Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy31 lipca 2015Przedstawicielstwo w Polsce

Europejski Rok na Rzecz Rozwoju – wystawa

Wystawa fotograficzna pt. "Europejski Rok na Rzecz Rozwoju" była prezentowana na wrocławskim Rynku w dniach 17-31.07. Wrocławianie oraz turyści, przebywający w tym czasie w stolicy Dolnego Śląska, mogli oglądać zdjęcia, poświęcone miesiącom...

main.png


Rok 2015 jest szczególny dla pomocy rozwojowej. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie, oraz do zainteresowania tą pomocą większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią. W 2015 r. upływa termin osiągnięcia milenijnych celów rozwoju uzgodnionych w 2000 r. na forum całego świata. Teraz wspólnota międzynarodowa będzie musiała porozumieć się co do przyszłych globalnych ram eliminacji ubóstwa i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

A jakie zdanie mają obywatele na temat pomocy rozwojowej? Zaskakujące są tu wyniki badania Eurobarometru z 2013 r.

  • Ponad 80% respondentów uważa pomoc rozwojową za ważną, a zdaniem 60% z nich powinniśmy ją nawet zwiększyć.
  • Dwie trzecie ankietowanych jest za tym, by walka z ubóstwem w krajach rozwijających się stała się jednym z priorytetów UE.
  • Równocześnie 50% respondentów nie ma żadnej wiedzy na temat tego, dokąd trafia pomoc UE.


Dlatego w 2015 r. zrobimy, co możemy, aby wyjaśnić obywatelom europejskim, w jaki sposób UE udziela pomocy rozwojowej, i aby pokazać, że naprawdę przynosi ona długotrwałe efekty. Pokażemy też, jak przeznaczamy pieniądze podatników na optymalną pomoc ludziom na całym świecie, którzy są pogrążeni w ubóstwie nie z własnej winy i którzy dzięki tej pomocy mogą zarobić na swoje życie, a także utrzymać swoje rodziny i społeczności.

Demografia i migracja to główny temat we wrześniu.

W 2013 r. liczba ludności na świecie osiągnęła siedem miliardów, a eksperci przewidują, że do 2050 r. będzie nas dziewięć miliardów, z czego 7,8 mld osób będzie mieszkało w krajach słabo rozwiniętych. Ponad połowa wszystkich emigrantów na świecie, których jest w sumie ok. 232 mln, zamieszkuje w krajach o niskich i średnich dochodach. Większość z nich jest zmuszona do emigracji ze względu na różnego rodzaju klęski oraz biedę, a około 60 mln uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych na całym świecie nie ma innego wyboru. Imigranci mogą w dynamiczny i efektywny sposób przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, jednak zbyt często pozostają bez pomocy, w trudnej sytuacji, są traktowani jak niewidzialni i łatwo padają ofiarą eksploatacji i handlu ludźmi. We współczesnym świecie, gdzie wszystko jest ze sobą coraz bardziej powiązane, współpraca międzynarodowa ma podstawowe znaczenie dla ochrony praw imigrantów.

Więcej: https://europa.eu/eyd2015/pl

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 lipca 2015
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce