Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 czerwca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Dyskusja o wartościach

Europa znalazła się w kluczowym momencie. (…) Musimy słuchać tego, co mają do powiedzenia organizacje reprezentujące naszych obywateli – mówił pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans podczas spotkania z przedstawicielami organizacji...

170619_timmermans_main.jpg


Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjął na posiedzeniu na wysokim szczeblu, w obecności wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Mairead McGuinness, czternastu przedstawicieli organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych z całej Europy.

Ósme doroczne posiedzenie na wysokim szczeblu zostało poświęcone zagadnieniu: Przyszłość Europy: skuteczna Unia oparta na wartościach.

Posiedzenie to jest elementem stałego dialogu prowadzonego z kościołami, organizacjami religijnymi, światopoglądowymi i niewyznaniowymi przewidzianego w art. 17 traktatu lizbońskiego.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: - Europa znalazła się w kluczowym momencie, a dla mnie najważniejsze jest to, że musimy słuchać tego, co mają do powiedzenia organizacje reprezentujące naszych obywateli, niezależnie od ich wyznania lub przekonań. Komisja wykorzystuje tę jedyną w swoim rodzaju okazję do dyskusji na temat przyszłego kierunku rozwoju Unii Europejskiej. Wspólne europejskie wartości muszą pozostać podstawą naszych przyszłych wyborów. Prowadzimy też szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami na temat tego, w jaki sposób zapewnić skuteczny związek naszych przyszłych polityk z tymi wartościami. Dialog z religiami, kościołami i organizacjami niewyznaniowymi stanowi istotną część tego procesu.Posiedzenie na wysokim szczeblu jest okazją do pogłębionej dyskusji poświęconej wartościom i sprawowaniu rządów. W prowadzonej obecnie dyskusji na temat przyszłości Europy rodzi się wiele pytań co do tego, jak sprawić, by Europa była bardziej skuteczna, bardziej demokratyczna i bardziej przydatna. Uczestnicy posiedzenia odnieśli się także do wymiaru społecznego Europy, w szczególności skupiając się na podstawowych zasadach, które należy promować na szczeblu europejskim i sposobie, w jaki najlepiej podejść do tej kwestii. Obecne na spotkaniu organizacje zostały zaproszone do współpracy z Komisją na wszystkich etapach procesu refleksji na temat przyszłości Europy, przekazania poglądów reprezentowanych przez siebie organizacji i do dalszego zachęcania do debaty na temat omawianych na nim koncepcji.

Kontekst

Posiedzenie na wysokim szczeblu z udziałem przedstawicieli organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych to ósme z serii posiedzeń zapoczątkowanych przez Komisję w 2009 r., gdy do traktatu lizbońskiego wprowadzono ideę dialogu z kościołami, religiami oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi (art. 17 TFUE). Obecnie dialog ten wchodzi w zakres obowiązków pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa.

7 listopada 2017 r. Komisja zorganizuje coroczne spotkanie z przywódcami religijnymi poświęcone przyszłości Europy.

1 marca 2017 r. Komisja Europejska przyjęła Białą księgę w sprawie przyszłości Europy (IP/17/385). Jej celem jest zachęcenie do debaty na temat tego, w jaki sposób Unia może zapewnić możliwość ochrony, obrony i wzmocnienia pozycji wszystkich jej obywateli. Wskazano w niej główne wyzwania i szanse dla Europy na najbliższą dekadę: wpływ nowych technologii, globalizację, problemy związane z bezpieczeństwem i wzrost nacjonalizmu. Podkreślono potrzebę zrozumienia nowych zjawisk i wykorzystania nowych szans. W białej księdze przedstawiono pięć możliwych scenariuszy rozwoju Unii do roku 2025 w zależności od sposobu, w jaki państwa członkowskie postanowią na nie zareagować.

Biała księga wyznacza też początek procesu, w ramach którego UE-27 zdecyduje o swoim przyszłym kształcie. Aby zachęcić do udziału w tym przedsięwzięciu, Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i zainteresowanymi państwami członkowskimi zorganizują w europejskich miastach i regionach debaty pod hasłem „Przyszłość Europy”. Komisja przyczyniła się do dyskusji poprzez opublikowanie szeregu dokumentów otwierających debatę na temat pięciu głównych problemów UE w okresie do 2025 r. Przyjęto już cztery takie dokumenty: dokument na temat rozwijania społecznego wymiaru Europy (26 kwietnia), dokument dotyczący wykorzystania możliwości płynących z globalizacji (10 maja), dokument w sprawie pogłębiania unii gospodarczej i walutowej (31 maja), a także dokument na temat przyszłości europejskiej obrony (7 czerwca). Na 28 czerwca planuje się przyjęcie dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE.

W swoim orędziu o stanie Unii przewidzianym na wrzesień 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze wizje rozwoju tych koncepcji, a pierwsze wnioski mogą zostać sformułowane na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. Umożliwi to podjęcie decyzji co do dalszych działań, jakie należy zrealizować przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi na 2019 r.

Więcej informacji:

- Biała księga na temat przyszłości Europy i dalsze działania

- Europejski dialog z kościołami, wspólnotami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi

Lista uczestników spotkania

 • Pani Marie-Thérèse BESSON, prezes Institut Maçonnique Européen, Wielki Mistrz Wielkiej Żeńskiej Loży Francji
 • Pani Martine CERF, sekretarz generalny Egalité Laïcité Europe (EGALE)
 • Pani Claudette CLAVEL, zastępca Wielkiego Mistrza Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”
 • Pan Andrzej DOMINICZAK, prezes polskiego Towarzystwa Humanistycznego
 • Pan Giulio ERCOLESSI, prezes Europejskiej Federacji Humanistycznej
 • Pan Philippe FOUSSIER, Pierwszy Zastępca Wielkiego Mistrza Grand Orient de France
 • Pan Manuel LOPEZ ALVAREZ, prezes hiszpańskiej Federacji Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „El Derecho Humano”
 • Pani Lone Ree MILKAER, prezes duńskiego Towarzystwa Humanistycznego
 • Pan Keith PORTEOUS WOOD, dyrektor wykonawczy National Secular Society
 • Pan Jean-Michel REYNAUD – prezes Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE)
 • Pan Claude WACHTELAER, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Wolnomyślicielstwa (AEPL)
 • Pan Oscar de WANDEL, Wielki Kanclerz Wielkiej Loży Belgii
 • Pan Frieder Otto WOLF, prezes Humanistischen Verbandes Deutschlands (HVD)

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 czerwca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce