Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 maja 2019Przedstawicielstwo w Polsce

Europejskie Krakowskie Przedmieście

W sobotę 11 maja Krakowskie Przedmieście w Warszawie zamieniło się w miejsce spotkań i świętowania Dnia Europy. Kilka tysięcy gości, którzy odwiedzili Miasteczko Europejskie, uczestniczyli w konkursach i zabawach edukacyjnych. Tegorocznym motywem...

Dzień Europy

15 LAT WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ
Miasteczko Europejskie to miejsce spotkań i prezentacji najciekawszych inicjatyw unijnych. To także piknik rodzinny, który był okazją do wspólnego świętowania obchodów Dnia Europy. Uczestnictwo w Paradzie Schumana oraz zabawa w Miasteczku Europejskim dla wielu było sposobem wyrażenia swojego poparcia dla idei zjednoczonej Europy.

- W 2019 roku te obchody mają dla Polaków szczególny charakter. Świętujemy nie tylko Dzień Europy, ale też piętnastolecie obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej. Dołączenie do wspólnoty pozwoliło nam złagodzić proces transformacji gospodarki, podnieść znacząco poziom życia i osiągnąć spektakularne efekty ekonomiczne jak na tak krótki czas. Z postkomunistycznego satelity staliśmy się ważnym partnerem gospodarczym i politycznym dla pozostałych państw członkowskich – powiedział dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

TYM RAZEM GŁOSUJĘ

Każdego roku wydarzenia w Miasteczku Europejskim poświęcone są bieżącym tematom, które mają znaczenie dla przyszłości Polski i Unii Europejskiej. Tegoroczna akcja #tymrazemglosuje, powiązana z grami i konkursami, miała zachęcić Polaków do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja.
- Zjednoczona Europa nie jest czymś, co jest dane na stałe. Sami tworzymy swoją przyszłość. Dlatego ważne jest, żeby jak największa liczba obywateli UE oddała swój głos w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i zdecydowała, w jakim kierunku ma dalej rozwijać się Unia - podkreśla dr Marek Prawda.

Goście odwiedzający stoiska Komisji Europejskiej mogli wziąć udział w konkursie MÓJ GŁOS, MOJA EUROPA. Dzięki specjalnej aplikacji można było oddać głos na rzecz jednej z pięciu organizacji pozarządowych (NGOs) biorących udział w II etapie konkursu. Konkurs był przykładem, jak ważny może być pojedynczy głos i jaki może mieć wpływ na przyszłość Europy, lokalnych społeczności i pojedynczych ludzi. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie zwycięskiej organizacji pozarządowej. Do 22 maja br. otwarte będzie głosowanie online poprzez stronę internetową https://www.mojglos.euin.pl/.

#EUandME
W namiocie Komisji Europejskiej można było też uzyskać informacje na temat kampanii #EUandME. Jej celem jest pokazanie, że Europa to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą - ich projekty, pasje, wytyczone cele. Przepisy i inicjatywy UE dają narzędzia do ich realizowania. Inspirują do rozwoju i zmieniania rzeczywistości wokół siebie.

Działania informacyjne, animacje i konkursy prowadzone w namiotach Komisji Europejskiej w Miasteczku nawiązywały zarówno do piętnastolecia Polski w Unii Europejskiej, jak i do kampanii #EUandME. Młodzież i dzieci razem z rodzicami w „Kole Fortuny” mogli sprawdzić swoją wiedzę odpowiadając na pytania o korzyści jakie Polsce przyniosło członkostwa w UE. Na kreatywnych czekał kącik, gdzie można było zaprojektować własne „europejskie” torby-worki. Artystki plastyczki wykonywały piękne „europejskie tatuaże”.

W wydzielonej części namiotów Komisji Europejskiej powstała „europejska” kawiarenka, w której goście Miasteczka pili aromatyczną kawę. Elementem kawiarenki był punkt fotograficzny, gdzie można było zrobić sobie zdjęcie (samemu lub z rodziną czy przyjaciółmi), które następnie było „nakładane” na piankę kawy. Pamiątkowe zdjęcie można było zrobić też na stanowisku InstaFoto wyposażonym w drukarkę i „fizyczną” ramkę Instagrama.

DLACZEGO ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ EUROPY?
9 maja 2019 r. przypada 69 rocznica podpisania historycznej „deklaracji Schumana”. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu, w 1950 r., Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch kolejnej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali - chodziło o kontrolowanie przemysłu pracującego na potrzeby wojska i zatrzymanie wyścigu zbrojeń. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Idea zjednoczonej Europy jest nadal żywa. Pomimo istniejących wewnętrznych rozbieżności w niektórych kwestiach, dzisiejsza Europa jest obszarem demokracji, pokoju i rozwoju gospodarczego.
Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 maja 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce