Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy2 sierpnia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

250 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19

- W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 w Europie musimy zapewnić maksymalną gotowość w okresie jesienno-zimowym.

250 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19

Szczepionka HIPRA stanowi kolejny wariant w szerokim wachlarzu szczepionek dla państw członkowskich i obywateli – powiedziała komisarz Stella Kyriakides.

Urząd Komisji Europejskiej ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) podpisał z firmą HIPRA HUMAN HEALTH umowę ramową dotyczącą wspólnych zamówień publicznych na dostawę szczepionek białkowych przeciwko COVID-19. 14 państw członkowskich i krajów uczestniczy we wspólnych zamówieniach, w ramach których mogą kupić do 250 mln dawek szczepionki. Ponieważ liczba przypadków choroby w Europie ponownie wzrasta, umowa ta umożliwi szybkie udostępnienie szczepionek krajom uczestniczącym w projekcie, gdy tylko szczepionka ta zostanie pozytywnie oceniona przez Europejską Agencję Leków.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: - W nadchodzących miesiącach zasadnicze znaczenie ma zwiększenie liczby szczepień i szczepień przypominających. Nieustannie pracujemy nad tym, aby zapewnić wszystkim dostęp do szczepionek. Na tym polega Europejska Unia Zdrowotna w praktyce – jesteśmy przygotowani na zagrożenia i gotowi do działania.

Umowa dotycząca wspólnego udzielania zamówień zawarta z firmą HIPRA jest uzupełnieniem dużego portfela szczepionek utworzonego w ramach unijnej strategii dotyczącej szczepionek i obejmującej umowy z firmami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax i Valneva. W ramach unijnej strategii dotyczącej szczepionek zabezpieczono około 4,2 mld dawek. Ten zróżnicowany zestaw szczepionek zagwarantuje, że Europa będzie nadal dobrze przygotowana do szczepień na COVID-19 z wykorzystaniem szczepionek, których bezpieczeństwo i skuteczność zostały dowiedzione.  Kraje uczestniczące mogą postanowić, że przekażą szczepionki w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierują je do innych krajów europejskich.

Dwuskładowa rekombinowana szczepionka białkowa HIPRA jest obecnie poddawana przeglądowi etapowemu przez Europejską Agencję Leków jako dawka przypominająca u osób uprzednio uodpornionych w wieku co najmniej 16 lat. Szczepionka HIPRA jest przechowywana w temperaturze chłodzenia od 2 do 8ºC, co ułatwia przechowywanie i dystrybucję w Europie i na całym świecie.

Co dalej?

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy HIPRA jest obecnie poddawana przeglądowi etapowemu przez Europejską Agencję Leków (EMA). Jeżeli szczepionka otrzyma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, państwa uczestniczące będą mogły ją zakupić na podstawie obowiązującej umowy ramowej.

Kontekst

HERA stanowi jeden z fundamentów Europejskiej Unii Zdrowotnej i poprawia zdolność do reagowania i gotowość UE na wypadek stanów zagrożenia zdrowia. Urząd ustanowiono we wrześniu 2021 r., aby doraźne rozwiązania w zakresie zarządzania pandemią i reagowania na nią zastąpić stałą strukturą z odpowiednimi narzędziami i zasobami umożliwiającymi planowanie działań UE w sytuacjach nadzwyczajnych związanych ze zdrowiem.

Umowa UE dotycząca wspólnego udzielania zamówień oferuje 36 państwom uczestniczącym możliwość wspólnego zamówienia medycznych środków przeciwdziałania. Jest to alternatywa dla krajowych procedur zamówień publicznych lub ich uzupełnienie. Umowy ramowe dotyczące środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 zostały wcześniej zawarte z Hoffmann-La Roche i GlaxoSmithKline Ltd na zakup przeciwciał monoklonalnych, a także z firmą Gilead na zakup leków przeciwwirusowych. HERA nadal ściśle współpracuje z państwami uczestniczącymi w celu ustalenia i wdrożenia priorytetów w zakresie wspólnych zamówień.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
2 sierpnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce