Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 maja 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Bez preferencji dla długów

- Dzięki temu, że nowy kapitał własny będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania, tak jak obecnie odsetki od finansowania dłużnego, ograniczymy motywację do zaciągania kolejnych pożyczek – mówi Valdis Dombrovskis.

Bez preferencji dla długów

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie ulgi mającej na celu ograniczenie zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego, inaczej DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance), aby pomóc przedsiębiorstwom uzyskać dostęp do potrzebnego im finansowania i zwiększyć ich odporność. Środek ten będzie wspierał przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie ulgi, dzięki której finansowanie kapitałowe będzie w systemie podatkowym traktowane tak samo jak dłużne.

Wniosek przewiduje, że od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć wzrost kapitału własnego podatnika na przestrzeni roku podatkowego, podobnie jak w przypadku finansowania dłużnego.

Inicjatywa ta jest częścią unijnej strategii w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej – celem strategii jest zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego systemu podatkowego w całej UE. Inicjatywa przyczyni się też do tworzenia unii rynków kapitałowych, zwiększając dostępność finansowania dla unijnych przedsiębiorstw i wspierając integrację krajowych rynków kapitałowych w prawdziwie jednolity rynek.

Obecne zasady opodatkowania preferencyjnie traktują zadłużenie i umożliwiają przedsiębiorstwom odliczenie od podatku odsetek od finansowania dłużnego, ale nie kosztów związanych z finansowaniem kapitałowym, co może zachęcać przedsiębiorstwa do kumulowania długu i zniechęcać do finansowania wzrostu zwiększeniem kapitału własnego.

Nadmierny poziom zadłużenia sprawia, że przedsiębiorstwa są podatne na nieprzewidziane zmiany w otoczeniu biznesowym. Całkowite zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych w UE wyniosło w 2020 r. prawie 14,9 bln euro, czyli 111 proc. PKB. W tym kontekście warto podkreślić, że przedsiębiorstwa o solidnej strukturze kapitałowej mogą być mniej podatne na wstrząsy i bardziej skłonne do inwestycji i wprowadzania innowacji. W związku z tym ograniczenie nadmiernego uzależnienia od finansowania dłużnego oraz wspieranie możliwego przywrócenia równowagi w strukturze kapitałowej przedsiębiorstw mogą mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność i wzrost gospodarczy. Oczekuje się, że podejście łączące ulgę na rzecz finansowania kapitałowego i ograniczenie odliczania odsetek podniesie inwestycje o 0,26 proc. PKB i zwiększy PKB o 0,018 proc.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, skomentował: - Europejskie przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość wyboru źródła finansowania, które jest najlepsze dla ich wzrostu i modelu biznesowego. Dzięki temu, że nowy kapitał własny będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania, tak jak obecnie odsetki od finansowania dłużnego, wniosek ograniczy motywację do zaciągania kolejnych pożyczek – przedsiębiorstwa będą mogły podejmować decyzje o finansowaniu wyłącznie w oparciu o względy komercyjne. W ramach działań UE w celu zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego systemu podatkowego zwiększy się dostępność finansowania dla unijnych przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Przyczyni się to do stworzenia prawdzie jednolitego rynku kapitałowego. Ma to duże znaczenie w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej, wymagających nowych inwestycji w innowacyjne technologie, które będą mogły być finansowane ze zwiększenia kapitału własnego.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, dodał: - W tych trudnych i niepewnych czasach musimy nie tylko pomóc przedsiębiorstwom w pokonaniu najpilniejszych wyzwań, ale także wspierać ich przyszły rozwój. Dziś podejmujemy działania, dzięki którym korzyści podatkowe dla przedsiębiorstw chcących pozyskać kapitał związane z kapitałem własnym będą porównywalne do korzyści związanych z zadłużeniem. Chcemy dodać skrzydeł innowacyjnym przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP w całej UE. To zharmonizowane rozwiązanie kwestii uprzywilejowania finansowania dłużnego w stosunku do kapitałowego sprawi, że europejskie otoczenie biznesu będzie bardziej przewidywalne i konkurencyjne, co pobudzi rozwój unii rynków kapitałowych. Nasz wniosek pomoże przedsiębiorstwom w zbudowaniu solidniejszego kapitału, dzięki czemu będą mniej podatne na zagrożenia i bardziej skłonne do inwestowania i podejmowania ryzyka. To dobra wiadomość dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie.

Transformacja ekologiczna i transformacja cyfrowa wymagają nowych inwestycji w innowacyjne technologie. System podatkowy może nie tylko zachęcać przedsiębiorstwa do zrównoważonego rozwoju i wzrostu, a także umożliwiać im taki wzrost. Ulga zmniejszająca uprzywilejowanie finansowania dłużnego w stosunku do kapitałowego może ułatwić śmiałe inwestycje w najnowocześniejsze technologie, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Finansowanie kapitałowe ma szczególne znaczenie dla szybko rozwijających się innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju oraz przedsiębiorstw scale-up, które chcą konkurować w skali globalnej.

Kontekst

DEBRA jest następstwem komunikatu w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej w XXI wieku, w którym przedstawiono długoterminową wizję zapewnienia sprawiedliwego i zrównoważonego otoczenia biznesowego oraz unijnego systemu podatkowego, a także wprowadzenia ukierunkowanych środków w celu wspierania inwestycji produkcyjnych i przedsiębiorczości oraz zapewnienia sprawnego systemu podatkowego. Wniosek przyczyni się też do realizacji unijnego planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, który ma pomóc przedsiębiorstwom w pozyskaniu potrzebnego kapitału, szczególnie teraz, w okresie po pandemii. Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych zachęca do inwestycji długoterminowych, aby wesprzeć gospodarkę UE w zrównoważonej i cyfrowej transformacji.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 maja 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce