Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 października 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Cyfrowa energetyka

W wielu obszarach system energetyczny UE zaczyna dopiero czerpać korzyści z digitalizacji.

Cyfrowa energetyka

Europejski Zielony Ład i plan REPowerEU wymagają głębokiej transformacji naszego systemu energetycznego, który musi stać się bardziej interaktywny i inteligentniejszy, aby pomóc konsumentom w czerpaniu korzyści z zielonej transformacji. Komisja przedstawia plan działania, w którym podkreśla, w jaki sposób nowe technologie mogą przyczynić się do poprawy efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych, ułatwić włączenie odnawialnych źródeł energii do sieci oraz zaoszczędzić koszty dla unijnych konsumentów i przedsiębiorstw energetycznych. Komisja określa działania mające na celu zwiększenie wymiany danych, promowanie inwestycji w cyfrową infrastrukturę elektroenergetyczną, zapewnienie korzyści dla konsumentów i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. W związku z tym, że centra danych i rosnący popyt na usługi online wymagają coraz większych zasobów z naszego systemu energetycznego, w dzisiejszym planie przedstawiono również sposoby oddzielenia śladu energetycznego sektora ICT od wykładniczego wzrostu ilości danych. Transformacja ekologiczna i cyfrowa muszą iść ze sobą w parze.

Komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała: - Europejski Zielony Ład i Europa na miarę ery cyfrowej, czyli dwa kluczowe priorytety Komisji Ursuli von der Leyen, idą ze sobą w parze. Celem jest zwiększenie efektywności naszego systemu energetycznego i przygotowanie go na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Do tego potrzebne są nam bardziej innowacyjne rozwiązania cyfrowe oraz sieć o wiele inteligentniejsza i bardziej interaktywna niż obecnie. Dzisiejszy plan działania pomoże uwolnić potencjał związany z cyfryzacją sektora energetycznego oraz umożliwi znaczne oszczędności w zużyciu energii, które może to przynieść, z korzyścią dla wszystkich konsumentów.

Kluczowe działania na rzecz cyfryzacji systemu energetycznego

W niektórych obszarach sektora energetycznego, takich jak pojazdy elektryczne, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, technologie cyfrowe i inteligentne technologie już funkcjonują, ale zwiększenie ich skali wymaga wsparcia. W innych obszarach system energetyczny dopiero zaczyna czerpać korzyści z cyfryzacji. W nadchodzących miesiącach i latach Komisja zamierza podjąć różne działania w celu pobudzenia cyfrowych usług energetycznych przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędnego sektora ICT. Te działania to:

  • pomoc konsumentom w zwiększeniu kontroli nad zużyciem energii i rachunkami za pomocą nowych narzędzi i usług cyfrowych, w czym pomogą solidne ramy zarządzania wspólną europejską przestrzenią danych dotyczących energii
  • kontrolowanie zużycia energii w sektorze ICT, w tym poprzez system oznakowania ekologicznego dla ośrodków przetwarzania danych, etykietę energetyczną dla komputerów, środki mające na celu zwiększenie przejrzystości zużycia energii przez usługi telekomunikacyjne oraz etykietę efektywności energetycznej dla łańcuchów bloków
  • wzmocnienie cyberbezpieczeństwa sieci energetycznych poprzez nowe przepisy, w tym kodeks sieci dotyczącego aspektów cyberbezpieczeństwa w transgranicznych przepływach energii elektrycznej na mocy rozporządzenia UE w sprawie energii elektrycznej i zalecenia Rady w sprawie poprawy odporności infrastruktury krytycznej.

Komisja będzie nadal udzielała wsparcia finansowego na rzecz badań naukowych i innowacji oraz zwiększała wykorzystanie technologii cyfrowych w sektorze energetycznym za pomocą programu „Cyfrowa Europa”, programu LIFE, funduszy spójności oraz przewodniego programu dotyczącego cyfryzacji sektora energetycznego w ramach programu „Horyzont Europa”. We współpracy z Europejską Koalicją na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji Komisja będzie również nadal opracowywać narzędzia i metody pomiaru wpływu netto technologii cyfrowych na środowisko i klimat w sektorze energetycznym.

Kontekst

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu 8 lipca 2020 r. Komisja przedstawiła strategię UE na rzecz integracji systemu energetycznego, w której zobowiązała się do przyjęcia planu działania na rzecz cyfryzacji energetyki w celu stworzenia konkurencyjnego rynku cyfrowych usług energetycznych, który zapewnia prywatność danych i suwerenność oraz wspiera inwestycje w cyfrową infrastrukturę energetyczną.

Rosyjska inwazja na Ukrainę i obecne wysokie ceny energii sprawiają, że bardziej potrzebne jest osiągnięcie przez UE niezależności od importu rosyjskich paliw kopalnych oraz zapewnienie jej strategicznej suwerenności i bezpieczeństwa, co można wesprzeć dzięki stworzeniu cyfrowego systemu energetycznego. Bardziej zaawansowana cyfryzacja systemu energetycznego UE ma również zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych UE na lata 2030 i 2050 w sposób racjonalny pod względem kosztów.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce