Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 marca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Edukacja wielokulturowa we Wrocławiu

„Empatia, otwartość, integracja. Co widać z drugiej strony?” - pod takim hasłem odbyły się IV Targi Edukacji Międzykulturowej, zorganizowane przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS)...

Edukacja wielokulturowa we Wrocławiu
Ponad 250 osób odwiedziło IV Targi Edukacji Międzykulturowej, które odbyły się w dniach 7-8 marca 2018r. w barokowej sali Uniwersytetu Wrocławskiego, Oratorium Marianum. Dwudniowe targi na Uniwersytecie Wrocławskim poprzedziły wielokulturowe warsztaty teatralne i muzyczne.

Warsztaty teatralne dla 18 nauczycieli poprowadził doświadczony drezdeński reżyser dr Stephan Reher. Odbyły się 6 i 7 marca w siedzibie Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia. Ich celem było zainspirowanie uczestników do korzystania z nowatorskich metod pracy, w tym teatru i dramy, w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze dialogu międzykulturowego.


Warsztaty muzyczne dla wrocławskich uczniów odbyły się pod opieką artystów i pedagogów z Opery Sempera z Drezna i miały miejsce 7 marca w biurze Wrocławskiego Centrum Opieki Społecznej. Głównym celem tego spotkania było nauczenie dzieci otwartości na inne kultury poprzez naukę międzynarodowych piosenek i wspólne śpiewanie w różnych językach. Stworzony w trakcie warsztatu spektakl teatralny oraz pokaz muzyczny dzieci uświetniły finał targów.
Pierwszego dnia targów przez kilka godzin swoją ofertę edukacyjną w zakresie wielokulturowości prezentowały organizacje pozarządowe i instytucje oferujące szkolenia, warsztaty i międzykulturowe projekty edukacyjne miały okazję do zaprezentowania swoich działań na stoiskach oraz nawiązania bezpośrednich rozmów z uczestnikami targów. Obecne było także stoisko Komisji Europejskiej, która przekazywała materiały i publikacje oraz informowała o lekcjach europejskich obejmujących tematykę wielokulturowości w Domu Europy.

Prezentacjom na stoiskach towarzyszyły wystąpienia na scenie. Dagna Lewandowska z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej wygłosiła prezentacje pt. Zjednoczeni w różnorodności. Dobre praktyki Komisji Europejskiej w Polsce” podczas której przedstawiła ofertę edukacyjną PRKE dla uczniów i nauczycieli.


W drugim dniu odbyła się inspirująca debata panelowa pt „Empatia, otwartość, integracja. Perspektywa Niemiec” w języku polskim i niemieckim, która była tłumaczona symultanicznie. Uczestniczyli w niej specjaliści oraz osoby zaangażowane w międzykulturowe działania społeczne i systemowe w Polsce i Nemczech : Petra Köpping (saksońska minister ds. integracji i równego traktowania), dr Jacek Ossowski (przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia), Ewa Skrzywanek (nauczycielka z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Katarzyna Hübner (dyrektor szkolnego projektu Europrymus ze Zgorzelca), Joanna Magacz (dyrektorka Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie), Manuela Pliżga-Jonarska (koordynatorka ds. dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego) i Uwe Behnisch (dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu). Gościem specjalnym i moderatorem debaty był Steffen Möller, Niemiec mieszkający ponad 25 lat w Polsce, popularny aktor serialowy.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, związków wyznaniowych, mniejszości narodowych i etnicznych, nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, edukatorzy, trenerzy międzykulturowi, studenci, uczniowie, rodzice, a także osoby ze świata mediów i biznesu oraz przedstawiciele polskiej i niemieckiej administracji publicznej.

Wydarzenie stworzyło przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów oraz dzielenia się rozwiązaniami w dziedzinie edukacji wielokulturowej. Jego organizatorami wydarzenia były Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce