Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 czerwca 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Europejskie Dni Rozwoju 2021

Rozpoczynające się dzisiaj Europejskie Dni Rozwoju będą miejscem wirtualnej globalnej debaty na temat Zielonego Ładu przed szczytami w Kunming i Glasgow. Przez 2 dni ponad tysiąc organizacji z ponad 160 krajów będzie dyskutować na dwa główne tematy...

Subsydia pod kontrolą

W ramach czternastej edycji Europejskich Dni Rozwoju, które są wiodącym międzynarodowym forum partnerstwa i współpracy, dzisiaj rozpoczyna się wymiana refleksji przed tegoroczną konferencją ONZ w sprawie różnorodności biologicznej (CBD COP15), która odbędzie się w październiku w Kunming, i konferencją COP26 w Glasgow w listopadzie br. W dniach 15 i 16 czerwca ponad tysiąc organizacji z ponad 160 krajów będzie debatować nad dwoma głównymi tematami: zieloną gospodarką dla ludzi i przyrody oraz ochroną różnorodności biologicznej i ludności. Na tegorocznej edycji forum szczególna uwaga będzie poświęcona poglądom młodych przywódców i obejmie również specjalne imprezy poświęcone wpływowi pandemii COVID-19 na realizację celów zrównoważonego rozwoju. W ramach wirtualnej imprezy „Global Village” przedstawione zostaną innowacyjne projekty i przełomowe sprawozdania dotyczące rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, opracowane przez ponad 150 organizacji z całego świata.

Przed tym wydarzeniem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła: Pandemia COVID-19 wstrząsnęła światem. Jednak klimat i środowisko nie mogą dłużej czekać. Musimy w przyszłości budować wszystko bardziej ekologicznie. Nadszedł czas na nowe globalne ambicje w zakresie różnorodności biologicznej. Ponieważ negatywne konsekwencje dotykają nas wszystkich, wszyscy jesteśmy żywo zainteresowani przyczynianiem się do poprawy kondycji naszej planety. Tegoroczne Europejskie Dni Rozwoju są doskonałą okazją, aby podzielić się doświadczeniami i innowacyjnymi rozwiązaniami, a także wspierać partnerstwa.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen podkreśliła: Europejskie Dni Rozwoju są kluczowym momentem w międzynarodowej agendzie współpracy. Ponad 8 400 zarejestrowanych uczestników będzie prowadzić globalną debatę na temat konieczności stworzenia bardziej ekologicznej i sprawiedliwej planety. Cieszę się, że w centrum każdej ważnej dyskusji znajdują się młodzi ludzie; ta jedyna w swoim rodzaju platforma globalnej debaty umożliwia im kształtowanie własnej przyszłości.

Uczestnicy wysokiego szczebla

Europejskie Dni Rozwoju zostaną otwarte przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Inni prelegenci i uczestnicy wysokiego szczebla to Jutta Urpilainen, komisarz ds. partnerstw międzynarodowych; Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa a także Amina Mohammed, zastępczyni sekretarza generalnego ONZ; Henrietta Fore, dyrektor wykonawczy UNICEF; Jej Królewska Wysokość Laurentien, księżna Niderlandów, przewodnicząca organizacji „Fauna i Flora International”; Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawczy ONZ-Habitat; Ben Affleck, współzałożyciel i przewodniczący Inicjatywy Wschodniokongijskiej; Idris Elba, ambasador dobrej woli Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa; Christian Samper, prezes i dyrektor generalny Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dzikiej Fauny i Flory; Jego Ekscelencja Jakaya Kikwete, były prezydent Tanzanii, oraz Emmanuel de Merode, dyrektor Parku Narodowego Wirunga.

Młodzi liderzy

Kluczową rolę podczas Europejskich Dni Rozwoju odegra 17 inspirujących młodych ludzi w wieku od 21 do 26 lat z całego świata. Ci młodzi liderzy zostali wybrani spośród 202 kandydatów z 79 krajów ze względu na ich wyjątkowe umiejętności, wiedzę fachową i aktywny wkład w znalezienie rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu.

Kontekst

Wydarzenie to będzie decydującym momentem na analizę i refleksję na temat drogi prowadzącej do CBD COP15 w Kunming w październiku i COP26 w Glasgow w listopadzie br. Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz pobudzenia efektywnego wykorzystania zasobów poprzez przejście na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, przywrócenie różnorodności biologicznej i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Będzie on wymagać działań wszystkich sektorów gospodarki, w tym inwestycji w przyjazne dla środowiska technologie, wprowadzenia czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego i dekarbonizacji sektora energetycznego. Budżet na działania zewnętrzne UE na lata 2021–2027 w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” ustalono na 79,5 mld euro, a UE postawiła sobie cel przeznaczenia 30 proc. tych wydatków na zwiększenie wysiłków związanych ze zmianą klimatu. Zapewni to znaczne wsparcie finansowe i pomoc techniczną krajom partnerskim, aby pomóc tym, które zostały najbardziej dotknięte skutkami zmiany klimatu i tym, które przechodzą na zieloną gospodarkę.

Jak wziąć udział?

Wydarzenie będzie cyfrowe, bezpłatne i dostępne dla wszystkich zarejestrowanych. Prasie międzynarodowej oferowane są specjalne udogodnienia i możliwości medialne, takie jak dwie wirtualne sale konferencyjne i regularnie aktualizowany punkt medialny (więcej informacji tutaj).

Osoby, które chcą wziąć udział w każdej sesji lub śledzić jej przebieg, mogą się zarejestrować na stronie internetowej https://www.eudevdays.eu/

Przyłącz się i zaangażuj się

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 czerwca 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce