Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy1 kwietnia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Banknoty hrywny wymienialne w UE

Jedną z najpilniejszych potrzeb uchodźców z Ukrainy jest możliwość wymiany posiadanych przez nich pieniędzy na walutę kraju przyjmującego. Taka możliwość będzie częścią pomocy humanitarnej udzielanej przez UE osobom uciekającym z obszaru wojny.

Banknoty hrywny wymienialne w UE

Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie wymiany banknotów hrywny na walutę przyjmujących państw członkowskich przez osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Wniosek stanowi uzupełnienie pomocy humanitarnej udzielanej przez UE osobom uciekającym z Ukrainy, w szczególności podczas ich podróży na terenie Unii, oraz jest w pełni zgodny z dorobkiem UE w zakresie prawa azylowego oraz z działaniami zewnętrznymi Unii.

Od początku zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę ponad 3,8 mln osób uciekających przed wojną przeciwko Ukrainie przybyło do Unii Europejskiej. UE i jej państwa członkowskie poczyniły znaczące wysiłki, aby udzielić tym osobom pomocy humanitarnej i tymczasowej ochrony, w tym dostępu do rynku pracy, mieszkalnictwa, pomocy medycznej i edukacji dla dzieci.

Jedną z najpilniejszych potrzeb uchodźców jest możliwość wymiany posiadanych przez nich banknotów hrywny na walutę kraju przyjmującego. Wniosek ma na celu promowanie skoordynowanego podejścia wszystkich państw członkowskich, aby zapewnić osobom uciekającym z Ukrainy takie same warunki wymiany banknotów hrywny na walutę lokalną niezależnie od tego, które państwo członkowskie przyjmuje te osoby.

Podejście to było konieczne z uwagi na fakt, że Narodowy Bank Ukrainy musiał zawiesić wymianę banknotów hrywny na inne waluty, aby chronić ograniczone rezerwy walutowe Ukrainy. W związku z tym instytucje kredytowe w państwach członkowskich UE nie były skłonne do dokonywania wymiany ze względu na ograniczoną wymienialność banknotów hrywny i ekspozycję na ryzyko walutowe.

Niektóre państwa członkowskie rozważają wprowadzenie programów krajowych, które wspierałyby wymianę hrywny w ilości ograniczonej na osobę, a celem Komisji jest promowanie spójnego podejścia do takich programów. Programy powinny przewidywać maksymalny limit 10 tys. hrywien na osobę, bez opłat, a wymiana powinna odbywać się po oficjalnym kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Ukrainy. Okres obowiązywania programów powinien wynosić co najmniej trzy miesiące.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
1 kwietnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce