Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 października 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Drogowskaz dla transportu

Polska znalazła się wśród krajów UE, które potrzebują najwięcej zmian i inwestycji w sektorze transportu. Komisja Europejska opublikowała tabelę wyników UE w dziedzinie transportu za 2016 r. – jest to zestawienie, w którym porównuje się postępy...

161027_transport.jpg

Tablica wyników ma pomagać państwom członkowskim w identyfikacji obszarów wymagających priorytetowych inwestycji i działań. Pokazuje ona, w jaki sposób UE pogłębia rynek wewnętrzny w dziedzinie transportu i działa na rzecz przejścia na mobilność niskoemisyjną – a są to dwa z priorytetów Komisji Junckera.

Unijna komisarz do spraw transportu Violeta Bulc powiedziała: - Moim celem jest stworzenie wysokiej jakości, w pełni zintegrowanego i efektywnego systemu transportu o obniżonej emisyjności. Tablica wyników jest jak drogowskaz – nadaje temu dążeniu kierunek i pokazuje, jak daleko jest jeszcze do celu. Stanowi przydatne narzędzie dla nas, dla państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów, ponieważ informuje nas zarówno o poczynionych postępach, jak i o potrzebie kolejnych inwestycji i działań. Szczególnie budujący jest fakt, że starania Komisji, aby zapełnić lukę inwestycyjną w sektorze transportu, okazują się owocne.

Na pierwszym miejscu w tablicy wyników po raz trzeci z kolei plasuje się Holandia z najlepszymi wynikami w 15 kategoriach, a za nią znajdują się Szwecja, Niemcy i Austria. Chociaż każdy z tych krajów przoduje w innej dziedzinie, wszystkie mają solidne ramy dla inwestycji oraz dobre wyniki pod względem bezpieczeństwa transportu i wdrażania unijnych przepisów.

Główne wnioski:

1. Mobilność niskoemisyjna

W całej UE poczyniono postępy w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej mobilności (np. pod względem udziału energii odnawialnej w transporcie oraz liczby nowych samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi). Nadal jednak wskaźniki te są zbyt niskie, a fakt, że niektóre państwa członkowskie zdecydowanie przodują pod tym względem świadczy o tym, że możliwe byłoby przyspieszenie przejścia na mobilność niskoemisyjną. W tym celu w lipcu 2016 r. Komisja przyjęła europejską strategię na rzecz mobilności niskoemisyjnej.

2. Infrastruktura

Aby ujrzeć wyniki inwestycji w infrastrukturą transportową, potrzeba czasu. Pewne pozytywne skutki inwestycji można jednak stwierdzić na podstawie tego, jak postrzegana jest jakość infrastruktury transportowej. Będą one coraz lepiej widoczne w nadchodzących latach wraz z pojawianiem się dodatkowych inwestycji, zwłaszcza za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” oraz komisyjnego planu inwestycyjnego dla Europy.

3. Pasażerowie i pracownicy sektora

  • W całej Europie wzrosło zadowolenie konsumentów ze wszystkich rodzajów transportu (miejskiego, kolejowego, lotniczego). Oznacza to, że zrozumiano potrzeby użytkowników i podejmowane są właściwe decyzje inwestycyjne.
  • Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych nie wzrasta. Chociaż europejskie drogi są wciąż zdecydowanie najbezpieczniejsze na świecie, państwa członkowskie muszą nasilić starania, aby osiągnąć wyznaczony na 2020 r. cel zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.
  • Liczba kobiet zatrudnionych w sektorze transportu wzrasta, ale ich odsetek w porównaniu z mężczyznami jest nadal niski. Aby przyciągnąć więcej kobiet do pracy w tym sektorze, konieczne jest działanie na wszystkich poziomach i Komisja rozważa odpowiednie inicjatywy.

Tablica wyników zawiera dane pochodzące z różnych źródeł publicznych (np. z Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska czy Światowego Forum Ekonomicznego). Można przeszukiwać ją według kraju lub zagadnienia (rynek wewnętrzny, inwestycje i infrastruktura, unia energetyczna i innowacje, pasażerowie i pracownicy sektora).

Z tych danych stworzono tabele, w których pierwsze pięć miejsc zaznaczono na zielono, a ostatnie pięć na czerwono. Tabela poniżej pokazuje, jak często każdy kraj plasuje się na najwyższych albo na najniższych miejscach. Wynik ogólny obliczono po odjęciu ocen negatywnych od pozytywnych:Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 października 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce