Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 września 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

715 mln euro na zwalczanie AIDS, gruźlicy i malarii

- Po tym jak połączyliśmy siły w walce przeciwko COVID19, musimy powrócić do naszych działań polegających na eliminowaniu innych śmiertelnych chorób – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

715 mln euro na zwalczanie AIDS, gruźlicy i malarii

Podczas zorganizowanej w Nowym Jorku siódmej konferencji poświęconej gromadzeniu środków finansowych na potrzeby Globalnego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, której gospodarzem był prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, Komisja Europejska zapowiedziała dzisiaj nową, rekordowo wysoką kwotę zobowiązań na rzecz Globalnego Funduszu na lata 2023–2025. Będzie to 715 mln euro. Wraz ze zobowiązaniami ze strony państw członkowskich UE Drużyna Europy potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie w Globalny Fundusz, oferując całkowity wkład wynoszący ponad 4 mld euro na lata 2023–2025. Dzięki Globalnemu Funduszowi, międzynarodowemu partnerstwu na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią, w ciągu minionych 20 lat uratowano 50 milionów ludzkich istnień. Nowy wkład to uzupełnienie kwoty 150 mln euro udostępnionej w tym roku z budżetu UE na potrzeby funkcjonującego w ramach Funduszu mechanizmu reagowania na COVID-19. Kwota ta była przeznaczona jako pomoc w pokryciu kosztów środki ochrony indywidualnej, testów diagnostycznych i środków terapeutycznych.

Zapowiadając nowe zobowiązanie UE na lata 2023–2025, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: - Po tym jak połączyliśmy siły w walce przeciwko COVID19, musimy powrócić do naszych działań polegających na eliminowaniu innych śmiertelnych chorób. Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią pomaga w ratowaniu milionów ludzkich istnień. To dlatego zwiększamy wkład UE w działania Globalnego Funduszu do poziomu 715 milionów euro. Dzięki temu możliwa będzie pomoc dla kolejnych milionów ludzi, a także poprawa zdrowia nas wszystkich.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen dodała: - UE zdecydowanie wspiera Globalny Fundusz od momentu jego powstania, tj. od 2002 r. W nadchodzących latach rozszerzamy naszą pomoc, zwiększając nasz wkład o historyczne 30 proc. Pomagamy światu w walce z trzema śmiertelnymi chorobami i w umacnianiu systemów opieki zdrowotnej, aby reakcja na ewentualne pandemie i choroby była w przyszłości skuteczniejsza. Zaangażowanie UE na rzecz poprawy zdrowia dla wszystkich zostanie ponadto odzwierciedlone w przygotowywanej strategii UE w obszarze zdrowia na świecie, która stanowi część składową Global Gateway i która zostanie ogłoszona jesienią.

Zdrowszy i bardziej sprawiedliwy świat

Celem Globalnego Funduszu jest pozyskanie co najmniej 18 mld dolarów amerykańskich na lata 2023–2025. Pozwoli to uratować życie 20 mln osób, zapobiec ponad 450 mln zakażeń, obniżyć współczynnik umieralności z powodu HIV, gruźlicy i malarii o 64 % oraz zapewnić zdrowszy i bardziej sprawiedliwy świat.

Z kwoty 18 mld dolarów kwota 6 mld dolarów zostanie zainwestowana w umacnianie systemów opieki zdrowotnej i sieci społecznościowych. Znacznie zwiększy to rolę, jaką Globalny Fundusz odgrywa we wspieraniu wysiłków państw na rzecz budowy bardziej ukierunkowanych na ludzi i lepiej zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej, które skuteczniej zapobiegają zagrożeniom w postaci chorób zakaźnych, wykrywają je i na nie reagują.

Kontekst

20 lat temu, kiedy do życia powołano Globalny Fundusz, HIV, gruźlica i malaria wydawały się nie do pokonania. Jednak nauka, odpowiednie zasoby i skuteczna globalna współpraca mogą pomóc w pokonaniu nawet najpoważniejszych chorób. W ciągu zaledwie 20 lat partnerstwo Globalnego Funduszu uratowało życie 50 mln osób i zmniejszyło liczbę ofiar śmiertelnych o ponad połowę.

Zadaniem Globalnego Funduszu jest zwalczanie AIDS, gruźlicy i malarii, jednak jest on również liderem w walce z COVID-19. Fundusz jako pierwszy rozpoczął dostarczanie finansowego wsparcia dla krajów o niskim i średnim dochodzie, które przeznaczano na wszystkie potrzebne środki z wyjątkiem szczepionek. Za pośrednictwem mechanizmu reagowania na COVID-19 Globalny Fundusz przeznacza wsparcie na pokrycie kosztów środków ochrony indywidualnej, testów diagnostycznych i środków terapeutycznych. UE zapowiedziała przeznaczenie na mechanizm reagowania na COVID-19 kwoty w wysokości 150 mln euro.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie jako Drużyna Europy wnoszą znaczący wkład w działalność Globalnego Funduszu. Podczas szóstej konferencji poświęconej gromadzeniu środków finansowych na potrzeby Globalnego Funduszu na lata 2020–2022 Komisja Europejska zapowiedziała kwotę 550 mln euro. Dzięki nowemu zobowiązaniu w wysokości 715 mln euro łączny wkład Komisji Europejskiej przeznaczony na działalność Globalnego Funduszu w latach 2001–2025 sięgnął poziomu 3,5 mld euro. Wkłady UE i jej 27 państw członkowskich w Globalny Fundusz w latach 2001–2022 wynoszą 21,2 mld dolarów.

Zobowiązanie to stanowi część zdecydowanego zaangażowania Komisji Europejskiej na rzecz poprawy zdrowia na świecie, które to zaangażowanie obejmuje dwustronne i regionalne wsparcie systemów opieki zdrowotnej w krajach partnerskich oraz innych globalnych inicjatyw w obszarze zdrowia, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, GAVI, Sojusz na rzecz Szczepionek oraz pośredniczący fundusz finansowy na rzecz zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 września 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce