun - posłanka do Parlamentu Europejskiego i była Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupsk.

W ramach nagrody, trzy pierwsze osoby odbędą dwutygodniowy staż Przedstawicielstwie Województwa Pomorskiego w Brukseli, ufundowany przez partnera olimpiady - Stowarzyszenie "Pomorskie Unii Europejskiej". Pozostali uczestnicy finału wezmą udział w wizycie studyjnej w instytucjach UE w Brukseli, którą ufundowali posłowie do Parlamentu Europejskiego: Janusz Lewandowski i Jarosław Wałęsa. Dodatkowo wszyscy uczestnicy finału otrzymali też nagrody rzeczowe ufundowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz posłów do Parlamentu Europejskiego wspierających organizację tego konkursu.- W tych trudnych dla UE czasach musimy pamiętać, że organizacja ta postała po to aby zapewnić pokój w Europie oraz dobrobyt dla jej mieszkańców i z tego zadania Unia wywiązuje się znakomicie – powiedział Robert Biedroń, prezydent Słupska.

- UE zawdzięczamy najdłuższy w nowożytnej historii Europy okres pokoju i czas nienotowanej wcześniej prosperity gospodarczej, która przyczyniła się do ogromnego wzrostu zamożności większości europejskich społeczeństw. Wcześniej, przez stulecia, wojna była permanentnym elementem, jaki towarzyszył mieszkańcom Europy. Dopiero integracja europejska na trwale położyła temu kres - powiedział Janusz Lewandowski.

Róża Thun, wręczając laureatom nagrody przypomniała z kolei, że Unia zajmuje się bardzo wieloma praktycznymi sprawami, z których na co dzień korzystają mieszkańcy Europy. - Na przykład wczoraj (w czwartek, 6. kwietnia 2017 r.) Parlament Europejski usunął ostatnią barierę na drodze do likwidacji roamingu, a zniesienie opłat roamingowych na terenie UE zaplanowane na 15 czerwca br. Pozwoli to wszystkim mieszkańcom zjednoczonej Europy telefonować i przesyłać dane z zagranicy płacąc tyle, ile u siebie w kraju. To wielkie zwycięstwo europejskich konsumentów, która było możliwe jedynie dzięki staraniom instytucji unijnych, bowiem poszczególne państwa członkowskie nie mogły osiągnąć tego efektu samodzielnie – powiedziała posłanka do PE.– W tym gąszczu mniejszych i większych spraw, jakimi zajmuje się UE nie możemy jednak zapomnieć celach, dla jakich powstała ta organizacja. A są nimi zapewnienie pokoju w Europie i dobrobytu jej mieszkańców, a także poszanowanie i wspieranie wartości, na jakich opiera się Unia, takich jak: wolność, demokracja, praworządność, równość, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność oraz godność osoby ludzkiej i przestrzeganie prawa człowieka – dodała na zakończenie gali finałowej olimpiady Róża Thun.

Patronat honorowy nad olimpiadą objęli: Komisja Europejska, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego: Michał Boni, Jerzy Buzek, Lidia Geringer de Oedenberg, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Krystyna Łybacka, Róża Thun oraz Jarosław Wałęsa.

W tym roku współorganizatorami konkursu organizatorami byli również Słupski Instytut ds. Młodzieży oraz Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej". Partnerami olimpiady była też sieć informacyjna Komisji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz Młodzieżowa Rada Miasta Kościerzyny.

Wszystkim partnerom, patronom honorowym, instytucjom i osobom wspierającym w tym roku olimpiadę serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji tego niezwykłego konkursu.

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału kolejnej edycji „Gwiezdnego Kręgu”!

Ogólnopolska olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

„Gwiezdny Krąg” to największy w Polsce konkurs wiedzy o UE dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdego roku uczestniczy w nim kilka tysięcy młodych osób. Składa się on z 3 etapów: szkolnego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego finału, który co roku odbywa się w Słupsku. Do tej pory w 12 edycjach olimpiady udział wzięło łącznie ponad 30 tysięcy uczniów reprezentujących miasta z terenu całej Polski. Konkurs jest przygotowywany zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zamiarem organizatorów olimpiady jest nie tylko zwiększenie zainteresowania wśród uczniów tematyką integracji europejskiej i pobudzenie ducha sportowej rywalizacji, ale także zainicjowanie wśród młodzieży debaty na temat aktualnych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć UE i jej państwa członkowskie.

W tym roku konkurs odbywa się już po raz dwunasty. Początkowo był organizowany jedynie przez miasto Słupsk. Potem do przygotowania olimpiady włączyło się Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz koordynowana przez nie sieć Punktów Informacyjnych UE Europe Direct. Od kilku olimpiada ta cieszy się też wsparciem posłów do Parlamentu Europejskiego (w szczególności Janusza Lewandowskiego i Jarosława Wałęsy) oraz władz samorządowych Województwa pomorskiego.

Więcej informacji nt. olimpiady „Gwiezdny Krąg” znajduje się na oficjalnej stronie tego wydarzenia: http://gwiezdnykrag.pl/

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 kwietnia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce