Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 stycznia 2013Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Europa Wschodnia z unijnej perspektywy

Partnerstwo Wschodnie, europejska polityka sąsiedztwa i rola Parlamentu Europejskiego w procesie zbliżenia UE i jej wschodnich sąsiadów to główne tematy wykładu, który podczas drugiego z poniedziałkowych spotkań Z Widokiem na Europę wygłosił...

main.jpg

Wykładu Jacka Protasiewicza, wieloletniego przewodniczącego delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Białorusią, wysłuchało ponad sto osób, które następnie wzięły udział w debacie z wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym w PE za politykę wschodnią Unii Europejskiej.

Wiceprzewodniczący przedstawił narzędzia instytucjonalne i finansowe, jakimi Unia Europejska dysponuje w relacjach z „europejskimi sąsiadami” i „sąsiadami Europy”, dzieląc tym samym państwa na te, które w przyszłości mają szansę na członkostwo w UE przyszłości i na te, dla których takiej możliwości się nie przewiduje.Poseł zwrócił uwagę na szczególną rolę Parlamentu Europejskiego w promowaniu relacji UE z jej sąsiadami ze wschodu. Podkreślał zwłaszcza odpowiedzialność spoczywającą na polskich posłach, którzy w sposób naturalny są promotorami europejskich interesów państw Partnerstwa Wschodniego. Z punktu widzenia ważnych zmian ekonomicznym i demograficznych zachodzących w Unii Europejskiej, zbliżenie z sąsiadami ze wschodu, z którymi dzielimy system cywilizacyjny i kulturowy, może być dla Europy łatwiejsze i bardziej naturalne niż integracja obywateli przybywających do UE z innych kierunków.

Ważnym elementem dyskusji z wiceprzewodniczącym PE były prawa człowieka, których poszanowanie w niektórych państwach na wschodzie Europy wciąż budzi poważne zastrzeżenia. Protasiewicz podkreślił, że ich bezwzględne przestrzeganie jest podstawowym warunkiem dobrych stosunków z Unia Europejską, nie tylko w kontekście ewentualnego przyszłego członkostwa w UE.Protasiewicz przywołał działania Parlamentu Europejskiego potępiające takie przypadki, jak przetrzymywanie więźniów politycznych i ich okrutne traktowanie na Białorusi oraz budzące zastrzeżenia aresztowanie Julii Tymoszenko i członków jej rządu na Ukrainie. Przypomniał, że to m.in. działania Parlamentu Europejskiego doprowadziły do uwolnienia więźniów politycznych w Kazachstanie.

Blisko dwugodzinny wykład i debata z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego nie pozwoliły w pełni rozwinąć wszystkich pojawiających się wątków, takich jak skuteczność narzędzi będących w rękach Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, przyszłość wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, polityki energetycznej czy też polityki imigracyjnej i wizowej - w związku z czym wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zadeklarował możliwość powrotu do debaty w późniejszym terminie, o którym na pewno Państwa poinformujemy.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 stycznia 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce