Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 marca 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Edukacja międzykulturowa we Wrocławiu

„Wielokulturowa przyszłość miast – wyzwania, inspiracje i zadania” - pod takim hasłem odbyły się V Targi Edukacji Międzykulturowej, zorganizowane przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS...

Edukacja międzykulturowa we Wrocławiu
Ponad 300 osób, nie tylko z Polski, ale także Niemiec i Czech, wzięło udział w V Targach Edukacji Międzykulturowej, które odbyły się w dniach 6-7 marca 2019r. w barokowej sali Uniwersytetu Wrocławskiego, Oratorium Marianum. Wydarzenie było prowadzone w języku polskim i niemieckim, przy udziale tłumaczy symultanicznych.

Spotkanie rozpoczął cykl prezentacji pod tytułem „Edukacja międzykulturowa w przedszkolach i szkołach”, w trakcie których uczestnicy mogli poznać między innymi metody i narzędzia do pracy dla nauczycieli chcących realizować edukację antydyskryminacyjną ze swoimi uczniami, o czym opowiedziała dr Agnieszka Florczak na podstawie projektu Komisji Europejskiej w Polsce. Prezentacje dotyczyły także procesów edukacji międzykulturowej w mieście i sposobów włączania w te działania uczelni wyższych, o czym opowiedział dr hab. Jacek Schindler z Uniwersytetu Wrocławskiego. Druga część konferencji dotyczyła bezpośrednio edukacji międzykulturowej w mieście, a szczególną uwagę poświęcono wymianie dobrych praktyk i doświadczeń z miast i krajów sąsiadujących z Polską jak Niemcy i Czechy.


Po prezentacjach uczestnicy mogli wziąć udział w jednym z trzech warsztatów organizowanych na terenie Wrocławia. W Domu Europy zostały przygotowane warsztaty dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą pt. „Wokół dyskryminacji”, które poprowadziła Agnieszka Mikulska - Jolles, ekspertka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Warsztaty pozwoliły uczestnikom zrozumieć zjawiska, jakie są związane z dyskryminacją i mową nienawiści, a także wyposażyć ich w gotowe narzędzia i ćwiczenia jakie będą mogli realizować z młodzieżą w celu przeciwdziałaniu i reagowaniu na przypadki mowy nienawiści i przemocy rówieśniczej.

W Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi odbył się warsztat pt. „Prawa Człowieka”, które podobnie jak szkolenie w Domu Europy są częścią projektu „Moja Europa” realizowanego przez Komisję Europejską w Polsce mające pomóc nauczycielom i edukatorom radzić sobie z przypadkami agresji, dyskryminacji i aktów mowy nienawiści wśród młodzieży. Warsztaty we wrocławskim Ratuszu poprowadziła dr Agnieszka Florczak i dr Arkadiusz Domagała, a szczególną uwagę poświęcili omówieniu sposobów prowadzenia dialogu z młodymi ludźmi nt. praw człowieka i źródeł kultury masowej.
Trzecie do wyboru warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Saksoni. „Kompetencje językowe dla sukcesu w szkole – nauczanie i uczenie się niemieckiego jako języka drugiego”, poprowadzili Christina Iskander z Saksońskiego Ministerstwa Edukacji oraz Petra Bilz z Saksońskiego Urzędu Szkolnictwa i Edukacji w Chemnitz.

Drugi dzień V Targów Edukacji Międzykulturowej był cyklem debat i dyskusji podzielonej na dwie części. Gości w imieniu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej powitał Jacek Wasik.

Pierwsza rozmowa dotyczyła wizji przyszłości wielokulturowych miast, w której dominowały tematy związane z konkretnymi zagadnieniami tj. bezpieczeństwo kulturowe w mieście, potencjał miast przygranicznych, a także rola biznesu w integracji mieszkańców. Druga debata pozwoliła uczestnikom wypowiedzieć się w kwestiach związanych z przyszłością edukacji międzykulturowej, czego przejawem jest rola mediów i polityki w edukacji, skuteczne sposoby edukacji dzieci i młodzieży, jak również efektywne metody włączania rządu i samorządu w proces edukacji wielokulturowej.


W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, związków wyznaniowych, mniejszości narodowych i etnicznych, nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, edukatorzy, trenerzy międzykulturowi, studenci, uczniowie, rodzice, a także osoby ze świata mediów i biznesu oraz przedstawiciele polskiej i niemieckiej administracji publicznej.

Wydarzenie stworzyło przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów oraz dzielenia się rozwiązaniami w dziedzinie edukacji wielokulturowej. Jego organizatorami wydarzenia byli Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 marca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce