Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 czerwca 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Eurobarometr: obronność i autonomia energetyczna

Europejczycy zdecydowanie popierają wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony oraz oczekują, że UE stopniowo uniezależni się od rosyjskich źródeł energii.

Eurobarometr: obronność i autonomia energetyczna

Badanie Eurobarometr potwierdza również duże poparcie dla reakcji UE na rosyjską agresję na Ukrainę.

Reakcja UE na rosyjską inwazję na Ukrainę – Podobnie jak wyniki badania Eurobarometr Flash opublikowanego 5 maja, dzisiejsze badanie potwierdza, że większość Europejczyków (59 proc.) jest zadowolona z reakcji UE na rosyjską inwazję na Ukrainę oraz z reakcji własnego rządu (57 proc.). Największe poparcie mają działania humanitarne (93 proc.), a następnie przyjęcie do UE Ukraińców uciekających przed wojną (91 proc.). 80 proc. popiera sankcje gospodarcze nałożone na rosyjski rząd, rosyjskie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, a 70 proc. – finansowanie i dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę.

Obrona i bezpieczeństwo – Zdecydowana większość obywateli UE (81 proc.) opowiada się za wspólną polityką obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich UE. Tego zdania jest co najmniej dwie trzecie respondentów w każdym kraju. Ponadto 93 proc. respondentów zgadza się, że państwa członkowskie powinny działać wspólnie w obronie terytorium UE, a 85 proc. uważa, że należy zacieśnić współpracę w kwestiach obronnych na szczeblu UE.

Niezależność energetyczna – Eurobarometr pokazuje również duże poparcie dla celów planu RePowerEU. Według 87 proc. respondentów UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskich źródeł energii. 80 proc. respondentów zgadza się, że polityka energetyczna może przyczynić się do ochrony strategicznych interesów UE. 86 proc. respondentów uważa, że ograniczenie importu ropy naftowej i gazu oraz inwestowanie w energię odnawialną jest ważne dla naszego ogólnego bezpieczeństwa, a zdaniem 87 proc. dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej będziemy mniej uzależnieni od producentów energii spoza UE. 85 proc. respondentów chciałoby, aby UE inwestowała na wielką skalę w odnawialne źródła energii.

Przeciwdziałanie zmianie klimatu – 85 proc. Europejczyków uważa, że działania na rzecz klimatu mogą korzystnie wpłynąć na ich zdrowie i jakość życia. Taki sam odsetek respondentów uważa, że działania takie niosą nowe możliwości w zakresie innowacji, inwestycji i miejsc pracy. Chociaż 49 proc. obawia się, że przeciwdziałanie zmianie klimatu może zaszkodzić naszej gospodarce, to jednocześnie 83 proc. uważa, że działania te mogą ograniczyć koszty większych szkód ekologicznych w przyszłości. Ponadto 81 proc. uważa, że w perspektywie długoterminowej dzięki energii odnawialnej będziemy mogli płacić mniej za zużywaną energię.

Najważniejsze priorytety – Badanie Eurobarometr pokazuje, że w świetle obecnej sytuacji Europejczycy uważają, że obszary, które w 2022 r. należy traktować priorytetowo, to obrona i bezpieczeństwo (34 proc.) oraz „zwiększenie autonomii UE i jej państw członkowskich w zakresie dostaw energii” (26 proc.). Inne ważne kwestie to, ich zdaniem, sytuacja gospodarcza (24 proc.), środowisko i zmiana klimatu (22 proc.) oraz bezrobocie (21 proc.).

Pandemia koronawirusa – Większość respondentów jest zadowolona z tego, jak strategię szczepień przeprowadziła UE (58 proc.) i ich własny rząd (59 proc.).

Kontekst

Specjalne badanie Eurobarometr 526 „Kluczowe wyzwania naszych czasów: UE w 2022 r.” przeprowadzono w dniach 19 kwietnia – 16 maja 2022 r. przez rozmowy bezpośrednie i internetowe w 27 państwach członkowskich UE. W 27 państwach członkowskich przeprowadzono 26 578 rozmów.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 czerwca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce