Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 czerwca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

314 mln euro na walkę z koronawirusem

Za pośrednictwem pilotażowego programu „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) KE przyznała prawie 166 mln euro 36 przedsiębiorstwom w celu walki z pandemią koronawirusa. Oprócz tego ponad 148 mln euro zostanie przyznanych kolejnym 36...

314 mln euro na walkę z koronawirusem

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: - Ogromne zasoby talentu i przełomowych pomysłów, którymi dysponują innowacyjne europejskie przedsiębiorstwa, dają nam nadzieję. Nasze zwiększone wsparcie dla Europejskiej Rady ds. Innowacji umożliwi uwolnienie ich potencjału, tak abyśmy mogli lepiej radzić sobie z koronawirusem i wspierać odbudowę gospodarki. EIC szybko zareagowała na kryzys związany z COVID-19 i wykazała sprawność i wpływ finansowania UE.

Wybranych 36 przedsiębiorstw, które wniosą wkład w walkę z koronawirusem, będzie prowadzić prace nad pionierskimi projektami, takimi jak zwiększenie produkcji chusteczek do odkażania biologicznego, opracowanie systemów monitorowania respiratorów, które zapewniałyby osobom udzielającym pierwszej pomocy informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat jakości wentylacji dostarczanej pacjentowi, stworzenie platformy w zakresie przeciwciał w celu leczenia poważnych przypadków zakażenia, a także nad wieloma innymi projektami. Ponadto 139 przedsiębiorstw, które również walczą z koronawirusem, ale które nie mogły otrzymać finansowania w tej rundzie z powodu ograniczeń budżetowych, otrzymały nowo wprowadzoną pieczęć doskonałości COVID-19 w uznaniu wartości ich wniosków, a także aby pomóc im przyciągnąć wsparcie z innych źródeł finansowania.

Dodatkowych 36 przedsiębiorstw, które mają wspierać plan odbudowy Europy, będzie działało w wielu sektorach i w ramach wielu projektów, które obejmują na przykład rozwój silniejszych i wyższych wież turbin wiatrowych wytwarzanych z modułów drewnianych, co może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii wiatrowej, a także opracowanie systemu produkcji nawozów organicznych i opartego na technologii blockchain rozwiązania w dziedzinie zrównoważonych praktyk producentów w zakresie recyclingu. Ponadto kolejnych 679 pieczęci doskonałości przyznano wnioskom, które były wysokiej jakości i spełniły kryteria finansowania EIC, ale nie mogły uzyskać finansowania z uwagi na ograniczony budżet.

W marcu rekordowa liczba prawie 4 tys. przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) złożyła wnioski w ramach pilotażowego programu „Akcelerator” EIC, z czego ponad 1,4 tys. zaproponowało innowacje mające znaczenie dla zwalczania pandemii koronawirusa. Z tego właśnie powodu niedawno na tę rundę finansowania przeznaczono dodatkowe środki w wysokości 150 mln euro, co daje łączną kwotę ponad 314 mln euro. Przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP, które zostały wybrane, aby otrzymać wsparcie, pochodzą z 16 państw, w tym z 12 państw członkowskich UE, ze Zjednoczonego Królestwa i z 3 państw stowarzyszonych.

Kontekst

Z 314 mln euro finansowania przyznanego w ramach EIC w postaci inwestycji kapitałowych przyznanych zostanie 174 mln euro. Od czasu wprowadzenia w połowie 2019 r. pilotażowy program „Akcelerator” EIC oferuje opcję bezpośrednich inwestycji kapitałowych w wysokości do 15 mln euro, dodatkowo w stosunku do wsparcia w formie dotacji w wysokości do 2,5 mln euro. Ponad 10 tys. przedsiębiorstw typu start-up i MŚP złożyło do tej pory wnioski na łączną kwotę finansowania w wysokości ponad 26 mld euro. Z 72 przedsiębiorstw, którym przyznano dzisiaj wsparcie, 46 ma otrzymać wsparcie kapitałowe.

Inwestycje kapitałowe są przedmiotem dogłębnej analizy due diligence i będą zarządzane przez przyszły fundusz EIC, który będzie aktywnie poszukiwał współinwestorów. Przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie EIC, korzystają również z szerokiego zakresu usług coachingu, mentoringu i usług doradczych lub usług w zakresie przyspieszenia rozwoju działalności gospodarczej. Po raz pierwszy usługi te będą oferowane przedsiębiorstwom, którym przyznano pieczęć doskonałości COVID-19.

Wsparcie EIC na rzecz przełomowych rozwiązań dotyczących koronawirusa jest częścią wspólnych wysiłków UE w celu przezwyciężenia kryzysu. W dniu 4 maja Komisja zorganizowała konferencję darczyńców w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa, w ramach której do tej pory zgromadzono 9,8 mld euro. Komisja zadeklarowała w ramach tej konferencji 1,4 mld euro, z czego 1 mld euro pochodzi z programu „Horyzont 2020” i ma na celu zapewnienie współpracy w zakresie opracowania i wprowadzenia do powszechnego użytku metod diagnostycznych, metod leczenia, a także szczepionek przeciwko koronawirusowi. Pod koniec maja Komisja ogłosiła kolejne kroki w zakresie globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, a mianowicie rozpoczęcie nowej kampanii we współpracy z międzynarodową organizacją rzecznictwa obywatelskiego Global Citizen „Globalny celzjednoczeni z myślą o przyszłości”. Jej zwieńczeniem będzie światowy szczyt darczyńców, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca.

Ponadto Komisja przedstawiła niedawno wniosek dotyczący kompleksowego planu odbudowy Europy. Aby proces tej odbudowy przebiegał w sposób zrównoważony, równy, solidarny i sprawiedliwy we wszystkich państwach członkowskich, Komisja proponuje utworzenie nowego narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU, wbudowanego w skuteczny, nowoczesny i odnowiony długoterminowy budżet UE. W ramach narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU proponuje się zwiększenie budżetu programu „Horyzont Europa” o 13,5 mld euro, który zostanie wykorzystany do zapewnienia europejskiego wsparcia dla działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych ze zdrowiem i klimatem, w tym dla przełomowych innowacji opracowanych przez przedsiębiorstwa typu star-up i MŚP.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce