Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 września 2021Przedstawicielstwo w Polsce

Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE

Parlament Europejski, Rada i Komisja świętują inaugurację dorocznego „Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE”. Instytucje podpisały wspólną deklarację w tej sprawie. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego...

Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE

Podczas uroczystości podpisania i inauguracji komisarz do spraw rolnictwa JanuszWojciechowski powiedział: - Dziś obchodzimy dzień poświęcony produkcji ekologicznej – rolnictwu o zrównoważonym charakterze, gdzie produkcja żywności odbywa się w harmonii z przyrodą, różnorodnością biologiczną i dobrostanem zwierząt. 23 września to także równonoc jesienna, kiedy dzień i noc są równie długie – symbol równowagi między rolnictwem a środowiskiem, który idealnie nawiązuje do produkcji ekologicznej. Cieszę się, że wraz z Parlamentem Europejskim, Radą i kluczowymi podmiotami z tego sektora inaugurujemy doroczny dzień rolnictwa ekologicznego w UE – jest to wspaniała okazja do podnoszenia poziomu świadomości na temat produkcji ekologicznej i promowania jej kluczowej roli w przechodzeniu na zrównoważone systemy żywnościowe.

Ogólnym celem Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej jest znaczne zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności, takich jak ograniczenie stosowania nawozów, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych. Sektor ekologiczny potrzebuje odpowiednich narzędzi do rozwoju, jak wskazano we wspomnianym Planie działania. Aby zapewnić zrównoważony wzrost w tym sektorze, przedstawiono 23 działania oparte na trzech aspektach: pobudzaniu konsumpcji, zwiększaniu produkcji i dalszej poprawie zrównoważonego charakteru sektora.

Działania

Aby pobudzić konsumpcję, Plan działania obejmuje między innymi działania informacyjno-komunikacyjne na temat produkcji ekologicznej, promowanie konsumpcji produktów ekologicznych oraz zachęcanie do szerszego stosowania – w drodze zamówień publicznych – produktów ekologicznych w stołówkach publicznych. Ponadto, aby zwiększyć produkcję ekologiczną, wspólna polityka rolna (WPR) pozostanie kluczowym narzędziem wsparcia w zakresie przejścia na rolnictwo ekologiczne. Jej uzupełnieniem będą na przykład wydarzenia informacyjne i tworzenie sieci kontaktów w celu wymiany najlepszych praktyk i certyfikacji dla grup rolników zamiast dla osób fizycznych. Wreszcie, w celu poprawy zrównoważonego charakteru rolnictwa ekologicznego, Komisja przeznaczy co najmniej 30 proc. budżetu na badania naukowe i innowacje w zakresie rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich, w ramach której to działalności będą podejmowane tematy specyficzne dla sektora ekologicznego lub z nim związane.

Kontekst

Produkcja ekologiczna przynosi szereg istotnych korzyści: pola, na których prowadzi się uprawy ekologiczne charakteryzują się większą o około 30 proc. różnorodnością biologiczną, zwierzęta hodowane ekologicznie cieszą się wyższym poziomem dobrostanu i przyjmują mniej antybiotyków, rolnicy ekologiczni osiągają wyższe dochody a ich gospodarstwa są bardziej odporne, natomiast konsumenci dokładnie wiedzą, co się im oferuje dzięki unijnemu logo produkcji ekologicznej.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 września 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce