Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 grudnia 2017Przedstawicielstwo w Polsce

Brexit – drugi etap

Brytyjczycy będą nadal uczestniczyć w unii celnej i jednolitym rynku o ile będą respektować wszystkie cztery swobody – deklaruje KE przedstawiając projekt wytycznych do kolejnego etapu negocjacji na podstawie art. 50. Od 30 marca 2019 r. Wielka...

Brexit – drugi etap

Na podstawie wytycznych (art. 50) przyjętych przez Radę Europejską 15 grudnia Komisja Europejska przesłała Radzie zalecenie (art. 50) dotyczące rozpoczęcia rozmów na temat kolejnego etapu uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W projekcie wytycznych negocjacyjnych, stanowiących uzupełnienie wytycznych negocjacyjnych z maja 2017 r., określono dodatkowe szczegóły na temat możliwych rozwiązań przejściowych. Obejmują one w szczególności następujące ustalenia:

  • Nie należy dopuszczać podejścia wybiórczego – Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć w unii celnej i jednolitym rynku, respektując wszystkie cztery swobody. Dorobek prawny Unii powinien nadal mieć w pełni zastosowanie do Wielkiej Brytanii i obowiązywać w niej, tak jak w państwach członkowskich. Wszelkie zmiany wprowadzone w tym czasie w dorobku prawnym Unii powinny automatycznie mieć zastosowanie w Wielkiej Brytanii.
  • Obowiązywać będą wszelkie dotychczasowe unijne instrumenty i struktury regulacyjne, budżetowe, nadzorcze, sądownicze i w zakresie egzekwowania prawa, w tym kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • Od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania będzie państwem trzecim, nienależącym do UE. Oznacza to, że nie będzie już reprezentowana w instytucjach, agencjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii.
  • Okres przejściowy musi być jasno określony i ściśle ograniczony w czasie. Komisja zaleca, aby nie trwał on dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

W zaleceniu przypomina się również, że wyniki pierwszego etapu negocjacji, opisane w komunikacie Komisji i we wspólnym sprawozdaniu, należy wiernie przełożyć na uregulowania prawne. Podkreśla się konieczność dokończenia prac w sprawie wszelkich kwestii związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, w tym zagadnień nieuwzględnionych w pierwszym etapie, takich jak ogólne zarządzanie umową o wystąpieniu oraz kwestie merytoryczne dotyczące m. in. towarów wprowadzonych do obrotu przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.

Dalsze działania: Zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej z 15 grudnia Rada do Spraw Ogólnych (art. 50) przyjmie dodatkowe wytyczne negocjacyjne w sprawie ustaleń przejściowych w styczniu 2018 r.

Kontekst

8 grudnia 2017 r. Komisja Europejska skierowała do Rady Europejskiej zalecenie (art. 50), aby ta uznała, że w pierwszym etapie negocjacji prowadzonych z Wielką Brytanią na podstawie art. 50 osiągnięto wystarczające postępy. W dniu 15 grudnia przywódcy 27 państw UE potwierdzili, że osiągnięto wystarczające postępy w kwestiach praw obywatelskich, Irlandii i porozumienia finansowego, i przyjęli wytyczne w sprawie przystąpienia do drugiego etapu negocjacji. Również Parlament Europejski w rezolucji z 13 grudnia potwierdził, że poczyniono wystarczające postępy.

Wytyczne Rady Europejskiej (art. 50) z dnia 29 kwietnia 2017 r., jak również ogólne zasady i uzgodnienia proceduralne dotyczące prowadzenia negocjacji, określone w wytycznych negocjacyjnych Rady z dnia 22 maja 2017 r., nadal obowiązują w całości na tym etapie negocjacji.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 grudnia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce