Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 grudnia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Erasmus+ ma 35 lat

Przez ponad trzy dekady Erasmus+ pozytywnie wpłynął na życie 13 mln osób w różnym wieku i z różnych środowisk.

Erasmus+ ma 35 lat

W Brukseli odbędzie się uroczystość zakończenia obchodów 35-lecia programu Erasmus+. Erasmus+ powstał w 1987 r. Z jego oferty edukacyjnej, obejmującej studia, szkolenia, pracę i wolontariat za granicą, skorzystało do tej pory prawie 13 mln osób. W nadchodzących latach dzięki Erasmusowi+ kolejne osoby będą mogły kontynuować naukę i uczestniczyć w międzynarodowych projektach.

Konferencja jest doskonałą okazją, by posłuchać opowieści uczestników programu o ich doświadczeniach, podzielić się swoimi wrażeniami, lepiej poznać historię programu i wymienić poglądy na temat jego przyszłości. W konferencji wezmą udział wiceprzewodniczący do spraw europejskiego stylu życia Margaritis Schinas i komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Mariya Gabriel, a także przewodnicząca Komisji Kultury Parlamentu Europejskiego Sabine Verheyen oraz minister edukacji, młodzieży i sportu Czech Vladimír Balaš.

Pomysłodawcy programu Erasmus+, jego beneficjenci oraz pracownicy instytucji krajowych i europejskich zajmujący się jego realizacją wezmą udział w różnych sesjach i warsztatach, między innymi na temat priorytetów Erasmusa+, dobrych praktyk oraz historii programu. Na zakończenie imprezy można będzie zwiedzić wystawę zdjęć uczestników programu DiscoverEU oraz obejrzeć występy artystyczne.

Dzisiejsze wydarzenie jest również okazją do zaprezentowania sprawozdania rocznego programu Erasmus+ za 2021 r., w którym przedstawiono wyniki przeprowadzonych działań. Ze sprawozdania wynika, że w samym 2021 r., choć na całym świecie panowała trudna sytuacja, wsparcie z programu Erasmus+ otrzymało prawie 19 tys. projektów z udziałem ponad 70 tys. organizacji. Dzięki temu 648 tys. uczniów, studentów, przedstawicieli kadry edukacyjnej oraz młodych ludzi, w tym co najmniej 65 tys. osób o mniejszych szansach, wzięło udział w projektach mobilności. Dowodzi to, że program w dalszym ciągu zmienia na lepsze życie obywateli Europy i świata, a wciąż rosnąca liczba uczestników świadczy o jego niesłabnącej atrakcyjności.

To całodniowe wydarzenie, transmitowane również online, jest podsumowaniem obchodów rocznicowych, które odbyły się w Europie i w krajach stowarzyszonych z programem. Na specjalnej stronie internetowej poświęconej rocznicy Erasmusa+ zaprezentowano najważniejsze dane dotyczące programu oraz historie jego uczestników.

W 2023 r., w ramach działań następczych po Europejskim Roku Młodzieży, głos młodych nadal będzie wybrzmiewać w Europie i na świecie, przede wszystkim dzięki intensyfikacji działań na rzecz młodzieży finansowanych z programu Erasmus+. Program nie tylko wspiera projekty na rzecz zielonej transformacji we wszystkich sektorach edukacji, lecz również promuje zrównoważone rodzaje transportu i zachowania bardziej przyjazne dla środowiska w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Projekty i działania realizowane w ramach programu Erasmus+ pomogą również w realizacji unijnego celu w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych kwalifikacji zawodowych, co stanowi cenny wkład w obchody Europejskiego Roku Umiejętności.

Zakończenie obchodów 35-lecia programu Erasmus+ zbiegło się z końcem roku poświęconego europejskiej młodzieży. Skądinąd był to niezwykle intensywny rok, pełen wyzwań i trudności. Możliwości, jakie oferuje Erasmus+, w dalszym ciągu dają jego wszystkim beneficjentom nadzieję na lepszą przyszłość, budują ich europejską tożsamość i służą jako pomost między Europą a światem. Od 1987 r. Erasmus+ sprawia, że Unia staje się pełniejsza, a my wszyscy z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia - 14/12/2022

W ciągu ostatnich 35 lat Erasmus+ pozytywnie wpłynął na życie 13 mln osób w różnym wieku i z różnych środowisk. Z myślą o tym, by Erasmus+ nadal umożliwiał udział w projektach mobilności osobom o mniejszych szansach, korygujemy w górę wsparcie indywidualne przyznawane w ramach zaproszenia do składania wniosków na 2023 r. ogłoszonego 23 listopada. Jesteśmy przekonani, że ta korekta przyniesie oczekiwane efekty.

Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży - 14/12/2022

Kontekst

Erasmus+ powstał w 1987 r. W początkowym okresie w wymianie studenckiej uczestniczyło 3 tys. osób. Z biegiem lat w programie Erasmus+ zaszły istotne zmiany. Jest on stale unowocześniany, ma coraz większy zakres i uczestniczy w nim coraz więcej krajów. W 2014 r. Erasmusa przemianowano na Erasmusa+. Plus miał podkreślić, że zakres programu został rozszerzony i będzie od tej pory obejmował wszystkie dziedziny edukacji oraz młodzież i sport. Już od lat Erasmus+ oferuje uczestnikom w każdym wieku możliwość odkrywania innych krajów, a lista uczestniczących w nim organizacji jest coraz dłuższa.

Obecnie jest to jeden z najbardziej znanych unijnych programów. Dotychczas wzięło w nim udział prawie 13 mln osób. Oferta Erasmusa+ obejmuje możliwości współpracy i mobilności przeznaczone dla uczniów i nauczycieli w ramach edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, studentów i wykładowców w ramach szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, uczniów zawodu, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, a nawet (od 2023 r.) dla trenerów sportowych.

Po rosyjskim ataku na Ukrainę Erasmus+ zapewniał jak największą elastyczność w realizacji projektów z myślą o zapewnieniu wsparcia uczniom i kadrze edukacyjnej z Ukrainy.

W latach 2021–2027 Erasmus+ ma wspierać jeszcze większą liczbę uczestników i projektów, w Europie i poza jej granicami. Jego łączny budżet na ten okres w wysokości 26,2 mld euro został dodatkowo zasilony kwotą 2,2 mld euro pochodzącą z unijnych instrumentów zewnętrznych. W obecnym okresie programowania po raz pierwszy do Erasmusa+ włączono program DiscoverEU. W związku z tą zmianą i dzięki wyjątkowym środkom finansowym przyznanym z okazji Europejskiego Roku Młodzieży w 2022 r. młodym ludziom z całej Europy przyznano 70 tys. biletów na podróż.

Na podstawie otwartych zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o finansowanie za pośrednictwem agencji narodowych programu Erasmus+, które mają siedzibę we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem, oraz za pośrednictwem Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

23 listopada 2022 r. ogłoszono zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2023 r. Roczny budżet w wysokości 4,2 mld euro pozwoli w 2023 r. zwiększyć wsparcie ze środków programu na rzecz włączenia społecznego, aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa w życiu demokratycznym oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE i na świecie. Od 2023 r. Erasmus+ będzie obejmował nowe działanie umożliwiające trenerom sportowym udział w projektach mobilności. Z  możliwości współpracy międzynarodowej i nauki za granicą będą mogły teraz bezpośrednio korzystać lokalne organizacje sportu masowego i ich kadra.

Informacje dodatkowe

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 grudnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce