Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 grudnia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Europa, która słucha

Ponad 160 tys. bezpośrednich uczestników i prawie półtora miliona widzów dzięki transmisjom on-line – takie zasięg miały do tej pory Dialogi Obywatelskie zorganizowane przez obecna Komisję Europejską. Przed szczytem w Brukseli KE przedstawiła...

Europa, która słucha

Sprawozdanie opiera się na uwagach od obywateli i będzie stanowić przedmiot rozmów przywódców UE w dniach 13–14 grudnia 2018 r. Od początku kadencji Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera w 1 200 debatach obywatelskich, które organizowano w ratuszach, w uniwersytetach, fabrykach i wielu innych miejscach w całej Unii Europejskiej, uczestniczyło 160 000 obywateli reprezentujących wszystkie narodowości, grupy wiekowe, rasy, religie i wszelkie możliwe kierunki polityczne. Przekaz od obywateli jest bardzo wyraźny: Europejczycy chcą odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu przyszłości Unii.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - Uruchomiliśmy stały dialog z obywatelami, z całym moim zespołem komisarzy, który obejmował wszystkie elementy naszej Unii. Chcieliśmy usłyszeć, jakie są nadzieje, obawy, oczekiwania i nowe idee. Informacje, jakie otrzymaliśmy, pokazują, że Europejczycy nie tylko chcą dać wyraz temu, co myślą, ale chcą również uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Europa musi stać się silniejsza i bardziej zjednoczona, jednak możliwe jest to tylko wtedy, gdy stanie się również bardziej demokratyczna.

Jak pokazuje sprawozdanie z postępów, niemal dwie trzecie Europejczyków twierdzi, że są optymistyczni, jeżeli chodzi o przyszłości Unii Europejskiej. Jest to najwyższy poziom od 2009 r. Większość obywateli postrzega Europę jako klucz, który pomoże rozwiązać problemy, z jakimi się obecnie zmagamy, w tym zmiany klimatu, kwestie gospodarcze i społeczne, migrację i bezpieczeństwo. Europa jest dla nich kontynentem wartości, pokojowym projektem, obszarem wolności i demokracji, na którym przestrzegane są podstawowe prawa.

Siedemdziesiąt sześć procent ludności uważa, że UE to stabilne miejsce w niespokojnym świecie. Ich życzeniem jest wspólna polityka zagraniczna oraz wspólna polityka obronna.

Wiele osób dostrzega korzyści płynące z euro (prawie trzy czwarte osób zamieszkujących strefę euro wspiera unię gospodarczą i walutową), jednak utrzymują się obawy dotyczące podwyżek cen lub brakiem stabilności spowodowane przez nieprzestrzeganie reguł. Europejczycy chcieliby uzyskać większą harmonizację w obszarach takich dziedzinach jak środowisko i bezpieczeństwo. Pragną dynamicznej gospodarki i reform, które sprawią, że Unia stanie się skuteczniejsza i przejrzystsza.

Kolejne kroki

Sprawozdanie okresowe w sprawie białej księgi zostanie przedstawione państwom członkowskim podczas posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 2018 r. Sprawozdanie końcowe zostanie następnie przedstawione na pierwszym szczycie UE-27 dnia 9 maja 2019 r. w Sybinie, zaledwie kilka tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Kontekst

Komisja rozpoczęła pierwszy w historii dialog z obywatelami w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013. Celem była debata i wymiana poglądów z obywatelami, a także politykami krajowymi i lokalnymi. Te debaty z obywatelami, prowadzone w konwencji „town hall debate” i organizowane przez Komisję Europejską, pozwalają obywatelom ze wszystkich środowisk na swobodną rozmowę z tymi, którzy dla nich działają – począwszy od komisarzy, poprzez członków Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów czy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, po przedstawicieli władz europejskich, krajowych, regionalnych lub lokalnych.

W marcu 2017 r., publikując Białą księgę w sprawie przyszłości Europy, Komisja rozpoczęła nową debatę o przyszłości UE liczącej 27 państw. Aby wspierać tę debatę, Komisja znacząco zwiększyła liczbę prowadzonych dialogów. Członkowie Komisji, podróżując po Europie, wysłuchiwali opinii mieszkańców o scenariuszach przedstawionych w Białej księdze. Każdy miał więc okazję wziąć udział w kształtowaniu Unii.

W marcu 2018 r. 27 państw członkowskich zatwierdziło wspólne ramy konsultacji z obywatelami, uzupełniając prace Komisji w tym obszarze. Mając na celu wspieranie tego procesu, Komisja rozpoczęła specjalne konsultacje internetowe, zamieszczając w nich pytania przygotowane przez europejski zespół obywateli. W ramach tych konsultacji internetowych dotyczących przyszłości Europy wpłynęło ponad 75 000 uwag i odpowiedzi.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 grudnia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce