Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 kwietnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Edukacja w czasie zarazy

Pandemia koronawirusa poważnie zakłóciła funkcjonowanie europejskiego sektora edukacji. Stwarza to zagrożenie m.in. powstania nierówności w dostępie do wiedzy osób znajdujących w niekorzystnej sytuacji. O funkcjonowaniu szkół i uczelni „na odległość”...

Edukacja w czasie zarazy

Komisja Europejska nadal wspiera państwa członkowskie UE w ich walce z poważnymi skutkami pandemii koronawirusa w szkołach i na uniwersytetach. Podczas wideospotkania, które odbyło się 14 kwietnia – po raz drugi od wybuchu epidemii – unijni ministrowie edukacji podzielili się informacjami na temat swoich doświadczeń w zakresie kształcenia na odległość oraz omówili możliwe rozwiązania w zakresie wystawiania ocen, wydawania dyplomów oraz przeprowadzania zapisów na studia wyższe. Komisja wyjaśniła, w jaki sposób mobilizuje wszystkie swoje instrumenty i zasoby w celu zapewnienia pomocy. Obejmuje to nowe możliwości finansowania strukturalnego, które mogą być wykorzystane do wspierania kształcenia na odległość i zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, stwierdziła: - Obecna sytuacja stwarza realne ryzyko wystąpienia nierówności w edukacji dla uczniów i rodzin ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Wymieniamy się najlepszymi praktykami i uruchamiamy wszystkie nasze instrumenty, aby zapobiec zwiększaniu się różnic do dostępie do technologii cyfrowych. Ponadto, wraz z moimi służbami pracujemy nad aktualizacją planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, a kluczowym elementem naszych obrad będą doświadczenia wyniesione z obecnego kryzysu.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym prezydencji chorwackiej w Radzie UE oraz na stronie internetowej, która gromadzi wszystkie dostępne internetowe narzędzia dydaktyczne i zasoby dla osób uczących się, nauczycieli i wychowawców podczas epidemii koronawirusa.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 kwietnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce