Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 marca 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

e-VAT bez luk

Internetowe platformy handlowe zostaną włączone do systemu zwalczania uchylania się od opodatkowania. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie osiągnięte przez państwa członkowskie UE dotyczące szczegółowych środków niezbędnych do...

e-VAT bez luk

Przepisy zapewnią sprawne wdrożenie nowych środków VAT dla handlu elektronicznego uzgodnionych w grudniu 2017 r., które wejdą w życie w styczniu 2021 r. Mają one pomóc państwom członkowskim odzyskać 5 mld euro przychodów podatkowych rocznie od sprzedaży przez internet. Do 2020 r. wartość ta wzrośnie do 7 mld euro. Decyzję w tej sprawie podjęli ministrowie gospodarki i finansów krajów UE na posiedzeniu w Brukseli.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici stwierdził: - Krok po kroku zamykamy luki powodujące utratę dochodów podatkowych i pozbawiające tym samym kraje UE środków, które mogłyby być wykorzystane na infrastrukturę publiczną i inwestycje publiczne. Jednocześnie dostosowujemy przepisy VAT do wymogów XXI wieku, charakteryzującego się coraz bardziej zdigitalizowaną i zglobalizowaną gospodarką. Przedsiębiorstwa powinny oczekiwać płynnego przejścia na nowy system VAT w handlu elektronicznym w 2021 r.

Zwalczanie nieprzestrzegania przepisów VAT od sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych

Przedsiębiorstwa spoza UE – w tym te, które korzystają z magazynów lub tzw. centrów realizacji zamówień w UE – mogą sprzedawać towary klientom z UE za pośrednictwem internetowych platform handlowych. Organy podatkowe często mają trudności z odzyskaniem należnego VAT z tytułu sprzedaży takich towarów.

Zgodnie ze środkami uzgodnionymi w grudniu 2017 r. internetowe platformy handlowe będą traktowane jak sprzedawcy, jeżeli umożliwią sprzedaż towarów o wartości do 150 euro klientom w UE przez przedsiębiorstwa spoza UE korzystające z tej platformy. Te same przepisy będą obowiązywały w przypadku gdy przedsiębiorstwa spoza UE będą wykorzystywały platformy internetowe do sprzedaży towarów z ich „centrów realizacji zamówień” w UE, niezależnie od wartości tych towarów. To umożliwi organom podatkowym pobór VAT należnego z tytułu takiej sprzedaży. Platformy internetowe będą również prowadziły rejestry sprzedaży towarów lub usług przez przedsiębiorstwa korzystające z danej platformy.

Uzgodnione przepisy określają bardziej szczegółowo, w jakich przypadkach uznaje się, że internetowe platformy handlowe ułatwiły sprzedaż, a w jakich nie – w oparciu o fakt, czy ustalają one warunki dostawy oraz czy uczestniczą w procesie płatności lub zamawiania i dostawy towarów. Przepisy określają również szczegółowo, jakiego rodzaju rejestry powinny być prowadzone przez platformy ułatwiające sprzedaż towarów i usług klientom w UE.

Nowy system VAT dla sprzedawców internetowych

Dzięki uzgodnionym przepisom nowy system VAT będzie gotowy dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających przez internet w 2021 r. Przedstawiono nowe elementy składowe systemu, które będą niezbędne, aby firmy internetowe mogły w pełni korzystać z jednolitego rynku UE.

Dzięki zaktualizowanemu elektronicznemu portalowi będącemu „punktem kompleksowej obsługi” przedsiębiorcy sprzedający towary przez internet będą mogli załatwić formalności związane z VAT w UE za pośrednictwem przystępnego portalu internetowego, w swoim własnym języku.

W przeciwnym razie rejestracja na potrzeby podatku VAT byłaby konieczna w każdym z państw członkowskich UE, w którym prowadzona jest sprzedaż, co jest uważane za jedną z największych barier dla małych firm prowadzących transgraniczną działalność handlową. W przypadku dostawców usług elektronicznych system funkcjonuje już od 2015 r. i działa bardzo dobrze.

Dalsze działania

Ostateczne przyjęcie nowych przepisów będzie możliwe po przedstawieniu opinii doradczej przez Parlament Europejski. Państwa członkowskie mogą jednak już teraz rozpocząć dostosowywanie swoich systemów informatycznych w oparciu o przyjęte dziś przepisy.

Nowe przepisy VAT będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r., a państwa członkowskie mają obowiązek transpozycji nowych przepisów dyrektywy VAT do prawa krajowego do końca 2020 r. Przedsiębiorstwa pragnące skorzystać z rozszerzonego punktu kompleksowej obsługi w zakresie VAT mogą rozpocząć rejestrowanie się w państwach członkowskich od 1 października 2020 r.

Dalsze informacje

Przepisy te są kontynuacją przedstawionego przez Komisję w kwietniu 2016 r. planu działania w sprawie VAT w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT.

Wspólny podatek od wartości dodanej (VAT) odgrywa ważną rolę na europejskim jednolitym rynku. VAT jest ważnym i stale rosnącym źródłem dochodów w UE – w 2015 r. kwota pobrana z tytułu tego podatku wyniosła ponad bilion euro, co odpowiada 7 proc. unijnego PKB. Jeden z zasobów własnych UE również jest oparty na podatku VAT.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 marca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce