Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 grudnia 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Brexit: leki weterynaryjne

Stosunki UE – Wielka Brytania: Komisja Europejska przedłuża do 2025 r. uzgodnienia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych.

Brexit: leki weterynaryjne

Komisja Europejska przyjęła zawiadomienie, które przedłuża do 31 grudnia 2025 r. obowiązujące ustalenia w sprawie dostaw produktów weterynaryjnych z Wielkiej Brytanii na Cypr, do Irlandii, na Maltę i do Irlandii Północnej. Zapewni to ciągłość dostaw tych produktów, w szczególności do Irlandii Północnej.

Komisja zdaje sobie sprawę z kluczowego znaczenia weterynaryjnych produktów leczniczych dla bezpieczeństwa żywności, dla zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także dla zdrowia publicznego. Wysłuchała ona obaw wyrażonych przez właściwe organy i zainteresowane strony – w szczególności z Irlandii Północnej – w temacie weterynaryjnych produktów leczniczych. W związku z tym Komisja podjęła działania zapewniające przedsiębiorstwom więcej czasu na dostosowanie łańcuchów dostaw.

Zawiadomienie zawiera plan działania jasno określający cele pośrednie. Plan ten zobowiązuje właściwe organy, aby dokładnie wskazały weterynaryjne produkty lecznicze obarczone ryzykiem oraz aby przedstawiły informacje o krokach podejmowanych przez te organy – lub przez odpowiednie podmioty – w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE w zakresie weterynaryjnych produktów leczniczych.

Decyzja oznacza, że obywatele i przedsiębiorstwa z Cypru, Irlandii, Malty i Irlandii Północnej będą nadal mogli kupować produkty weterynaryjne z Wielkiej Brytanii. Podjęliśmy ją po uważnym wysłuchaniu odpowiednich zainteresowanych stron, szczególnie z Irlandii Północnej. Staraliśmy się dokładnie zrozumieć ich obawy i zaspokoić potrzeby za pomocą praktycznych rozwiązań oraz zapewnić, aby obowiązujące przepisy były wystarczająco elastyczne w celu dostosowania łańcuchów dostaw. Takie podejście stanowi podstawę naszego zaangażowania w konstruktywną współpracę z Wielką Brytanią w kontekście wyjątkowego wyzwania wynikającego z jej decyzji o wystąpieniu z UE. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać ten stopień zaangażowania również w innych obszarach naszych rozmów.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania - 19/12/2022

Weterynaryjne produkty lecznicze mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, dla zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz dla zdrowia publicznego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre podmioty z Cypru, Irlandii, Malty i Irlandii Północnej wciąż zmagają się z dostosowaniem swoich łańcuchów dostaw i muszą nadal polegać na dostawach z części Wielkiej Brytanii innych niż Irlandia Północna. Decyzja w sprawie ostatecznego przedłużenia obowiązywania obecnych środków – w tym plan zawierający jasno określone cele pośrednie i działania dla właściwych organów i zainteresowanych stron – zapewni przejrzystość i skuteczne wdrożenie odpowiednich obowiązujących przepisów UE. Wzywam wszystkie podmioty dotknięte tym problemem, aby wykorzystały ten czas w celu skutecznego dostosowania swoich łańcuchów dostaw.

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności - 19/12/2022

Kontekst

Decyzja Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z UE oznacza, że unijne przepisy farmaceutyczne nie mają już zastosowania w tym kraju. Na podstawie Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej wciąż obowiązują one jednak w Irlandii Północnej. Spowodowało to trudności dla wielu podmiotów gospodarczych z UE i Irlandii Północnej, których działalność opierała się na dostawach produktów weterynaryjnych z części Wielkiej Brytanii innych niż Irlandia Północna lub transportowanych poprzez te części Wielkiej Brytanii.

Aby zagwarantować ciągłość dostaw tych produktów i zapewnić zainteresowanym podmiotom wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich łańcuchów dostaw, Komisja przyjęła 25 stycznia 2021 r. zawiadomienie zapewniające elastyczność w stosowaniu przepisów UE do 31 grudnia 2021 r. Pod koniec 2021 r. widać było jednak wyraźnie, że sytuacja podmiotów gospodarczych nadal jest trudna. W związku z tym 29 grudnia 2021 r. przyznano kolejne przedłużenie obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 grudnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce