Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 września 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Europejski Prokurator Generalny

Rumuńska prawniczka Laura Codruta Kövesi obejmie nowe stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego – uzgodniły Parlament i Rada Unii Europejskiej. Podległe jej biuro w ramach swoich kompetencji będzie mogło prowadzić dochodzenia i postępowania...

Europejski Prokurator Generalny

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, oraz komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová wydali oświadczenia w imieniu Komisji.

Komisarz Günther H. Oettinger oznajmił: - Komisja Europejska stara się na wszelkie sposoby zagwarantować, by każde euro z unijnego budżetu było wydatkowane zgodnie z prawem i by przynosiło Unii wartość dodaną. Oznacza to również skuteczne zwalczanie nadużyć finansowych popełnianych ze szkodą dla budżetu. Najważniejszym podmiotem w tym względzie był do tej pory OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Będzie on kontynuował swoją działalność niezależnego organu dochodzeniowego, który umożliwia odzyskiwanie środków i stosowanie innych środków ochronnych. Dzięki uruchomieniu Prokuratury Europejskiej Unia będzie mogła pójść o krok dalej i doprowadzać przed sąd przestępców podejrzanych o działanie na szkodę unijnego budżetu. Pierwszej, nowo wybranej Europejskiej Prokurator Generalnej chciałbym życzyć powodzenia w mierzeniu się z czekającymi ją wyzwaniami. Zarówno Komisja Europejska, jak i OLAF będą ją ze wszystkich sił wspierać w realizacji przyszłych zadań.

Komisarz Věra Jourová powiedziała: - Ta nominacja jasno pokazuje, że Unia bardzo poważnie traktuje walkę z przestępczością finansową i ochronę pieniędzy podatników. Prokuratura Europejska jest pierwszą w swoim rodzaju strukturą, której priorytetem będzie zwalczanie przestępczości transgranicznej i zagwarantowanie, że przestępstwa przeciwko budżetowi Unii nie pozostaną bezkarne. Stanowi ona odpowiedź na oczekiwania obywateli UE i zapewnia prokuratorom europejskim nowe, skuteczne narzędzia umożliwiające ściganie przestępstw popełnianych na skalę europejską. Z dużym zadowoleniem przyjmuję porozumienie o mianowaniu Laury Kövesi na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego. Jestem przekonana, że będzie ona znakomicie wypełniać obowiązki szefowej Prokuratury Europejskiej. Dzięki temu porozumieniu uruchomienie nowego urzędu będzie możliwe, tak jak planowano, do końca 2020 r. Komisja będzie w dalszym ciągu zagorzałym zwolennikiem wspólnych działań w celu zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w UE.

Przebieg procedury

Co roku z powodu transgranicznych oszustw budżety państw w całej Europie tracą co najmniej 50 mld euro w dochodach z podatku VAT. Prokuratura Europejska będzie niezależną, zdecentralizowaną prokuraturą Unii Europejskiej. W ramach swoich kompetencji będzie mogła prowadzić dochodzenia, postępowania karne i doprowadzać do osądzenia sprawców przestępstw na szkodę budżetu UE, takich jak nadużycia finansowe, korupcja lub poważne międzynarodowe oszustwa związane z VAT. Rozporządzenie ustanawiające Prokuraturę Europejską zostało przyjęte w ramach wzmocnionej współpracy w dniu 12 października 2017 r. i weszło w życie w dniu 20 listopada 2017 r. Uczestniczą w nim obecnie 22 państwa członkowskie. Siedziba Prokuratury Europejskiej będzie mieścić się w Luksemburgu, a Laura Kövesi zostanie mianowana na nieodnawialną siedmioletnią kadencję. Będzie odpowiedzialna za organizację pracy Prokuratury Europejskiej: reprezentowanie jej, kierowanie jej działaniami i zapewnienie jej skutecznego funkcjonowania.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 września 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce