Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 maja 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

EBI wspiera czystą energię w Polsce

Kredyt w wysokości 82 mln złotych (około 18 mln euro) na budowę elektrowni fotowoltaicznych w północnej Polsce to pierwsza pożyczka udzielona przez Europejski Bank Inwestycyjny na realizację tego rodzaju inwestycji w naszym kraju. Elektrownie o...

EBI wspiera czystą energię w Polsce

Projekt, który przyczyni się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, objęty jest gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził swój pierwszy w Polsce kredyt na rzecz przedsiębiorstwa budującego i eksploatującego elektrownie fotowoltaiczne. Beneficjentem udzielonego przez bank Unii Europejskiej finansowania w wysokości 82 mln PLN (około 18 mln EUR) jest Energy Solar Projekty sp. z o.o. – jednostka zależna funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, którym zarządza specjalizująca się w tego rodzaju przedsięwzięciach litewska spółka Lords LB Asset Management. Środki zostaną przeznaczone na budowę i eksploatację 66 niewielkich, niezależnych elektrowni fotowoltaicznych. Każda z nich będzie miała średnią moc znamionową nieprzekraczającą 1 MW, co oznacza, że łączna moc wszystkich instalacji wyniesie około 65,6 MW. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej w ramach projektu będzie wystarczająca do zasilenia 19 tys. gospodarstw domowych.

Operacja jest objęta gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu inwestycyjnego dla Europy realizowanego pod wspólnym nadzorem EBI i Komisji Europejskiej. EBI współfinansuje projekt razem z DNB Bankiem Polska, przy czym każdy bank zapewnia 50 proc. długu uprzywilejowanego (łącznie PLN 164m), natomiast udziałowcy kredytobiorcy (którym jest Energy Solar Projekty sp. z o.o.) wyłożą około 30 proc. łącznych środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Elektrownie fotowoltaiczne powstaną w północnej części Polski, na obszarach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie będzie ich najwięcej, oraz kujawsko-pomorskiego. Elektrownie podzielono między osiem spółek realizujących projekt, z których każda odpowiada za co najmniej jeden obiekt. Jednostką dominującą i właścicielem całego portfela inwestycji jest Energy Solar Projekty sp. z o.o.

W pierwszym roku funkcjonowania nowo wybudowane, niezależne elektrownie fotowoltaiczne objęte portfelem wytworzą łącznie około 68 tys. MWh energii, co pozwoli zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o 47 tys. ton. Szacuje się, że całkowita moc zainstalowana wszystkich elektrowni słonecznych w Polsce osiągnęła na koniec 2019 roku poziom 1,3 GW.

- Z zadowoleniem przyjmujemy pierwszą inwestycję EBI w projekt związany z energetyką słoneczną w Polsce – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, która nadzoruje działalność Banku na terenie Polski. - Fotowoltaika odgrywa istotną rolę w dekarbonizacji sektora energetycznego i jest w wielu krajach dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Polska nie jest tu wyjątkiem. Wprowadzony przez rząd system aukcyjny wzbudził ogromne zainteresowanie inwestorów krajowych i zagranicznych, co widać na przykładzie litewskiej spółki Lords LB Asset Management. Jest to pierwszy konkretny projekt finansowany przez EBI w ramach zatwierdzonego w 2018 roku kredytu programowego na rzecz energetyki słonecznej w Polsce. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości pojawią się kolejne takie inicjatywy.

Domas Kačinskas, członek zarządu spółki Lords LB Asset Management i kierownik funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, powiedział: - Spółka Lords LB Asset Management jest bardzo zadowolona z możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ponieważ w pełni popiera wartości i cele polityki Banku dotyczącej działań na rzecz klimatu. Kredyt pozwoli funduszowi Energy and Infrastructure SME Fund utrzymać dynamiczne tempo rozwoju oraz rozszerzyć działalność, którą prowadzi jako niezależny dostawca usług energetycznych w Polsce, z położeniem większego nacisku na wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania energią i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Inwestycje w szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczynią się w ogromnej mierze do przeciwdziałania zmianom klimatu, a jednocześnie pozwolą obniżyć rachunki za energię. Poprzez realizację tego projektu chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność i wnieść istotny wkład w przyspieszenie dekarbonizacji sektora energetycznego.

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział: - Podpisana dzisiaj umowa o dofinansowanie budowy elektrowni słonecznych to znakomita wiadomość zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla środowiska. Europejski Zielony Ład będzie bardzo istotnym elementem naszych wysiłków na rzecz odbudowy europejskich gospodarek po pandemii koronawirusa, a Polska powinna nadal korzystać ze wszelkiej oferowanej przez Unię Europejską pomocy.

Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Banku Polska, powiedział: - DNB Bank Polska z wielką dumą wspiera – razem z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – działania podejmowane przez spółkę Lords LB Asset Management w ramach tego projektu. Jest to pierwszy kredyt na realizację projektu w dziedzinie energetyki fotowoltaicznej w Polsce udzielony przez DNB i jeden z pierwszych – a przy tym największy – w całym sektorze rynku. Jako jeden z najbardziej aktywnych kredytodawców w polskim sektorze energetyki odnawialnej możemy wykorzystać naszą fachową wiedzę w tej dziedzinie, zdobytą w ramach kilku wcześniejszych projektów dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych, do opracowania efektywnej struktury finansowania. Nasz bank silnie angażuje się we wspieranie transformacji w kierunku gospodarki opartej na zielonych i zrównoważonych rozwiązaniach, dlatego rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce należy do naszych najważniejszych priorytetów. Jestem przekonany, że sfinansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju polskiego sektora zielonej energii.

Dodatkowe informacje

Łączna kwota finansowania udostępnionego przez EBI w ramach uruchomionego w 2018 roku kredytu programowego na realizację projektów w dziedzinie energii słonecznej w Polsce wynosi 450 mln PLN (około 100 mln EUR). Celem kredytu programowego jest wspieranie małych i średnich lądowych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, które korzystają z zabezpieczenia przychodów przed wahaniami cen w ramach krajowego systemu aukcji na energię ze źródeł odnawialnych. Program przyczynia się do osiągania celów unijnych i krajowych w dziedzinie generowania energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym pomaga zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Spółka Lords LB Asset Management

Lords LB Asset Management jest renomowanym dostawcą usług zarządzania inwestycjami dla klientów instytucjonalnych i zamożnych klientów indywidualnych. Działalność utworzonej w 2008 roku spółki koncentruje się na strategiach inwestowania na rynku nieruchomości i niepublicznym rynku kapitałowym (private equity). Obecnie spółka zarządza 15 funduszami, w tym 12 funduszami nieruchomości, dwoma funduszami private equity oraz jednym funduszem inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych. Łączna wartość aktywów, którymi zarządzają te fundusze, przekroczyła na koniec grudnia 2019 roku kwotę 530 mln EUR.

Energy and Infrastructure SME Fund

Fundusz Energy and Infrastructure SME Fund został utworzony w 2016 roku. Jego działalność skupia się na inwestowaniu w projekty w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju infrastruktury i współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w państwach bałtyckich i w Polsce, a docelowa wartość pozyskanego kapitału to 75 mln EUR.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce