Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 września 2019Przedstawicielstwo w Polsce

EU@UNGA 74

W nadchodzącym tygodniu wysoka rangą delegacja Unii Europejskiej będzie uczestniczyła w 74. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Komisję Europejską będą reprezentowali m.in. Frans Timmermans i Federica Mogherini, zaś Radę Europejką jej...

EU@UNGA 74

Przedstawiciele UE będą gospodarzem i uczestnikiem wielu wydarzeń i spotkań ze światowymi przywódcami. UE pozostaje liderem w obszarze globalnej współpracy: wraz z partnerami działa na rzecz multilateralizmu, aby utrzymać i rozpowszechniać prawo międzynarodowe i prawa człowieka, szerzyć pokój i demokrację, promować zrównoważony rozwój, a także wspierać osoby potrzebujące na całym świecie.

Pierwszy wiceprzewodniczący FransTimmermans i wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca FedericaMogherini rozpoczną tygodniowe obrady w niedzielę, 22 września, od spotkania dwustronnego z sekretarzem generalnym ONZ Antóniem Guterresem, zacieśniając tym samym strategiczne partnerstwo między UE i ONZ.

W poniedziałek pierwszy przewodniczący FransTimmermans i komisarz MiguelArias Cañete będą towarzyszyli przewodniczącemu Rady Europejskiej DonaldowiTuskowi podczas Szczytu ONZ na rzecz Działań Klimatycznych w związku ze zobowiązaniami UE podjętymi w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża dotyczącymi zmniejszenia emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r. i postępami UE w opracowywaniu strategii dotyczącej neutralności klimatycznej. W minionym tygodniu Komisja przyjęła komunikat, w którym szczegółowo przedstawiono wkład UE w ten szczyt.

We wtorek pierwszy wiceprzewodniczący FransTimmermans wraz z komisarzem NevenemMimicą będą reprezentować UE na pierwszym szczycie ONZ poświęconym celom zrównoważonego rozwoju od chwili przyjęcia w 2015 r. Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i wezwą do podjęcia bardziej ambitnych i przyspieszonych działań w celu realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i osiągnięcia 17 celów zrównoważonego rozwoju.

We wtorek pierwszy wiceprzewodniczący FransTimmermans oraz wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca FedericaMogherini będą towarzyszyli przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi w otwarciu debaty ogólnej w ramach 74. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez UE podczas tego tygodnia

UE będzie gospodarzem lub współgospodarzem szeregu ważnych wydarzeń przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ:

 • Komisarz AriasCañete będzie gospodarzem posiedzenia ministerialnego w ramach koalicji o wysokim poziomie ambicji, zaplanowanego na 22 września.
 • W poniedziałek, 23 września, wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca FedericaMogherini i przedstawiciele UNICEF rozpoczną światową kampanię w 30. rocznicę Konwencji ONZ o prawach dziecka. Kampania będzie nosiła nazwę #TheRealChallenge. Popołudniu komisarz ChristosStylianides wraz z przedstawicielami Belgii i UNICEF-u będzie współgospodarzem wydarzenia poświęconemu warunkom życia dzieci w strefach wojny pt. „Stop the war on children”.
 • Tego samego dnia komisarz DimitrisAvramopoulos zabierze głos na 10. Światowym Forum na rzecz Zwalczania Terroryzmu w ramach posiedzenia plenarnego na poziomie ministerialnym. Posiedzenie będzie okazją do podsumowania wysiłków i osiągnięć forum na arenie międzynarodowej, a także na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie zapobiegania aktom terroryzmu, ich zwalczania i ścigania terrorystów.
 • W dniach 22-24 września komisarz KarmenuVella będzie reprezentował Komisję Europejską na posiedzeniu Światowego Forum Ekonomicznego pt. „Champions for Nature”, a także w trakcie innych wydarzeń wysokiego szczebla, aby pokazać zaangażowanie UE w prace na rzecz rozwiązań opartych na zasobach przyrody w związku ze zmianą klimatu, w działania mające na celu powstrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej oraz w rozwiązanie kwestii wpływu zmiany klimatu na oceny.
 • We wtorek, 24 września, UE zorganizuje szóstą konferencję na wysokim szczeblu poświęconą kryzysowi w Syrii, której przewodniczyć będzie wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca FedericaMogherini i komisarz ChristosStylianides, potwierdzając unijne i międzynarodowe wsparcie dla politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii, a także dla udzielenia pomocy humanitarnej i wyjścia naprzeciw potrzebom związanym z budowaniem odporności osób dotkniętych kryzysem w Syrii i w całym regionie.
 • W środę, 25 września, komisarz ChristosStylianides i belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders będą współgospodarzami wydarzenia poświęconego zabezpieczeniu przestrzeni humanitarnej w kontekście zwalczania terroryzmu i systemów sankcji.
 • We wtorek, 26 września, wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca FedericaMogherini, wysoka komisarz ds. praw człowieka Michelle Bachelet i specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka EamonGilmore będą gospodarzami nowej edycji inicjatywy „Dobre przykłady realizacji praw człowieka”. W tym roku celem inicjatywy będzie działanie na rzecz godnego życia przez zapewnienie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych na świecie. Wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca FedericaMogherini oraz komisarz NevenMimica będą gospodarzami wydarzenia w ramach inicjatywy UE i ONZ „Spotlight”, której celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Inne wydarzenia na wysokim szczeblu organizowane w ciągu tego tygodnia

Przedstawiciele UE będą mieli bogaty program dyskusji na wysokim szczeblu oraz imprez towarzyszących, a także liczne spotkania dwustronne:

 • 22 września, w przededniu tygodniowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, komisarz VytenisAndriukaitis wraz z przywódcami weźmie udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Światową Organizację Zdrowia w Central Park na temat opieki zdrowotnej dla wszystkich pt. „Walk the Talk: The Health for All”. Wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca FedericaMogherini spotka się z przywódcami krajów Bałkanów Zachodnich podczas kolacji roboczej.
 • 23 września komisarz VytenisAndriukaitis będzie reprezentował UE na posiedzeniu wysokiego szczebla na temat powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego. Tego samego dnia międzynarodowa grupa kontaktowa ds. Wenezueli zbierze się w celu oceny ostatnich wydarzeń i sytuacji w tym kraju. Po tym spotkaniu wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca FedericaMogherini będzie przewodniczyć tradycyjnie organizowanemu nieformalnemu spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE.
 • Komisarz VytenisAndriukaitis będzie uczestniczyć w porannym spotkaniu zaplanowanym na 24 września, poświęconym strategii przywódców na 2019 r. na rzecz walki z marnotrawieniem żywności. Wieczorem pierwszy wiceprzewodniczący FransTimmermans wraz z wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą FedericąMogherini rozpoczną coroczne przyjęcie UE.
 • 25 września wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca FedericaMogherini, komisarz CeciliaMalmström i komisarz PierreMoscovici wezmą udział w Bloomberg Global Business Forum.
 • 26 września komisarz NevenMimica będzie reprezentował UE podczas dialogu na wysokim szczeblu na temat finansowania rozwoju, w tym również podczas ministerialnych obrad okrągłego stołu z przedstawicielami ONZ i wiodących państw na temat zintegrowanych krajowych ram finansowania, których celem jest wspieranie osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Tego samego dnia komisarz DimitrisAvramopoulos weźmie udział w wydarzeniu towarzyszącym, na szczeblu ministerialnym, na temat odpowiedzialności za masowe akty okrucieństwa popełnione przez Daisz.
 • 28 września komisarz NevenMimica weźmie udział w posiedzeniu głównych negocjatorów po wygaśnięciu umowy z Kotonu na temat nowej umowy o partnerstwie z 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Przyszła umowa zastąpi umowę z Kotonu.

Program działań poszczególnych przedstawicieli UE można znaleźć na ich stronach internetowych.

Dalsze informacje

Podczas 74. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ UE skupi się na zapobieganiu konfliktom, pokoju i bezpieczeństwie; pozytywnym wspólnym programie działań zakładającym szerzenie i ochronę praw człowieka jako główny cel multilateralizmu; a także na zwiększaniu globalnego zaangażowania w kwestie, takie jak działanie na rzecz klimatu, ochrona środowiska, cele zrównoważonego rozwoju i nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia. Więcej informacji znajduje się na stronie omawiającej priorytety UE.

UE i jej państwa członkowskie zapewniają łącznie największy – spośród wszystkich podmiotów – wkład finansowy do systemu ONZ.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 września 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce