Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 marca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

COVID-19: Europa przetrwa tę burzę

25 miliardów euro – to pula środków, która ma zostać uruchomiona przez Komisję Europejską aby ograniczyć negatywne skutki gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Koordynowane będą również badania nad szczepionkami, diagnozą i leczeniem COVID-19...

COVID-19: Europa przetrwa tę burzę

KE otrzymała od przywódców krajów wspólnoty mandat do dalszej intensyfikacji i koordynowania działań związanych na pandemią koronawirusa COVID-19. Ma ona nie tylko wymiar ludzki, ale również potencjalnie duży wpływ na gospodarkę. Dlatego ważne wspólne działanie pozwalające powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, pomoc pacjentom oraz przeciwdziałanie skutkom gospodarczym.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po wideokonfrencji z przywódcami państw członkowskich powiedziała: - Komisja działa zdecydowanie na dwóch frontach. Podczas codziennej telekonferencji z ministrami zdrowia i ministrami spraw wewnętrznych Komisja Europejska będzie koordynować niezbędne działania. Po drugie, Komisja zgromadzi zespół epidemiologów i wirusologów z państw członkowskich, aby przekazali nam wytyczne na poziomie europejskim. Komisja Europejska dokonuje obecnie oceny dostępnego wyposażenia ochronnego i respiratorów, a także zdolności produkcyjnej i dystrybucyjnej tych produktów. Są one kluczowe dla całego sektora medycznego. W dziedzinie badań i rozwoju, wzmocnimy europejską inicjatywę mającą na celu finansowanie ukierunkowanych badań nad koronawirusem. Uruchomiliśmy 140 mln euro ze środków publicznych i prywatnych na obiecujące badania nad szczepionkami, diagnozą i leczeniem koronawirusa.

Na froncie gospodarczym przede wszystkim musimy działać na poziomie makroekonomicznym. Użyjemy wszystkich dostępnych narzędzi, aby upewnić się, że europejska gospodarka przetrwa tę burzę. Wymaga to koordynacji między państwami członkowskimi, Komisją i Europejski Bankiem Centralnym. Cieszę się, że przywódcy państw członkowskich zaapelowali o taką skoordynowaną strategię.

Komisja bezzwłocznie odegra swoją rolę w tych wysiłkach. Obecnie pracuję nad następującymi środkami, aby wesprzeć państwa członkowskie w ich staraniach:

  • dopilnujemy, aby pomoc państwowa mogła dotrzeć do potrzebujących firm;
  • po drugie, w pełni wykorzystamy elastyczność istniejącą w Pakcie Stabilności i Wzrostu.

Przedstawię konkretne pomysły przed Eurogrupą. Na obu frontach bardzo szybko wyjaśnimy następne kroki państwom członkowskim.

Na koniec przedstawię inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa, skierowaną do:

  • systemów opieki zdrowotnej,
  • małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rynku pracy
  • i innych wrażliwych części gospodarki.

Inwestycja będzie pokaźna i osiągnie 25 mld euro. Aby to zrealizować, w tym tygodniu zaproponuję Radzie i Parlamentowi uwolnienie 7,5 mld EUR. Powołam grupę zadaniową do współpracy z państwami członkowskimi, aby dopilnować by pieniądze zaczęły napływać w nadchodzących tygodniach.

Dzisiejszy dzień (10 marca) stanowi ważny krok w skoordynowanej reakcji, o którą wzywa 27 liderów państw i rządów, przewodniczący Rady Europejskiej i Komisja. Teraz nadszedł czas na działanie.

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa - jak będzie działać?

Aby szybko skierować 25 miliardów euro w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z koronawirusem, KE zaproponuje zniesienie w tym roku obowiązku zwrotu niewykorzystanych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych będących w posiadaniu państw członkowskich.

Państwa członkowskie będą zobowiązane do wykorzystania tych kwot w celu przyspieszenia inwestycji w ramach funduszy strukturalnych. Wykorzystają te środki do współfinansowania krajowego, które normalnie musieliby zapewnić sami, aby otrzymać kolejne transze funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę średnie stawki współfinansowania w państwach członkowskich, 7,5 mld euro będzie w stanie uwolnić kolejne 17,5–18 mld euro funduszy strukturalnych w całej UE.

Niniejszy wniosek można wdrożyć poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących funduszy strukturalnych. Komisja przedstawi ten wniosek Radzie i Parlamentowi w tym tygodniu. Krajowe programy byłyby wówczas dostosowywane, w celu ukierunkowania finansowania na takie obszary jak opieka zdrowotna, rynek pracy i sektory szczególnie dotknięte obecną sytuacją.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 marca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce