Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Czyste kąpieliska w UE

Zdecydowana większość europejskich kąpielisk może pochwalić się dobrą jakością wody – wynika z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej. - Jest to również wynik ciężkiej pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów – mówi komisarz ds. środowiska...

170523_water.jpeg

Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach ponad 85 proc. europejskich monitorowanych obiektów spełniało w 2016 r. najbardziej rygorystyczne normy „doskonałej” jakości – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Ponad 96 proc. europejskich kąpielisk spełniało minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach Unii Europejskiej. Dla Polski te wskaźniki wynoszą odpowiednio 66,2 proc i 90,1 proc.

Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej potwierdza trwającą od 40 lat pozytywną tendencję pod względem czystości wody na plażach i w kąpieliskach w Europie. W ocenie tej zebrano wyniki analiz próbek wody pobranych z ponad 21 tys. nadmorskich i śródlądowych kąpielisk, a zatem stanowi ona cenną wskazówkę na temat najlepszych miejsc, gdzie tego lata można spodziewać się najczystszej wody. Wodę w kąpieliskach pobiera się i monitoruje pod kątem zanieczyszczenia odchodami pochodzącymi ze ścieków lub od zwierząt gospodarskich.

Podobnie jak w poprzednich latach, znaczna większość europejskich kąpielisk może pochwalić się wodą dobrej jakości. W 2016 r. 96,3 proc. obiektów spełniało minimalne wymagania dotyczące „dostatecznej” jakości wody określone w dyrektywie dotyczącej wody w kąpieliskach. Oznacza to nieznaczny wzrost w stosunku do 96,1 proc. z 2015 r. Ponad 85 proc. (85,5) kąpielisk spełniało najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące wody „doskonałej” jakości (w stosunku do 84,4 proc. w 2015 r.).

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa: - Doskonała jakość wody w europejskich kąpieliskach nie jest dziełem przypadku. Jest to wynik ciężkiej pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Świadczy ona o tym, jak ważne jest wspieranie unijnej polityki na rzecz zielonego zatrudnienia. W tym roku w czasie Europejskiego Zielonego Tygodnia w dniach 29 maja – 2 czerwca będziemy świętować sukces tych działań. Technolodzy wody, specjaliści w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej, chemicy środowiska, specjaliści w dziedzinie zarządzania ściekami – wszyscy oni odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu wysokiej jakości wody w kąpieliskach.

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA: - Na duchu podnosi fakt, że coraz więcej kąpielisk w Europie spełnia najwyższe normy jakości wody. Dzięki temu Europejczycy mogą dokonać bardziej świadomego wyboru miejsc, które chcą odwiedzić tego lata. Świadczy to również o skuteczności naszej polityki ochrony środowiska i praktycznych korzyściach pod względem ochrony zdrowia i udogodnień w życiu codziennym dzięki zbieraniu i analizie wysokiej jakości danych.

Sprawozdanie obejmuje kąpieliska w UE, a także w Albanii i Szwajcarii. Woda w europejskich kąpieliskach jest znacznie czystsze niż czterdzieści lat temu, kiedy to ogromne ilości nieoczyszczonych lub tylko częściowo oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych były odprowadzane do wody. Oprócz sprawozdania EEA opublikowała również zaktualizowaną interaktywną mapę pokazującą wyniki dla każdego kąpieliska. Zaktualizowane sprawozdania dotyczące poszczególnych krajów oraz informacje dotyczące dyrektywy dostępne są na dotyczących kąpielisk stronach internetowych EEA lub Komisji Europejskiej.Inne istotne ustalenia:

  • We wszystkich uwzględnionych w sprawozdaniu kąpieliskach w Austrii, Chorwacji, na Cyprze, w Estonii, Grecji, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Rumunii i Słowenii odnotowano w 2016 r. co najmniej „dostateczną” jakość wody.
  • W pięciu następujących krajach jakość 95 proc. (i więcej) wody w kąpieliskach oceniono jako „doskonałą”: Luksemburg (wszystkie 11 badanych obiektów), Cypr (99 proc. obiektów), Malta (99 proc. obiektów), Grecja (97 proc. obiektów) i Austria (95 proc. obiektów).
  • W 2016 r. jakość wody w 1,5 proc. (1,4 proc. w przypadku państw UE) kąpielisk oceniono jako „niedostateczną”. Między sezonami kąpielowymi 2015 i 2016 bezwzględna liczba kąpielisk, w których jakość wody oceniono jako „niedostateczną” spadła z 383 do 318 (z 349 do 302 w przypadku państw UE).
  • Najwięcej kąpielisk o „niedostatecznej” jakości wody znajdowało się we Włoszech (100 kąpielisk, 1,8 proc.), Francji (82 kąpieliska, 2,4 proc.) i Hiszpanii (39 kąpielisk, 1,8 proc.).

Kontekst

Zanieczyszczenie wody odchodami nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, zwłaszcza jeżeli występuje w kąpieliskach. Kąpiel na zanieczyszczonych plażach lub w zanieczyszczonych jeziorach może powodować choroby. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki i woda spływająca z gospodarstw i gruntów rolnych. Takie zanieczyszczenie wzrasta podczas intensywnych opadów i powodzi, ze względu na przelewanie się ścieków i zanieczyszczonej wody odpływowej, które spływają do rzek i mórz. Wszystkie państwa członkowskie UE oraz Albania i Szwajcaria monitorują swoje kąpieliska zgodnie z przepisami zmienionej unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach. Dyrektywa ta określa, czy jakość wody w kąpieliskach można sklasyfikować jako „doskonałą”, „dobrą”, „dostateczną” lub „niedostateczną” w zależności od ilości wykrytych bakterii kałowych. W przypadkach gdy woda zostaje sklasyfikowana jako „niedostateczna”, państwa członkowskie powinny stosować pewne środki, takie jak zakaz kąpieli lub publikacja ostrzeżeń zawierających informacje dla użytkowników kąpielisk, a także wprowadzać odpowiednie działania naprawcze.

Więcej informacji na temat Europejskiego Zielonego Tygodnia 2017 można znaleźć na stronie: www.eugreenweek.eu

More information:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce