Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 marca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Bezpieczniejsze drogi w UE

Liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych w zeszłym roku w całej UE spadła o 2 proc., według opublikowanych dziś statystyk dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niestety w Polsce odnotowano wzrost o 2 proc. Oznacza to, że jesteśmyw gronie państw z...

170328_drogi.jpg

Opublikowane przez KE statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016 r. wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych w zeszłym roku w całej UE spadła o 2 proc. W 2016 r. na unijnych drogach śmierć poniosło 25 500 osób, tj. o 600 osób mniej niż w roku 2015 i 6000 mniej niż w roku 2010. Według szacunków Komisji 135000 osób odniosło poważne obrażenia na drogach.

Po dwóch latach stagnacji w 2016 r. powróciła pozytywna tendencja spadkowa, a w ciągu ostatnich sześciu lat liczba śmiertelnych wypadków na drogach zmniejszyła się o 19 proc. Choć tempo zmian jest zachęcające, może jednak być niewystarczające, aby umożliwić Unii osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2010–2020. Wymagane są dalsze starania wszystkich zainteresowanych stron, a zwłaszcza władz krajowych i lokalnych, które na co dzień realizują większość działań takich jak egzekwowanie i zwiększanie świadomości.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: Dane statystyczne, które dziś opublikowano, świadczą o poprawie sytuacji i są pozytywnym punktem wyjścia do dalszych działań. Jednak najbardziej mnie martwią nie liczby, ale ofiary wypadków i ich rodziny. Tylko dzisiaj na unijnych drogach zginie kolejnych 70 osób, a pięciokrotnie więcej dozna poważnych obrażeń! Zwracam się do wszystkich zainteresowanych stron o zwiększenie starań, tak abyśmy mogli osiągnąć cel zakładający zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2010–2020.

Prawdopodobieństwo utraty życia w wypadku drogowym jest różne w poszczególnych państwach członkowskich. Choć co roku różnice te coraz bardziej się niwelują, to wciąż mieszkańcy państw członkowskich, w których odnotowuje się najwyższe statystyki ofiar śmiertelnych, są ponad trzykrotnie bardziej narażeni na utratę życia w wypadku drogowym niż osoby mieszkające w krajach o najniższych wskaźnikach w tym zakresie.

W 2016 r. Komisja po raz pierwszy opublikowała także dane o poważnych obrażeniach w wypadkach drogowych, opracowane na podstawie nowej wspólnej definicji. Dane pochodzą z 16 państw członkowskich, w których mieszka 80 proc. ludności UE. W oparciu o te dane Komisja szacuje, że w całej UE poważne obrażenia odniosło 135 000 osób. Znaczną ich część stanowili niechronieni użytkownicy drogi, tj. piesi, rowerzyści i motocykliści.

Konferencja poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego i nieformalne posiedzenie Rady na Malcie

W reakcji na niedawne spowolnienie tempa działań zmierzających do ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach Komisja wspólnie z prezydencją maltańską organizują w dniach 28–29 marca 2017 r. na Malcie konferencję z udziałem zainteresowanych stron i ministrów.

W tym dwudniowym wydarzeniu będą uczestniczyć eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, zainteresowane strony i decydenci polityczni. Będzie ono okazją, by omówić aktualną sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach oraz nowe kierunki działań, umożliwiające ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i osób odnoszących poważne obrażenia na drogach. W trakcie tej konferencji ministerialnej zostanie przyjęta deklaracja w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowe informacje:

Załącznik

Liczba ofiar śmiertelnych na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców

Wstępne dane statystyczne dla poszczególnych krajów za 2016 r.[1]

2010

2015

2016

2015–2016[2]

2010–2016

Belgia

77

65

56

-13%

-24%

Bułgaria

105

98

99

0%

-9%

Republika Czeska

77

70

59

-16%

-23%

Dania

46

31

37

18%

-18%

Niemcy

45

43

39

-7%

-12%

Estonia

59

51

54

6%

-10%

Irlandia

47

36

40

13%

-11%

Grecja

112

73

75

2%

-35%

Hiszpania

53

36

37

2%

-31%

Francja

64

54

54

0%

-13%

Chorwacja

99

82

73

-12%

-28%

Włochy[3]

70

56

54

-5%

-21%

Cypr

73

67

54

*

-23%

Łotwa

103

95

80

-16%

-28%

Litwa

95

83

65

-22%

-37%

Luksemburg

64

64

52

*

-6%

Węgry

74

65

62

-6%

-18%

Malta

36

26

51

*

69%

Niderlandy[4]

32

31

33

4%

3%

Austria

66

56

49

-11%

-23%

Polska

102

77

79

2%

-23%

Portugalia

80

57

54

-10%

-40%

Rumunia

117

95

97

1%

-19%

Słowenia

67

58

63

8%

-6%

Słowacja

65

57

50

-12%

-22%

Finlandia

51

49

45

-6%

-8%

Szwecja

28

27

27

2%

-1%

Zjednoczone Królestwo[4]

30

28

28

1%

-4%

UE

63

51,5

50

-2%

-19%

[1] Dane liczbowe za 2016 r. są danymi wstępnymi; ostateczne dane dotyczące poszczególnych państw mogą się od nich nieznacznie różnić.

[2] Procentowa zmiana liczby ofiar śmiertelnych

[3] Szacunki na podstawie danych za okres od stycznia do czerwca

[4] Szacunki na podstawie danych za okres od stycznia do września

* Nieistotne statystycznie

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 marca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce