Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy2 czerwca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Dyplomaci wspierają Paradę Równości

Ambasadorowie czterdziestu państw oraz szefowie przedstawicielstw pięciu organizacji międzynarodowych, w tym dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marek Prawda, podpisało list otwarty z okazji tegorocznej warszawskiej Parady...

170602_berlaymont.jpg

Sygnatariusze listu wyrazili poparcie dla starań podejmowanych przez środowiska LGBT służącym debacie nt. problemów, z którymi boryka się to środowisko i inne grupy mniejszościowe oraz podkreślili konieczność poszanowania praw mniejszości, jako kanonu współczesnych wartości stanowiących m. in. podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej.

Treść listu nawiązuje do zapisów traktatowych Unii Europejskiej. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyraźnie wskazuje, że: przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (art. 10, TFUE).

Przedstawiciel Komisji Europejskiej Wester Maijda z Dyrekcji Generalnej Sprawiedliwości i Konsumentów weźmie udział w dyskusji panelowej pośw. europejskim mechanizmom prawnym w dziedzinie praw LGBT. Spotkanie odbędzie się w siedzibie redakcji "Krytyki Politycznej" przy ulicy Foksal 16 o godz. 16.00 2 czerwca 2017 r.

Warszawa, 3 czerwca 2017

Parada Równości 2017 – List otwarty

List otwarty ambasadorów Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraela, Japonii, Kanady, Kostaryki, Luksemburga, Malty, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Urugwaju, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii oraz Przedstawiciela Federacji Walonia-Bruksela oraz Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, a także reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce z okazji Parady Równości, zaplanowanej w Warszawie na 3 czerwca 2017 roku. Koordynacji przy sporządzaniu niniejszego listu podjęła się Ambasada Austrii.

Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w obowiązkach i standardach Rady Europy oraz Unii Europejskiej jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz tolerancji i akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów. Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyznaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa osób LGBTI są uniwersalnymi prawami człowieka i każdy powinien ich bronić.

 1. J.E. Shpresa Kureta, Ambasador Albanii
 2. J.E. Patricia Beatriz Salas, Ambasador Argentyny
 3. J.E. Paul Wojciechowski, Ambasador Australii
 4. J.E. Thomas M. Buchsbaum, Ambasador Austrii
 5. J.E. Colette Taquet, Ambasador Belgii
 6. J.E. Alfredo Leoni, Ambasador Brazylii
 7. J.E. Alfredo García Castelblanco, Ambasador Chile
 8. J.E. Petros Kestoras, Ambasador Cypru
 9. J.E. Ljiljana Tošković, Ambasador Czarnogóry
 10. J.E. Jakub Karfík, Ambasador Czech
 11. J.E. Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Danii
 12. J.E. Harri Tiido, Ambasador Estonii
 13. J.E. Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii
 14. J.E. Pierre Lévy, Ambasador Francji
 15. J.E. Evangelos Tsaoussis, Ambasador Grecji
 16. J.E. Agustín Núñez Martínez, Ambasador Hiszpanii
 17. J.E. Gerard Keown, Ambasador Irlandii
 18. J.E. Anna Azari, Ambasador Izraela
 19. J.E. Shigeo Matsutomi, Ambasador Japonii
 20. J.E. Stephen de Boer, Ambasador Kanady
 21. J.E. Isabel Montero de la Cámara, Ambasador Kostaryki
 22. J.E. Roland van Dartel, Ambasador Królestwa Niderlandów
 23. J.E. Conrad Bruch, Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga
 24. J.E. Natasha Meli Daudey, Ambasador Malty
 25. J.E. Alejandro Negrín, Ambasador Meksyku
 26. J.E. Rolf Nikel, Ambasador Niemiec
 27. J.E. Karsten Klepsvik, Ambasador Norwegii
 28. J.E. Wendy Hinton, Ambasador Nowej Zelandii
 29. J.E. João Silva Leitão, Ambasador Portugalii
 30. J.E. Simon Jabulani Ntombela, Ambasador Republiki Południowej Afryki
 31. J.E. Robert Krmelj, Ambasador Słowenii
 32. J.E. Paul Jones, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki
 33. J.E. Andrej Motyl, Ambasador Szwajcarii
 34. J.E. Inga Eriksson Fogh, Ambasador Szwecji
 35. J.E. Andrii Deshchytsia, Ambasador Ukrainy
 36. J.E. Pablo Schreiner, Ambasador Urugwaju
 37. J.E. Luis Gómez Urdaneta, Ambasador Wenezueli
 38. J.E. Jonathan Knott, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 39. J.E. Vu Dang Dung, Ambasador Wietnamu
 40. J.E. Alessandro De Pedys, Ambasador Włoch
 41. Yves Wantens, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii
 42. Franck Pezza, Przedstawiciel Federacji Walonia-Bruksela
 43. Michael Georg Link, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
 44. Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 45. Anna-Carin Öst, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce

Informacje szczegółowe

Data publikacji
2 czerwca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce