Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 listopada 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Dombrovskis: euro jest dziś silne

Kierunki reform unii gospodarczej i walutowej oraz prognozy gospodarcze dla Polski – to główne tematy Dialogu Obywatelskiego z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa. W dyskusji, zorganizowanej w warszawskiej Szkole...

Dombrovskis: euro jest dziś silne
Rozpoczynając spotkanie (czwartek 22 listopada) w Szkole Głównej Handlowej komisarz Dombrovskis przypomniał, że rozmowy na temat pogłębienia unii gospodarczej i walutowej rozpoczęły się w momencie kryzysu gospodarczego w 2011 roku, gdy państwa członkowskie przekonały się o potrzebie wzmocnienia jej struktur. - Stefa euro przeszła poważne zmiany, dziś jest bardziej odporna na wstrząsy gospodarcze – mówił wiceprzewodniczący KE. Jedną z metod zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w strefie euro było utworzenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności.

Przedstawiając prognozy gospodarcze dla Polski na kolejne lata Valdis Dombrovskis zaznaczył, że wzrost będzie napędzany przede wszystkim przez konsumpcję prywatną. Jego zdaniem, alarmująco niski jest poziom inwestycji prywatnych, który odbiega od europejskiej średniej.
O możliwe zmiany w kryteriach konwergencji (wymagania stawiane państwom UE aspirującym do euro) pytał prof. dr hab. Artur Nowak-Far, profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, specjalista m.in. w zakresie unii gospodarczej i walutowej. Dombrovskis zapewniał, że kraje, które przyjęły wspólną walutę, nie stanowią elitarnego klubu, a UE będzie wspierać wszystkie państwa dążące do wejścia do strefy euro. Obecnie na zaawansowanym etapie jest Bułgaria, chęć przyjęcia wspólnej waluty wyraziła również Chorwacja.

Pytania ze strony publiczności dotyczyły m.in. możliwego negatywnego wpływu brexitu na wspólną walutę oraz ewentualnych korzyści dla obywateli płynących z wprowadzenia euro w Polsce.
Transmisję spotkania również na profilu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Facebooku.

Spotkanie poprowadził Maciej Zakrocki.

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się w krajach UE od 2012 r. W trakcie dialogów komisarze oraz przedstawiciele instytucji UE przestawiają zagadnienia związane z działaniem wspólnoty oraz słuchają opinii i propozycji obywateli na temat funkcjonowania UE. W 2018 r. Polska jest jednym z najbardziej aktywnych organizatorów dialogów obywatelskich.

Relacje z poprzednich dialogów znajdziesz TUTAJ.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce