Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Przemówienie6 października 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Europejski system szkolnictwa wyższego

- Pragnę podziękować za wsparcie, jakiego udzielają Państwo ukraińskim studentom i studentkom oraz ich rodzinom - napisała Marija Gabriel z okazji inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

marija_gabriel

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel przesłała list do społeczności akademickiej.

Magnificencjo Rektorze! 
Szanowni Członkowie i Członkinie Senatu!
Studenci, studentki, naukowcy i naukowczynie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu!

Mam ogromną przyjemność powitać Państwa na inauguracji roku akademickiego.

Nowy rok akademicki to początek intelektualnej i ludzkiej podróży - podróży ku doskonałości, bo zdecydowali się Państwo studiować na wyjątkowej uczelni, aby zostać liderami przyszłości. 

Rok 2022 stoi pod znakiem siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. To doskonała okazja do przypomnienia historii i osiągnięć Państwa uczelni. Założona w 1947 r. jako Wyższa Szkoła Handlowa kształciła początkowo mniej niż 2000 osób, by z czasem stać się renomowanym Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, wiodącym ośrodkiem kształcenia akademickiego w dziedzinie ekonomii i zarządzania, posiadającym akredytację kilku programów międzynarodowych i realizującym ambitny plan międzynarodowego rozwoju. 

Ta historia wyraźnie pokazuje, że tajemnica sukcesu wyższych uczelni kryje się w ich zdolności do transformacji i dostosowania się do zmieniających się potrzeb społeczeństw i gospodarek, ale również w zdolności do zapewnienia odpowiedniego kształcenia i przekazania studentom takiej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im zbudować pomyślną przyszłość. Zakres kształcenia oferowany przez Państwa uczelnię, począwszy od handlu i administracji, a skończywszy na ekonomii, przemyśle i finansach, a także inżynierii i informatyce już w latach 70., stanowi doskonałą ilustrację dalekowzrocznego podejścia do edukacji. 

Cieszę się, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ucieleśnia wizję przedstawioną przez Komisję w Europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych.

Pośród wielu innych osiągnięć chciałabym podkreślić choćby to, w jak priorytetowy sposób Państwa uczelnia traktuje rozwój i utrzymywanie silnych i owocnych interakcji z regionalnym ekosystemem biznesowym i jak angażuje się w tworzenie innowacyjnego środowiska start-upów oraz liczne działania o charakterze kreatywnym.

 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przywiązuje również wielką wagę do wysokiej jakości innowacyjnych metod nauczania i uczenia się, usprawniając nowoczesną dydaktykę i propagując podejście interdyscyplinarne nastawione na studenta i oparte na wyzwaniach. Wszystkie te działania powstają i są wdrażane we współpracy z najważniejszymi zainteresowanymi stronami. Jest to zgodne z kluczowymi celami europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych, podobnie jak realizowana przez Państwa inicjatywa „Green Team” oraz Państwa zaangażowanie w „Climate Reality Project”, ponieważ nasza strategia ma również na celu promowanie umiejętności służących transformacji ekologicznej i instytucjonalnego podejścia do zrównoważonego rozwoju. 

Na koniec chciałabym podkreślić zaangażowanie Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w promowanie europejskich wartości demokratycznych. W europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych podkreśla się rolę uniwersytetów w krzewieniu europejskiego stylu życia oraz promowaniu włączenia społecznego i wartości. To właśnie wyróżnia nasz europejski system szkolnictwa wyższego: promujemy doskonalenie oparte na wartościach inkluzywnych. Oznacza to również przełożenie naszych mocnych stron na konkretne działania tam, gdzie jest to konieczne. 

W związku z tym pragnę z całego serca podziękować Państwu za wsparcie, jakiego udzielają Państwo ukraińskim studentom i studentkom oraz ich rodzinom. Zapewniają Państwo tymczasowe bezpłatne zakwaterowanie w jednym z domów studenckich Uniwersytetu, a także porady prawne i kursy języka polskiego. Jestem pełna podziwu i szacunku za Państwa zaangażowanie we wspieranie Ukrainy. 

Wrocławskiemu Uniwersytetu Ekonomicznemu gratuluję siedemdziesięciopięcioletniej tradycji, a wszystkim studentom, studentkom, pracownikom, pracowniczkom i instytucjom partnerskim – pięknego i owocnego roku akademickiego. 

Marija Gabriel

Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży 

List od Mariji Gabriel został odczytany 6 października w sali audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przez Jacka Wasika, dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. 

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce